Buurtsportcoaches

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente Voorst faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en een beweegcoördinator. Deze personen zetten zich gezamenlijk in als Team Voorst Actief om voldoende toegankelijk aanbod te creëren en sociale ontmoeting te bevorderen.

Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. In het kader van sport en bewegen ondersteunen de BSC de gemeente Voorst in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Zij doen dit o.a. door activiteiten aan te bieden en ervoor te zorgen dat bestaande sportfaciliteiten beter benut worden.

De BSC in de gemeente Voorst leveren gericht een bijdrage aan de uitvoering van het geformuleerde beleid zoals in de Nota Vitaal Voorst beschreven en dat er op gericht is om voldoende sport- en beweegactiviteiten aan te bieden voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Hiermee wil de gemeente het belang onderstrepen dat sporten en bewegen niet alleen leuk maar ook gezond is.

Wilt u meer informatie over de buurtsportcoaches in de gemeente Voorst? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, adviseur sport en bewegen via e-mailadres i.decroon@voorst.nl of via telefoonnummer 0571-279270.

Guus Kroes

Guus Kroes

Stichting Mens en Welzijn Voorst
Tom Spijker

Tom Spijker

Stichting de Koepel (Beweegcoördinator)
Buurtsportcoach

Buurtsportcoach

Stichting de Koepel (Voorst Actief on tour)
Moniek Tiemens

Moniek Tiemens

Zwembad De Schaeck

Niek van Gurp

Niek van Gurp

Zwembad De Schaeck
Erica Nap

Erica Nap

Stichting de Koepel (aangepast sporten)