Steun voor initiatieven platteland

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen initiatieven steunen die bijdragen aan een economisch gezond platteland. Initiatieven, zoals emissiearme stallen, ondernemerschapgerichte ondersteuning van boeren, natuurinclusieve landbouw en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor agrariërs, dragen bij aan nieuwe economische kansen op het platteland.

Kansen nodig door schaalvergroting
Deze kansen zijn nodig door de toenemende schaalvergroting in de landbouw met afnemende werkgelegenheid. De eerste voorstellen hiervoor staan in de eerste Agenda Vitaal Platteland, die GS hebben aangeboden aan Provinciale Staten, die daar in juni 2017 een besluit over moeten nemen.

Samenwerken met veel nieuwe partijen 
‘De veranderingen in het landelijk gebied gaan razendsnel. Om ontwikkelingen te keren en kansen te benutten willen we samenwerken met veel nieuwe partijen, die zich nu op onderdelen van de plattelandseconomie richten. Op het platteland hebben we bedrijven nodig, die zich verdragen met de maatschappelijke eisen maar die ook economisch gezond zijn,’ zegt Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ‘In onze eerste Agenda staan daarvoor nieuwe kansen, waarvan ik hoop dat PS die zullen steunen.’

Eerste voorstellen
Naast de al genoemde voorstellen gaat het ook over het professionaliseren van de verkoop van streekproducten via boerencoöperaties. ‘De burger ziet dan waar zijn voedsel vandaan komt en de boer kan een betere prijs ontvangen’, aldus Van Dijk. Om ook de burgers meer te betrekken willen GS het succesvolle initiatief ‘Boert Bewust’ uit de Gelderse Vallei verder uitrollen over Gelderland. Ook willen GS meer studiegroepen van boeren helpen, die aan de slag gaan met de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit van hun landerijen. Tenslotte zijn er voorstellen voor mestverwerking en -verwaarding om de Achterhoek kunstmestvrij te maken.

Landelijk gebied onder druk
De landbouw is een belangrijke speler op het Gelderse platteland. Door de toenemende schaalvergroting neemt het aantal ondernemers af en overwegen velen te stoppen. De economische basis voor een vitaal platteland staat daarmee onder druk. Tegelijkertijd vragen steeds meer burgers om duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel, met oog voor milieu, natuur en dierwelzijn. Wij willen samen werken met initiatiefnemers aan nieuwe initiatieven, die bijdragen aan het economisch gezond houden van het landelijk gebied.

Bestaand beleid
Gelderland werkt al op verschillende gebieden aan een gezond platteland door landbouwstructuurverbetering, innovaties, het Gelderse Plussenbeleid, via natuurbeheer, energiebeleid en milieu- en waterbeleid, maar ook via recreatie en toerisme. Dit jaar volgen er openstellingen in het kader van het plattelandsontwikkelings-programma (POP) voor innovatieve concepten, deltaplan agrarisch waterbeheer en korte voorzieningsketens. De Agenda Vitaal Platteland kan mede als wegbereider dienen voor dit programma.

 

Gratis AED-buitenkast voor sportverenigingen

Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting gratis 800 AED-buitenkasten weg aan sportclubs. Want een AED in een buitenkast is beter bereikbaar en redt daardoor meer levens. Sportclubs die zich vóór 20 maart aanmelden, maken kans op zo’n gratis AED-buitenkast.

Bij steeds meer sportclubs hangt een AED. Maar in de meest ideale situatie hangt dit apparaat aan een buitenmuur. Pas dan is de AED echt 24/7 beschikbaar voor mensen op maar ook om het sportterrein.

