Steun voor initiatieven platteland

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen initiatieven steunen die bijdragen aan een economisch gezond platteland. Initiatieven, zoals emissiearme stallen, ondernemerschapgerichte ondersteuning van boeren, natuurinclusieve landbouw en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor agrariërs, dragen bij aan nieuwe economische kansen op het platteland.

Kansen nodig door schaalvergroting
Deze kansen zijn nodig door de toenemende schaalvergroting in de landbouw met afnemende werkgelegenheid. De eerste voorstellen hiervoor staan in de eerste Agenda Vitaal Platteland, die GS hebben aangeboden aan Provinciale Staten, die daar in juni 2017 een besluit over moeten nemen.

Samenwerken met veel nieuwe partijen 
‘De veranderingen in het landelijk gebied gaan razendsnel. Om ontwikkelingen te keren en kansen te benutten willen we samenwerken met veel nieuwe partijen, die zich nu op onderdelen van de plattelandseconomie richten. Op het platteland hebben we bedrijven nodig, die zich verdragen met de maatschappelijke eisen maar die ook economisch gezond zijn,’ zegt Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ‘In onze eerste Agenda staan daarvoor nieuwe kansen, waarvan ik hoop dat PS die zullen steunen.’

Eerste voorstellen
Naast de al genoemde voorstellen gaat het ook over het professionaliseren van de verkoop van streekproducten via boerencoöperaties. ‘De burger ziet dan waar zijn voedsel vandaan komt en de boer kan een betere prijs ontvangen’, aldus Van Dijk. Om ook de burgers meer te betrekken willen GS het succesvolle initiatief ‘Boert Bewust’ uit de Gelderse Vallei verder uitrollen over Gelderland. Ook willen GS meer studiegroepen van boeren helpen, die aan de slag gaan met de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit van hun landerijen. Tenslotte zijn er voorstellen voor mestverwerking en -verwaarding om de Achterhoek kunstmestvrij te maken.

Landelijk gebied onder druk
De landbouw is een belangrijke speler op het Gelderse platteland. Door de toenemende schaalvergroting neemt het aantal ondernemers af en overwegen velen te stoppen. De economische basis voor een vitaal platteland staat daarmee onder druk. Tegelijkertijd vragen steeds meer burgers om duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel, met oog voor milieu, natuur en dierwelzijn. Wij willen samen werken met initiatiefnemers aan nieuwe initiatieven, die bijdragen aan het economisch gezond houden van het landelijk gebied.

Bestaand beleid
Gelderland werkt al op verschillende gebieden aan een gezond platteland door landbouwstructuurverbetering, innovaties, het Gelderse Plussenbeleid, via natuurbeheer, energiebeleid en milieu- en waterbeleid, maar ook via recreatie en toerisme. Dit jaar volgen er openstellingen in het kader van het plattelandsontwikkelings-programma (POP) voor innovatieve concepten, deltaplan agrarisch waterbeheer en korte voorzieningsketens. De Agenda Vitaal Platteland kan mede als wegbereider dienen voor dit programma.

 

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)