Klarenbeekse Vakantie Speelweek

Hollandse Speelweek in Klarenbeek

KLARENBEEK.- Maandagmorgen 14 augustus fietsten koning Willem Alexander en koningin Maxima op een bakfiets door Klarenbeek op weg naar de opening van de Klarenbeekse Vakantie Speelweek. De 4e editie van de speelweek stond dit jaar in het teken van “Ik hou van Holland”, vandaar dat het koningspaar niet mocht ontbreken bij dit jaarlijkse festijn.

Het paar verklaarde de speelweek officieel voor geopend en wenste de 200 kinderen een heel fijne week toe. De vier dagen vol sport, spel, muziek, pallets en plezier zorgden er voor dat het weer een super week werd voor zowel de kinderen als de vele vrijwilligers, die hieraan hebben bijgedragen.

Thema “Ik hou van Holland”
Het thema kwam niet alleen terug in de aankleding met veel vlaggen, tulpen, molens en uiteraard de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Ook tijdens de dagen liep het als een rode draad door het programma heen. De laatste dag werd afgesloten met een bonte avond, waarin de presentatrice op de fiets door Nederland ging en zo diverse acts aankondigde die weer betrekking hadden op verschillende plaatsen in ons mooie land.

Programma
Iedere dag konden de kinderen een dagdeel aan de hutten bouwen en daarnaast kregen zij een programma aangeboden op het gebied van sport, spel, muziek of creativiteit. De invulling van deze programma’s werd dit jaar voor het eerst verzorgd door de jonge vrijwilligers, daar waar dit voorheen nog gebeurde door de (wat oudere) werkgroepleden. De jeugd heeft dit echt fantastisch opgepakt en de werkgroepleden waren dan ook super trots op hen. Mooi om te zien dat de speelweek niet alleen voor vertier zorgt voor de basisschoolkinderen, maar ook voor de jeugdige vrijwilligers plezier, sociale contacten en een mooie vermelding op hun CV oplevert. Interesse om ook vrijwilliger te worden bij de speelweek? Laat het dan weten via kvsklarenbeek@gmail.com. De jeugdige vrijwilligers zijn doorgaans in de leeftijd van 14 tot 28 jaar en met name in de periode rondom de speelweek zelf actief. De werkgroepleden die verantwoordelijk zijn voor de algemene organisatie (terreinopbouw, financiën, PR, catering etc.) zijn vaak wat ouder en komen in de loop van het jaar een aantal keren bij een voor afstemming. Nieuwe enthousiastelingen zijn altijd van harte welkom!

Bedankt!
De werkgroep wil iedereen weer enorm bedanken die deze week mogelijk heeft gemaakt: de kinderen, de jonge vrijwilligers, behulpzame (groot)ouders en buren, waaronder ook basisschool De Dalk en brandweer Klarenbeek. En natuurlijk de sponsoren, voor het beschikbaar stellen van materialen en diensten of een financiële bijdrage. De organisatie is iedereen zeer erkentelijk voor hun steun waarmee deze fantastische week gerealiseerd kon worden. Op naar de Klarenbeekse Vakantie Speelweek 2018! In verband met de data van de kermis het aankomende jaar, kan het zijn dat de speelweek in 2018 niet in de laatste week van de zomervakantie wordt gehouden. Houd hiervoor de facebookpagina (ook voor niet facebook gebruikers toegankelijk) goed in de gaten. Voor foto’s, filmpjes en informatie over de KVS kunt u ook terecht op deze facebookpagina.

Bron: Voorster Nieuws

AED bij SV V&L kan nu ook buurtbewoners redden

DE VECHT.- Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Het is echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen worden gebracht, vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hartstilstanden plaatsvinden.

Te weinig AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. Het kan vele levens redden als er een AED die buiten hangt in de buurt kan worden gebruikt. Veel verenigingen en bedrijven hebben een AED, maar hangen deze binnen, in een pand dat ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s naar buiten te krijgen, is de Hartstichting in actie gekomen door sportverenigingen in heel Nederland te vragen hun AED buiten te hangen. Sportverenigingen liggen vaak in woonwijken en hebben een AED tot hun beschikking. Door deze buiten te hangen kunnen zij gemakkelijk de veiligheid van hun buurt vergroten.