Een paar voorwaarden
Deze AED-buitenkast heeft een codeslot, is stevig, snel te openen en weer- en vandalismebestendig. Bovendien heeft iedere kast 5 jaar garantie. Clubs die eigenaar willen worden van zo’n gratis AED-buitenkast, moeten aan een paar voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Zij moeten zorgen voor:

  • een plek waar de buitenkast met het bijbehorende bord kunnen hangen;
  • stroomvoorziening naar de kast i.v.m. verlichting en verwarming;
  • een plek waar de AED 24/7 beschikbaar is voor iedereen en
  • aanmelding van de AED bij het oproepsysteem

Oproepsysteem
Het oproepsysteem reanimatie werkt via de 112 alarmcentrale. Als in de centrale een melding van een hartstilstand binnenkomt, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld. Een aantal van hen gaat direct naar het slachtoffer en start de reanimatie. De anderen gaan zo snel mogelijk de AED ophalen die het dichtst in de buurt hangt.

Eén AED-buitenkast per postcodegebied
Iemand heeft de grootste kans om een hartstilstand te overleven wanneer een reanimatie binnen 6 minuten gestart wordt en op tijd een AED kan worden ingezet. Daarom is een goede spreiding van de buitenkasten van groot belang. En om die reden wordt er maximaal één kast per postcodegebied uitgegeven. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor een gratis AED-buitenkast moeten zich vóór 20 maart aanmelden.

Prijsvraag: Maak Gelderland Mooier

Heeft u een inspirerende idee om Gelderland mooier te maken? U kunt uw idee om de kwaliteit van een zelf gekozen gebied te verbeteren insturen! Meedoen kan tot 7 mei 2017.

Maak kans op €10.000
Met deze prijsvraag willen we bouwstenen verzamelen voor een mooier Gelderland. Het beste idee wint een prijs van €10.000. Er is ook een aanmoedigingsprijs van €5.000. Het is de bedoeling om met de geldprijzen deze ideeën verder uit te werken. De overige inzenders winnen in ieder geval aandacht. Doe dus mee!

Bekendmaking en uitreiking
Bekendmaking en uitreiking van de prijs vinden plaats tijdens het Provinciaal Jaarcongres: Gelderland ziet ruimte, op 7 juni 2017.

Informatiebijeenkomst voor deelnemers
Op 23 maart 2017 houden we een bijeenkomst om (potentiële) deelnemers verder te informeren over de prijsvraag.

  • Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 in Arnhem
  • Tijdstip: van 16.00 – 20.00 uur.

Forum Maak Gelderland Mooier
Meer informatie over deelname en aanmelding kunt u vinden op forum Maak Gelderland Mooier. Op dit forum wisselen de deelnemers van gedachten over de kwaliteiten van de Gelderse leefomgeving. Ook werken we hier gaandeweg aan de samenstelling van de gebiedenatlas Gelderland. De prijsvraag Maak Gelderland Mooier draagt daaraan bij.

Voor meer informatie
Voor meer informatie bekijk de brochure ‘Prijsvraag Maak Gelderland Mooier’ of kijk op Forum Maak Gelderland Mooier: https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl
Vragen kunt u stellen aan Elbert van der Linden, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Gelderland, e. e.vander.linden@gelderland.nl, t. 026 – 3599338.

Breekt NL Doet dit jaar alle records?

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Het hele Koninkrijk DOET
Onder de namen NLdoet, ARUBA DOET, BON DOET, CURA DOET, Statia DOET en SXM DOET onderstrepen deze zes initiatieven het belang van vrijwilligerswerk én vrijwilligers in heel het koninkrijk en roepen iedereen op om voor (een deel van) een dag de handen uit de mouwen te steken. Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, moet het gaas van de dierenopvang vervangen worden, wilt u een verwendagje voor alle ouderen of heeft u een andere leuke klus? Meld uw klus dan aan op deze website en doe mee.

Recordaantal
In de 2016 editie waren op 11 en 12 maart 350.000 Nederlanders actief bij meer dan 9.200 klussen, een recordaantal. En dit keer wil de organisatie nog veel meer mensen op de been krijgen. Meld dus ook uw klus aan of doe mee als vrijwilliger.

Pak je kans met de Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van € 2.500,- voor de winnaar en € 1.000,- en € 500,- voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.

Wil u uw dorp aanmelden? Download dan het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 7 maart en verloopt via uw eigen provinciale vereniging, dus voor u via info@dkkgelderland.nl. Het overzicht met criteria biedt duidelijkheid.

