Team Voorst Actief

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente Voorst faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en een beweegcoördinator. Zij vallen onder de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties en zetten zich gezamenlijk in als Team Voorst Actief om voldoende toegankelijk aanbod te creëren, verbindingen te leggen en sociale ontmoeting te bevorderen.

Buursportcoaches
De inzet van de BSC gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. In het kader van sport en bewegen ondersteunen de BSC de gemeente Voorst in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Zij doen dit o.a. door activiteiten aan te bieden en ervoor te zorgen dat bestaande sportfaciliteiten beter benut worden.

Achtergrond Combinatiefunctionarissen
Combinatiefunctionarissen zijn buurtsportcoaches die sporten, bewegen voor iedereen mogelijk maken. Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam op basis van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012). Vervolgens is dit voortgezet (2013-2018) als de Brede impuls combinatiefuncties. Per 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast naar Brede Regeling Combinatiefuncties.

De ministeries van VWS,OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen in te zetten. Het gaat hiernaast om cofinanciering; werkgevers die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners.

Wilt u meer informatie over de buurtsportcoaches in de gemeente Voorst? Neem dan contact op met Tom Spijker, beweegcoördinator Voorst Actief, via 06-48031070 of tom@voorstactief.nl.

Guus Kroes

Guus Kroes

Stichting Mens en Welzijn Voorst
Tom Spijker

Tom Spijker

Stichting de Koepel (Beweegcoördinator & Verenigingsondersteuner)
Cynthia Klein Willink

Cynthia Klein Willink

Zwembad De Schaeck

Rinse Procee

Rinse Procee

Stichting de Koepel (naschools sport- en beweegaanbod)
Remco Bos

Remco Bos

Stichting de Koepel (aangepast sporten)