Geld voor groene ideeën

Wilt u initiatieven ondernemen die zich richten op het betrekken van de burger bij natuur, groen of landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.

Heeft u wensen of ideeën om het landschap of je leefomgeving groener te maken? Dan kan u daar nu een voucher voor aanvragen ter waarde van € 1.000 tot € 5.000 bij provincie Gelderland. Dat moet met minimaal 5 personen. Er geldt een eigen bijdrage van 25%. Er kan van alles, zolang uw voorstel bijdraagt aan de biodiversiteit in uw omgeving, uw dorp of stad, langs de weg of in een landbouwgebied.

Subsidie mogelijkheden
U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving
  • het delen van kennis en ervaring met het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving
  • het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving. Hierbij gaat het om:
    • het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen
    • het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal
    • het geven van voorlichting

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.12(Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap). Let op: Er zijn belangrijke regels rond de aanvrager en de aanvraag die verschillen per subsidiemogelijkheid.

Subsidie aanvragen
U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma burgerbetrokkenheid’. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Contact
Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)