AED V&L naar buiten voor de buurt
Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid. Sv V en L in de Vecht draagt deze actie een warm hart toe en plaatst zijn AED in de speciale Hartstichting-AEDkast buiten. Vanaf heden is deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in de uren dat de vereniging gesloten is. De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers die bij dit systeem staan aangemeld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de informatie over de locatie van de AED zodat ze deze kunnen gebruiken om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. Dit oproepsysteem is landelijk actief en het aanmelden van AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil maken. Op dit moment zijn er nog te weinig AED’s aangemeld bij dit systeem. Hier probeert de Hartstichting door deze landelijke actie verandering in te brengen.

Zie voor meer informatie ook dit artikel.

Bron: Voorster Nieuws

Huttenkamp Voorst

Huttenkamp weer een fantastisch feest

VOORST– Voorster Belang, veel vrijwilligers en maar liefst 88 kinderen kijken terug op een zeer geslaagd Huttenkamp. Voor de zevende keer werd de parkeerplaats van het Dorpshuis omgebouwd in een heus huttendorp. Dit keer was het thema ‘winkelcentrum’.

Maandag werd bij het Dorpshuis een vrachtwagen vol pallets afgeladen en dinsdagmorgen gingen de 88 deelnemers verdeeld in 9 groepen en begeleid door veel vrijwillige deskundigen aan de slag. Toen om vijf uur ’s middags de ‘bouwvakkers’ stopten brak er net een stortbui los. Daar was woensdagmorgen niets meer van te merken en ’s middags waren de meeste winkel/woonhuizen klaar. Er werd nog de laatste hand gelegd aan de producten die tijdens de koopavond verkocht werden. Dat varieerde van haarvlechtjes en bloempotten tot complete tuinbanken. Om 19.00 uur werd het winkelcentrum geopend door Henk Wijtenhorst (Voorster Belang) en al gauw werd het winkelplein overspoeld door ouders, grootouders en andere belangstellenden. Bij de bank kon iedere bezoeker van het winkelcentrum een zak met (gratis) muntjes halen om zoveel mogelijk producten te kopen. De ‘bankmedewerkster’ deelde maar liefst 180 zakjes munten uit! Het was nog nooit zo Huttenkamp Voorstdruk in de winkels van Voorst.Voor het winkelend publiek was er gratis koffie en thee.

Aan de bewoners van de winkelhutten de taak om zoveel mogelijk te verkopen om zo de meeste muntjes te verdienen. Enkele slimme handelaren haalden gratis koffie om die in de winkel te verkopen!

Om half negen was de koopavond voorbij en werden alle bedden in de hutten opgemaakt. De ouders konden vertrekken en de huttenkampbewoners vierden hun eigen feestje met muziek, broodbakken, chips en ijsjes eten.

Na een korte nacht werd donderdagmorgen samen ontbeten in het Dorpshuis. Daar werd onder luid gejuich bekend gemaakt dat de zwarte groep de meest muntjes had verdiend.

De kinderen werden opgehaald, aan de ruim 20 vrijwilligers de taak om in de toen stromende regen alles op te ruimen.

Foto: Stichting Dorpshuis Voorst
Bron: Voorster Nieuws

 

 

