Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente Voorst faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en dorpscontactpersonen (DCP). Deze personen zetten zich gezamenlijk in als Team Voorst Actief om voldoende toegankelijk aanbod te creëren en sociale ontmoeting te bevorderen.

Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. In het kader van sport en bewegen in de buurt ondersteunen de BSC de gemeente Voorst in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Zij doen dit o.a. door activiteiten op maat aan te bieden en ervoor te zorgen dat bestaande sportfaciliteiten beter benut worden.

De BSC in de gemeente Voorst leveren gericht een bijdrage aan de uitvoering van het geformuleerde beleid zoals in de Nota Vitaal Voorst beschreven en dat er op gericht is om voldoende sport- en beweegactiviteiten aan te bieden voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Hiermee wil de gemeente het belang onderstrepen dat sporten en bewegen niet alleen leuk maar ook gezond is.

Wilt u meer informatie over de buurtsportcoaches in de gemeente Voorst? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, Beleidsadviseur Sport en bewegen via e-mailadres i.decroon@voorst.nl of via telefoonnummer 0571-279270.

Guus Kroes

Guus Kroes

Stichting Mens en Welzijn Voorst
Wilco Huisman

Wilco Huisman

SV Voorwaarts (doelgroep 12-18 jaar en senioren)

Moniek Tiemens

Moniek Tiemens

Zwembad De Schaeck (doelgroep senioren)
Niek van Gurp

Niek van Gurp

Zwembad De Schaeck (doelgroep jeugd)
Ismar Maglajlic

Ismar Maglajlic

Stichting de Koepel (Buurtsportcoach Voorst Actief on tour)
Tom Spijker

Tom Spijker

Stichting de Koepel (Beweegcoördinator Voorst Actief on tour)