JOGG logo De gemeente Voorst is sinds 2014 een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De lokale JOGG-aanpak richt zich op kinderen en jongeren, hun ouders en hun omgeving, met als doel: de stijging van overgewicht en obesitas onder de jeugd omzetten in een daling. In Voorst neemt de gemeente de regie en werkt samen met alle lokale partijen op het gebied van zorg, sport, bedrijfsleven, woningbouw, welzijn en media om zo gezond eten en bewegen voor jongeren aantrekkelijker én gemakkelijker te maken. Dit leidt tot een meerjarig programma met allerlei activiteiten voor ouders en kinderen gericht op het stimuleren van bewegen en een gezondere voeding.
CJG Voorst Opvoeden is leuk, en soms ook lastig. Opvoeden doe je niet alleen. Bij twijfels, vragen en moeilijke situaties is er het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat naast je staat. Want praten over opvoeden en opgroeien is normaal. Het CJG is er voor (aanstaande) ouders met kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar, voor kinderen en jongeren en voor professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
MNVoorst Het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) voert de Wmo en een deel van de Participatiewet uit. Allerlei professionals, vrijwilligers en organisaties bundelen hun krachten voor de zelfredzaamheid van mensen in Voorst. De gemeente coördineert dit. U kunt terecht bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst voor praktische ondersteuning thuis, om mee te doen in de maatschappij en voor gezinshulp samen met het CJG.
Mens en Welzijn Mens en Welzijn is een brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Voorst.Zij zetten zich in voor mensen die hun toekomst (opnieuw) aan het opbouwen zijn en ook zijn er veel diensten speciaal voor senioren. Mens en Welzijn Voorst ondersteunt allerlei burgerinitiatieven zowel op het gebied van sport, wonen, welzijn en zorg. Of het nu gaat om organisaties voor informele zorg, verenigingen, stichtingen, werkgroepen, initiatiefgroepen of professionele organisaties en personen.
Leergeld In steeds meer gezinnen is het niet (meer) haalbaar om de kinderen mee te laten doen met bijvoorbeeld sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich mee brengt (zoals schoolmateriaal, schoolkampen en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen, of pas achteraf, een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Herkent u zichzelf hierin? Dan kan de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst u waarschijnlijk helpen!
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kansarme kinderen, met als motto: “Alle kinderen moeten kunnen sporten”. De Gemeente Voorst onderschrijft deze  doelstelling en heeft zich aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland en financiën beschikbaar gesteld om kinderen uit de gemeente Voorst in verenigingsverband te kunnen laten sporten. Kinderen van 5 tot en met 18 jaar, die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning voor sport. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en de benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 225 per jaar. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks naar de rekening van de sportvereniging overgemaakt. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.
Op de website van de gemeente Voorst vindt u onder andere alle informatie met betrekking tot wonen, ondernemen, toerisme, organisatie, Gemeenteraad en College van B&W. Ook vindt u hier informatie over de nieuwe ruimtelijke toekomstvisie. Dit doet de gemeente Voorst niet alleen, maar in samenwerking met de burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en (belangen)verenigingen. Hiervoor wordt een actieve denktank samengesteld en daarnaast krijgen alle burgers en maatschappelijke partijen in de gemeente Voorst de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het Netwerk ‘Toekomstvisie’.
Voorsternieuws logo Het Voorster Nieuws is het nieuws- en advertentieblad voor de gemeente Voorst. Raadpleeg de website voor de laatste nieuwtjes uit de gemeente Voorst en de wekelijkse digitale krant met daarin o.a. de activiteitenagenda van VoorstActief.
Inwello InTwello is de website van de ondernemersvereniging Twello met ruim 80 ondernemers uit verschillende branches gevestigd in het centrum van Twello. Gezamenlijk hebben zij een belangrijk doel: werken aan de versterking van het centrum. Waarbij samenwerken en communicatie centraal staan. Om dit doel te bewerkstelligen wordt er zeer nauw samengewerkt met gemeente, stichtingen en verenigingen.