Lucia Kiesbrink, de nieuwe dorpscontactpersoon in Terwolde

TERWOLDE.- Zoals in de voorgaande editie van het Voorster Nieuws al is gemeld, is Lucia Kiesbrink benoemd, en inmiddels officieel geïnstalleerd als dorpscontactpersoon (dcp) in Terwolde. Lucia, die zich in het voorgaande artikel al uitgebreid heeft voorgesteld aan alle Terwoldenaren die alle inns en outs over haar nog eens opnieuw wilden controleren is al sinds jaar en dag een bekende drijvende kracht achter veel activiteiten in het dorp en lijkt als zodanig dan ook dé aangewezen persoon voor deze nieuwe functie. Zij werd in haar nieuwe werk héél hartelijk verwelkomd door burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst en uiteindelijk geïnstalleerd door de mensen van Dorpsbelangen Terwolde. Haar aanstelling is in eerste instantie voor de duur van twee jaar, met de optie tot verlenging. Hoewel zij vorige week pas officieel in functie is getreden popelde Lucia al dusdanig om met haar werkzaamheden te beginnen dat zij eigenlijk al aan de slag is gegaan. Zij stroomt over met nieuwe en oude ideeën met de bedoeling om samen met verschillende verenigingen en organisaties mooie initiatieven te ontwikkelen. Eén van haar eerste projecten zal bestaaan uit het in het zonnetje zetten van een aantal mantelzorgers in dorp en ommelanden.

Wat is een dorpscontactpersoon?
Van Bas van den Hoogen van de gemeente Voorst, ambtenaar betrokken bij de dcp’s in de gemeente ontvingen wij een functieomschrijving van de dcp’s in de gemeente Voorst. “Een dcp versterkt de leefbaarheid in de kern. Hij (of zij) kan gezien worden als een ‘supervrijwilliger’ die zich ter bevordering van de leefbaarheid meer dan een gemiddelde vrijwilliger kan inzetten voor zijn of haar eigen dorp. Voor veel zaken die op de agenda van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen of initiatiefgroepen staan, moet intensief gelobbyd, overlegd en geregeld worden. Vrijwilligers die dit naast hun betaalde baan moeten doen, missen hiervoor vaak de benodigde tijd en energie. Projecten hebben daarbij een enthousiaste, gemotiveerde kartrekker nodig. Het liefst iemand die ook overdag tijd heeft, die goed bekend staat en die goed kan netwerken. Plaatsen zijn er sterk bij gebaat als zulke personen zich inzetten voor het algemeen belang van de gemeenschap.“

Waar houdt een dorpscontactpersoon zich inhoudelijk mee bezig?
“Afhankelijk van de thema’s die in het dorp spelen, worden er werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden van thema’s zijn zorg, ontmoeting, samenwerking in het dorp, sport en beweging, het activeren van vrijwilligers, maar ook ruimtelijke ordening, digitale bereikbaarheid en het opwekken van bijvoorbeeld lokale energie. Het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de dcp zijn de behoeften van de bewoners. Het is niet de gemeente die de dcp opdracht geeft om bepaalde thema’s aan de orde te stellen. Evenmin bepaalt de welzijnsorganisatie de agenda van de dcp. Het zijn de inwoners die de het activiteitenplan bepalen, in samenspraak met de dcp. Deze groepen zijn ook aanvrager voor provinciale subsidie, gemeentelijke bijdragen, fondsen en crowdfunding onder de bewoners.”

Wat zijn de werkzaamheden van de dorpscontactpersoon?
“De dcp zorgt ervoor dat wensen en ideeën vanuit het dorp worden uitgevoerd. Hij zet acties in gang, start projecten op en vormt teams, werkgroepen en commissies van vrijwilligers die zich voor een bepaald thema gaan inzetten. De kracht van de dcp is dat hij tijd en kennis heeft om vrijwilligers, organisaties en instanties, vraag en aanbod, wensen en mogelijkheden bij elkaar te brengen. Door samenwerking is er meer mogelijk. De dcp zoekt daarbij mensen en organisaties wiens talent, interesse en expertise goed samen gaan. Wanneer een activiteit loopt doet de dcp een stapje terug. Dit kan alleen als de activiteiten zijn verankerd in dorpsorganisaties zoals werkgroepen of commissies. Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol en in zijn actieve periode zal de dcp veel energie stoppen in het activeren van vrijwilligers.”

Gemeente Voorst
“De gemeente Voorst meent dat de inzet van een dorpscontactpersoon een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van de aanwezige kracht van burgers en groepen burgers in de diverse kernen. Hierdoor ontstaat particulier initiatief en verbondenheid. De gemeente Voorst faciliteert daarom de functie van een dorpscontactpersoon.”

