Meer geld beschikbaar voor het dorpshuis

Beheerders van buurt- en dorpshuizen in Gelderland kunnen vanaf nu 50.000 euro subsidie krijgen om hun gebouw rolstoeltoegankelijk te maken, aan de gang willen met zonnepanelen en aanpassingen voor nieuwe activiteiten. Hiervoor is vanaf nu geld beschikbaar. Doel is om dorpshuizen beter toegankelijk te maken en ze te helpen in de exploitatie.

“Dorpshuizen zijn de spil in een dorp” aldus een zegsvrouw van de provincie. “Door allerlei activiteiten zorgen ze voor sociale contacten en maken een dorp leefbaar, maar met name oudere dorpshuizen zijn vaak nog niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Hetzelfde geldt voor buurthuizen.” De provincie komt daarom met een nieuwe subsidieregeling voor toegankelijkheidsmaatregelen zoals een automatische deur, lift, of aangepast toilet.

Bea Schouten, gedeputeerde bij de provincie Gelderland: “Iedereen is welkom in een buurt- of dorpshuis, dus iedereen moet mee kunnen doen aan activiteiten daar. Daarnaast helpt het gemeenschapshuizen ook weer in hun exploitatiemogelijkheden als ze beter toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld als een zorgaanbieder gebruik wil maken van een buurthuis is het belangrijk dat het gebouw toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn.”

Zonnepanelen
Dorpshuizen hebben vaak moeite om de exploitatie rond te krijgen. Energielasten kunnen soms oplopen tot 10% van de totale kosten. Dorpshuizen kunnen daarom vanaf nu ook tot 50.000 euro subsidie krijgen voor zonnepanelen, of andere energiemaatregelen. Dit helpt de gemeenschapsgebouwen niet alleen in de energielasten, het maakt ze ook duurzamer.

Daarnaast kunnen buurt- dorpshuizen subsidie krijgen voor verbouwingen die nieuwe activiteiten mogelijk maken. Bijvoorbeeld een dorpshuis met een kleine keuken waar ze graag gezamenlijke maaltijden willen organiseren. Voor dit soort aanpassingen zoals een nieuwe keuken is tot 100.000 euro beschikbaar.

Leefbaarheid in buurten en dorpen
Doel van de subsidies is de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en buurten vergroten, daarbij zijn buurt- en dorpshuizen van groot belang. ‘Ik ben heel blij met de nieuwe regeling. Dorpshuizen hebben het financieel moeilijk en kunnen daarbij absoluut hulp gebruiken.’ aldus Peter van Heek van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Voor meer informatie kijk op www.gelderland.nl.

Bron: www.lokaalgelderland.nl

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)