Team Voorst Actief

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente Voorst faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en een beweegcoördinator. Daarnaast is sinds 1 juni 2020 een cultuurcoach werkzaam in de gemeente Voorst. Deze personen vallen onder de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties. Zij zetten zich gezamenlijk in als Team Voorst Actief om voldoende toegankelijk aanbod te creëren, verbindingen te leggen en sociale ontmoeting te bevorderen.

Buursportcoaches
De inzet van de BSC gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. In het kader van sport en bewegen ondersteunen de BSC de gemeente Voorst in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Zij doen dit o.a. door activiteiten aan te bieden en ervoor te zorgen dat bestaande sportfaciliteiten beter benut worden.

Cultuurcoach
Op 1 juni 2020 is Kim Arntzen gestart als cultuurcoach in de gemeente Voorst. Zij is in dienst bij Mens en Welzijn Voorst in nauwe samenwerking met Bibliotheek Brummen|Voorst. Op de website van Kijk in de Kernen stelt zij zich graag voor.

Achtergrond Combinatiefunctionarissen
Combinatiefunctionarissen zijn buurtsport- en cultuurcoaches die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam op basis van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012). Vervolgens is dit voortgezet (2013-2018) als de Brede impuls combinatiefuncties. Per 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast naar Brede Regeling Combinatiefuncties.

De regeling kreeg een andere focus en er kwam meer budget beschikbaar. Daardoor kon het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden.

De ministeries van VWS,OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen in te zetten. Het gaat hiernaast om cofinanciering; werkgevers die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners.

De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk ligt de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs.

Wilt u meer informatie over de cultuur-/buurtsportcoaches in de gemeente Voorst? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, adviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst en coördinator van Team Voorst Actief, via e-mailadres i.decroon@voorst.nl of via telefoonnummer 06-11482093.

Guus Kroes

Guus Kroes

Stichting Mens en Welzijn Voorst
Tom Spijker

Tom Spijker

Stichting de Koepel (Beweegcoördinator)
Moniek Tiemens

Moniek Tiemens

Zwembad De Schaeck
Niek van Gurp

Niek van Gurp

Zwembad De Schaeck
Rinse Procee

Rinse Procee

Stichting de Koepel (Voorst Actief on tour)
Remco Bos

Remco Bos

Stichting de Koepel
Rick Tuinman

Rick Tuinman

Stichting de Koepel (aangepast sporten)