Door: Hans Troost
Bron: Voorster Nieuws

Lucia Kiesbrink is de eerste dorpscontactpersoon in Terwolde

Maandag jl. werd Lucia Kiesbrink-Lubberts door burgemeester Jos Penninx geïnstalleerd als dorpscontactpersoon in Terwolde. Het is een belangrijke functie in de diverse kernen van de gemeente Voorst, die als intermediair zal moeten gaan fungeren tussen gemeentelijke overheid, plaatselijke verenigingen en de individuele burgers in het dorp.

Lucia Kiesbrink-Lubberts
“Vanaf 1 juni mag ik, Lucia Kiesbrink-Lubberts, mij dorpscontactpersoon van Terwolde noemen! Als geboren Terwoldenaar lijkt het mij een grote uitdaging om mijn creatieve brein, sociale contacten en liefdadigheidswerk te mogen delen met de dorpsbewoners van Terwolde. Een hele uitdaging en iets waar ik veel zin in heb. Vele jaren heb ik met ontzettend veel plezier creatieve workshops in ‘Atelier Lucia’ in Terwolde gegeven. Het creatieve zit in mij en dit blijf ik de komende jaren ook zeker doen voor ons dorp en voor de Stichting Tamara. Ook heb ik de afgelopen jaren in samenwerking met andere dorpsgenoten diverse activiteiten in Terwolde mogen verzorgen. Zoals in de begin jaren de Avondmarkt, vijf jaar lang de Voorjaarsbeurs in Terwolde, de 2e hands kledingbeurs maar ook de bekende Ronde van Terwolde of kerstworkshop op Landgoed Matanze. Door de week werk ik enkele dagen als administratief medewerkster en doe ik vrijwilligerswerk bij Stichting Tamara”.

Taken dorpscontactpersoon:
“De taken van een dorpscontact persoon”, zegt Lucia, “is o.a. om buurtbewoners- dorpsgenoten- verenigingen met elkaar te verbinden. Want wat is er eigenlijk te doen en aanwezig in Terwolde en wat missen we juist in de buurt of zouden we samen kunnen organiseren of delen? Hoe maken we buurten nog leuker? Ik ga mij de komende twee jaar daarin verdiepen met ondersteuning van Dorpsbelangen en uiteraard de bewoners van Terwolde. Ik ga samen met dorpsbewoners/verenigingen rond de keukentafel zitten want ik ben van mening dat daar met een kop koffie de leukste contacten en samenwerkingen ontstaan! Heb je zelf ideeën of wil je als bewoner of vereniging meehelpen met diverse leuke activiteiten die we in kleine groepjes realiseren? Mail dan naar dorpscontactpersoon@terwolde.net. Op mijn facebookpagina: dorpscontactpersoonterwolde kunnen jullie volgen wat ik o.a. tegenkom in ons mooie dorp Terwolde. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen want daar heb ik jullie hulp en informatie bij nodig. Volg en informeer je mij ook?”

Door: Hans Troost / Lucia Kiesbrink-Lubberts
Bron: Voorster Nieuws

 

 

Burendag 2017

Over Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Vanaf 13 juni 2017 kunnen de nieuwe activiteiten weer worden aangemeld en kan er financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd.

Ontmoeting
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in.

Douwe Egberts
Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag!

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot € 400,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren. Lees eerst goed de voorwaarden voor particulieren of organisaties. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt ontvangt een Burendag feestpakket.

Buurt
Wil je weten of er in jouw buurt wat te doen is? Kijk dan hier.

Bron: Burendag
Foto: Burendag

AED-gebruik niet meer voor kosten van de eigenaar

De eigenaar van een defibrillator hoeft niet langer op te draaien voor de kosten van het AED-gebruik. Vanaf 2018 kunnen zij de rekening voor het opnieuw gebruiksklaar maken indienen bij de ambulancedienst.

Controleren en reviseren
Zo’n apparaat wordt ingezet om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Maar na gebruik moet een ambulancedienst het controleren en reviseren. En dat kan zo 150 euro kosten. De verzekeraar van het slachtoffer moet de controle eigenlijk vergoeden maar dat komt er vaak niet van. Als het goed afloopt, komt de eigenaar van de defibrillator vaak niet eens te weten bij wie hij moet aankloppen.