Wordt uw dorp winnaar? Dan brengt dat naast het geldbedrag waarmee een initiatief verder ondersteund kan worden, publiciteit, inspireert u andere dorpen en neemt u deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs! Lees hier meer over de Dorpsvernieuwingsprijs 2015 die ten deel viel aan Hoonhorst.

Startdatum: 
maandag, 30 januari, 2017 tot dinsdag, 7 maart, 2017 – 12:45 uur.

Voorsternaren participeren samen in Sociaal Café

Op donderdag 5 januari vond voor de 3e keer een Sociaal Café plaats in de gemeente Voorst. Het thema deze avond was ’de participatie maatschappij´ en de organisatie was in handen van de gemeente Voorst i.s.m. Stichting Mens en Welzijn Voorst, Stichting de Passerel en Lef Onderwijsadvies. Er waren ruim 100 aanwezigen in de Kruidentuin in Twello bestaande uit vrijwilligers en professionals uit sectoren cultuur, zorg, sport en onderwijs.

Feest in de Anjerstraat

Leon Hoeben, directeur/bestuurder van Stichting Mens en Welzijn Voorst opende het Sociaal Café. Daarna gaf Helder Theater een prachtige voorstelling over de participatie maatschappij. We moeten allemaal meedoen! Kan dat ook? Ook als je een beperking hebt? Uiteraard! Elk mens heeft een beperking maar ook een kracht! De interactieve theatergroep toonde de krachten de mensen in  de Anjerstraat.

Making Learning Awesome
Het tweede gedeelte van de avond nam Ellen de Haan, directeur/eigenaar van Lef Onderwijsadvies, het woord. Op een interactieve manier ging zij door middel van het online responsesysteem Kahoot met de aanwezigen in gesprek over de Participatie Maatschappij. Kahoot is een online responsesysteem  waarmee  je een quiz, meningsvragen of enquêtevragen op kunt  stellen. Deelnemers kunnen deze beantwoorden met behulp van hun eigen telefoon. De aanpak wordt al toegepast in het onderwijs maar was voor bijna alle aanwezigen nieuw.

Terugblik
Mede initiatiefnemer van het 1e Sociaal Café, Marcel Arends, nam de aanwezigen mee terug naar het resultaat van de eerdere Sociaal Café avonden. Marcel benadrukte nogmaals hoe uniek deze opzet is en dat wij samen met elkaar het verschil  kunnen maken in Voorst. De visie van Jan Terlouw (inwoner van de gemeente Voorst) vormde  een rode draad deze avond. Allereerst werd het pleidooi van Jan Terlouw in DWDD getoond tijdens de Kahootsessie en vervolgens ging Marcel hierop verder:  “Steek je kop niet in het zand!”

Sociaal Café
Ter afsluiting is onder genot van een hapje en een drankje een vervolg gegeven aan de avond waarin ruimte was om te netwerken en om elkaar beter te leren kennen. De organisatoren zijn erg tevreden met de opzet en opbrengst van het 3e Sociaal Café. Het is fantastisch  dat er ook nu weer nieuwe mensen  opgestaan zijn die in het najaar weer  een Sociaal Café gaan organiseren. Hebt u vragen naar aanleiding van deze avond? Stuur dan een mailbericht naar sociaalcafe@voorst.nl.Regionale avonden van de Leefbaarheid

Ja, leefbaarheid is Wow! Bedenk maar eens wat jouw woonomgeving zo prettig maakt…
Is dat een veilig gevoel, ontspannen wonen, goed burencontact, genieten van een mooie omgeving rondom huis, activiteiten, ontmoeting en recreatiemogelijkheden, een buurthuis waar je je thuis voelt of iets heel anders? Daar mag je best Wow tegen zeggen!

Of valt er nog wel iets aan je woonomgeving te verbeteren en heb je ideeën voor een mooi initiatief? Daar zeggen wij (Leefbaarheidsalliantie en Provincie Gelderland) Wow tegen! We willen iedereen met een idee dan ook verder helpen om er een succes van te maken. Wees daarom welkom tijdens één van de regionale avonden van de leefbaarheid om je idee in te brengen. Ook als je nog geen concreet idee hebt, kun je komen om inspiratie op te doen.

