Artikelen door Voorst Actief

Koningsspelen 2019

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terug kerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. In 2019 is dit […]

Zwemmen met dementie; De kracht van warm water

Een zondagmiddag in Zwembad de Schaeck in Twello. Normaliter galmen hier allerlei enthousiaste geluiden van de ene hoek naar de andere en is het hier een drukte van jewelste, maar deze zondagmiddag lijkt alles anders. Alleen achterin het zwembad ligt een select gezelschap in het water. Zij zijn hier voor de activiteit ‘zwemmen met dementie’. […]

Kom Volksdansen in Twello

Iedere dinsdagochtend klinkt er muziek in het Kulturhuus te Twello. In het muzieklokaal aldaar wordt er namelijk gedanst op verschillende soorten muziek. Het klinkt erg gezellig en de dames vinden het absoluut niet erg dat ik even kom kijken.   Miriam Gadovnik verzorgt de lessen. Dat doet ze al bijna 10 jaar en de dansgroep […]

Help mee aan een Rookvrije Generatie

Eind oktober is de meerjarige landelijke campagne een Rookvrije Generatie van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds van start gegaan. Met deze campagne worden mensen gemotiveerd om zelf bij te dragen aan het rookvrij maken van de omgeving van kinderen, en het wegnemen van verleidingen om te gaan roken. Iedereen heeft met rookvrij.nl de […]

Boek 90 jaar vrijzinnigheid in Twello

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten heeft nog zes boeken ’90 jaar vrijzinnigheid in Twello’. Als iemand geïnteresseerd is is het boek gratis af te halen bij de heer Veen, Domineestraat 4 te Twello. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-15413245.    

Subsidie Jong Leren Eten

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van € 2.000 beschikbaar. Met deze […]

Mantelzorg mag naam hebben

Heeft u een partner, een kind, een ouder of naaste vriend die uw zorg extra nodig heeft? Helpt u uw man met aankleden en ontbijten of zorgt u dat uw moeder haar medicijnen neemt of biedt u uw kind extra ondersteuning? Dan bent u mantelzorger, samen met bijna vier miljoen andere mensen in Nederland. Mantelzorgen […]

Bewegend leren rekenen?

St. Martinus Bussloo is volop in beweging. De school in het groen blijft groeien en telt tegen alle prognoses in, steeds meer leerlingen. De school heeft bewegend leren omarmd. Binnen en buiten, actief leren: daarvan ga je groeien. ‘Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil’ Dat is ongezond. En ook niet heel natuurlijk. […]

“Het gevoel geeft aan hoe je staat”

Rolf Tijssen gaat op maandag 10 en dinsdag 11 september starten met een nieuwe reeks weerbaarheidstrainingen voor kinderen.   De weerbaarheid van kinderen is, net als bij volwassenen, belangrijk voor het algehele functioneren. Immers, een weerbaar kind durft eerder zichzelf te zijn en zit beter in zijn/haar vel. Deze weerbaarheidstraining is voor kinderen vanaf 7 […]

Stagiaires CIOS Arnhem

CIOS (stream BOS) studenten Lisanne Wals, Jorrik Albers en Rik Traanman zijn 5 september 2018 gestart met hun stage bij de Gemeente Voorst. Zij stellen zich graag even voor. Ik ben Jorrik Albers, 20 jaar oud en woon in Deventer. Mijn hobby is korfballen en daar ben ik ook fanatiek in. Ik speel in Devinco […]