Geneeskundige zorg
Maar de direct aan de inzet van de AED gebonden kosten, kunnen worden gezien als kosten voor geneeskundige zorg. De zorg die is gericht op een individueel verzekerde die daarop is aangewezen. De kosten voor de daadwerkelijk inzet zoals het vervangen van gebruikte elektroden, vallen dus onder de basisverzekering.

Kosten declareren
Dergelijke kosten kunnen dus worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, na AED-gebruik voor een verzekerde. In de praktijk blijkt er vaak slecht of geen contact tot stand te komen tussen de AED-eigenaar, de patiënt of zijn verzekeraar. Hierdoor blijft de AED-eigenaar vaak met deze kosten zitten. Demissionair minister Edith Schippers vond en vindt dat onwenselijk.

Pijnlijk voor nabestaanden
Maar loopt het slecht af, dan vinden de eigenaren van een AED het vaak pijnlijk om de nabestaanden lastig te vallen met de rekening. Die situatie zal na 1 januari 2018 tot het verleden behoren. “De ambulancedienst zal vanaf dan de kosten voorschieten en later verhalen op de verzekeraar”, zo liet minister Schippers op 6 juli weten.

Bron: www.sportzaken.pro / Telegraaf Telesport

Lidl helpt lokaal

LIDL start met de actie ‘Lidl helpt lokaal’! Een dergelijke actie delen wij graag met initiatiefnemers uit de gemeente Voorst.

Hoe doet u mee? 
Deel uw lokale activiteit of initiatief door het inschrijfformulier in te vullen. Vanuit de verschillende filialen ondersteunt Lidl voor €1000,- lokale maatschappelijke projecten. Selecteer in het inschrijfformulier het Lidl-filiaal bij u in de buurt.

Wat moet u verder nog weten? 
– de inschrijfperiode voor Lidl Lokaal loopt van 3 juli tot en met 30 juli 2017.
– alleen de eerste 100 aanmeldingen per filiaal worden behandeld.
– door deel te nemen aan Lidl helpt Lokaal gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
– Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen in behandeling genomen worden.
– inschrijvingen voor meerdere filialen worden niet meegenomen.
– houd bij de aanmelding van uw activiteit rekening met een behandeltermijn van circa 8 weken en een betalingstermijn van circa 16 weken.
– een eventuele financiële bijdrage is altijd eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
– alleen de inschrijving die wordt gekozen ontvangt een reactie. Indien u vóór 1 september niet heeft gehoord, wordt uw inschrijving niet gehonoreerd.
– Lidl ondersteunt bij voorkeur op de volgende thema’s: onderwijs, gezondheid bevorderend, maatschappelijk en/of milieu.
– Lidl ondersteunt geen politieke of religieuze activiteiten.
– de initiatieven en activiteiten die een financiële bijdrage ontvangen worden gekozen door een divers team van lokaal betrokken medewerkers.
– voor vragen kunt u contact opnemen met contact@lidl.nl. Let op, er is geen correspondentie mogelijk over de keuze met de supermarktmanager of met de klantenservice-medewerkers.
– Kijk hier voor de volledige actievoorwaarden.

Succes met de aanvraag!

Steun voor initiatieven platteland

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen initiatieven steunen die bijdragen aan een economisch gezond platteland. Initiatieven, zoals emissiearme stallen, ondernemerschapgerichte ondersteuning van boeren, natuurinclusieve landbouw en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor agrariërs, dragen bij aan nieuwe economische kansen op het platteland.

Kansen nodig door schaalvergroting
Deze kansen zijn nodig door de toenemende schaalvergroting in de landbouw met afnemende werkgelegenheid. De eerste voorstellen hiervoor staan in de eerste Agenda Vitaal Platteland, die GS hebben aangeboden aan Provinciale Staten, die daar in juni 2017 een besluit over moeten nemen.

Samenwerken met veel nieuwe partijen 
‘De veranderingen in het landelijk gebied gaan razendsnel. Om ontwikkelingen te keren en kansen te benutten willen we samenwerken met veel nieuwe partijen, die zich nu op onderdelen van de plattelandseconomie richten. Op het platteland hebben we bedrijven nodig, die zich verdragen met de maatschappelijke eisen maar die ook economisch gezond zijn,’ zegt Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ‘In onze eerste Agenda staan daarvoor nieuwe kansen, waarvan ik hoop dat PS die zullen steunen.’

Eerste voorstellen
Naast de al genoemde voorstellen gaat het ook over het professionaliseren van de verkoop van streekproducten via boerencoöperaties. ‘De burger ziet dan waar zijn voedsel vandaan komt en de boer kan een betere prijs ontvangen’, aldus Van Dijk. Om ook de burgers meer te betrekken willen GS het succesvolle initiatief ‘Boert Bewust’ uit de Gelderse Vallei verder uitrollen over Gelderland. Ook willen GS meer studiegroepen van boeren helpen, die aan de slag gaan met de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit van hun landerijen. Tenslotte zijn er voorstellen voor mestverwerking en -verwaarding om de Achterhoek kunstmestvrij te maken.

Landelijk gebied onder druk
De landbouw is een belangrijke speler op het Gelderse platteland. Door de toenemende schaalvergroting neemt het aantal ondernemers af en overwegen velen te stoppen. De economische basis voor een vitaal platteland staat daarmee onder druk. Tegelijkertijd vragen steeds meer burgers om duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel, met oog voor milieu, natuur en dierwelzijn. Wij willen samen werken met initiatiefnemers aan nieuwe initiatieven, die bijdragen aan het economisch gezond houden van het landelijk gebied.

Bestaand beleid
Gelderland werkt al op verschillende gebieden aan een gezond platteland door landbouwstructuurverbetering, innovaties, het Gelderse Plussenbeleid, via natuurbeheer, energiebeleid en milieu- en waterbeleid, maar ook via recreatie en toerisme. Dit jaar volgen er openstellingen in het kader van het plattelandsontwikkelings-programma (POP) voor innovatieve concepten, deltaplan agrarisch waterbeheer en korte voorzieningsketens. De Agenda Vitaal Platteland kan mede als wegbereider dienen voor dit programma.

 

Gratis AED-buitenkast voor sportverenigingen

Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting gratis 800 AED-buitenkasten weg aan sportclubs. Want een AED in een buitenkast is beter bereikbaar en redt daardoor meer levens. Sportclubs die zich vóór 20 maart aanmelden, maken kans op zo’n gratis AED-buitenkast.

Bij steeds meer sportclubs hangt een AED. Maar in de meest ideale situatie hangt dit apparaat aan een buitenmuur. Pas dan is de AED echt 24/7 beschikbaar voor mensen op maar ook om het sportterrein.

Een paar voorwaarden
Deze AED-buitenkast heeft een codeslot, is stevig, snel te openen en weer- en vandalismebestendig. Bovendien heeft iedere kast 5 jaar garantie. Clubs die eigenaar willen worden van zo’n gratis AED-buitenkast, moeten aan een paar voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Zij moeten zorgen voor:

  • een plek waar de buitenkast met het bijbehorende bord kunnen hangen;
  • stroomvoorziening naar de kast i.v.m. verlichting en verwarming;
  • een plek waar de AED 24/7 beschikbaar is voor iedereen en
  • aanmelding van de AED bij het oproepsysteem

Oproepsysteem
Het oproepsysteem reanimatie werkt via de 112 alarmcentrale. Als in de centrale een melding van een hartstilstand binnenkomt, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld. Een aantal van hen gaat direct naar het slachtoffer en start de reanimatie. De anderen gaan zo snel mogelijk de AED ophalen die het dichtst in de buurt hangt.

Eén AED-buitenkast per postcodegebied
Iemand heeft de grootste kans om een hartstilstand te overleven wanneer een reanimatie binnen 6 minuten gestart wordt en op tijd een AED kan worden ingezet. Daarom is een goede spreiding van de buitenkasten van groot belang. En om die reden wordt er maximaal één kast per postcodegebied uitgegeven. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor een gratis AED-buitenkast moeten zich vóór 20 maart aanmelden.