Wow leefbaarheid organiseert maandagavond 13 februari 2017 een regionale bijeenkomst in de Stedendriekhoek. Voor meer informatie klik hier.

PlattelandsParlement Gelderland 2017

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen! De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie. Gemeenten en andere overheden zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken met actieve bewoners. Hoe staat het in onze Provincie met die opkomende participatiesamenleving?

Doelstelling
Het PlattelandsParlement belooft een dag vol uitwisseling te worden. Een dag waarop bewoners van dorpen, wijken en buurtschappen in gesprek gaan met enkele raadsleden, Provinciale Statenleden en (aspirant) Tweede Kamerleden uit Gelderland. De bijeenkomst heeft vier uitgangspunten:

  • Elkaar wederzijds informeren en inspireren op het gebied van participatie, kennisoverdracht en praktische ondersteuning bij bewonersinitiatieven;
  • Inzicht krijgen in behoeften;
  • Inzicht krijgen in kansen en mogelijkheden;
  • Doelstellingen formuleren voor het verbeteren van de samenwerking tussen Provincie, gemeente en actieve bewoners.

Het PlattelandsParlement Gelderland 2017 begint om 10:00 (Vanaf 9:30 inloop met ontvangst)

Na een hartelijk welkom van de DKK voorzitter en het gemeentebestuur van Zevenaar, zal gedeputeerde Bea Schouten een inleiding verzorgen. Vervolgens vertelt wethouder Ingrid Lambregts van de gemeente Doetinchem over haar ervaringen met het project Samenwerken in Doetinchem. De opening wordt afgesloten met een terugblik op het PlattelandsParlement van 2015: welk effect heeft het Manifest gehad dat we toen hebben opgesteld? (klik hier voor het verslag)

Het PlattelandsParlement kent ook een actief programma. Hierin kunt u
a) Deelnemen aan een Inspiratiesessie
b) Informatie vergaren op de Inspiratiemarkt.
De verdeling van de deelnemers over deze twee onderdelen wisselt na de lunchpauze.

De inspiratiesessies worden ingeleid met een voorbeeld uit de praktijk. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen die er liggen voor de politiek en voor actieve bewoners. Als conclusie worden enkele doelstellingen geformuleerd. In het volledige programma leest u de thema’s en de cases die worden behandeld.

De resultaten van de inspiratiesessies worden in een plenaire terugkoppeling gepresenteerd. Onder leiding van dagvoorzitter, Bob Roelofs, kunnen raadsleden, leden van de Provinciale Staten en (aspirant) Tweede Kamerleden uit Gelderland een korte reactie  geven. Waarna ruimte is voor debat en dialoog tussen alle deelnemers.

Om 15:00 is de afsluiting waarna er nog gelegenheid is om nog even rustig na te praten, wat te drinken en informatiemateriaal van de inspiratiemarkt mee te nemen.

Hier kunt u het volledige programma downloaden als PDF

Wij hopen u van harte te mogen begroeten! Meld je aan via het aanmeldformulier

 

“Ik vind het belangrijk dat alle leden bij mij terecht kunnen”

Vanochtend werd ik enthousiast verrast door een leuk artikel op het sportiefste informatieplatform van Nederland, Sport Knowhow XL.
De titel van het artikel is “ik vind het belangrijk dat alle leden bij mij terecht kunnen”. Doorklikkend zag ik dat dit een interview is met Peter Wiggers, voorzitter van onze lokale zwem- en waterpolovereniging, T.Z. & P.C. Proteus.

Proteus beschikt al enkele jaren over een jong sportief bestuur. Hoe zijn ze tot dit bestuur gekomen? Voor welke uitdagingen staat het bestuur? Wat moet er gebeuren om meer jongeren in het bestuur te krijgen?  Allemaal vragen waar Peter op ingaat. Lees hier het gehele artikel. Veel leesplezier!

Gelders Waterschapsfonds opgericht

Amsterdam, 17 november 2016. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe slaan de handen ineen om culturele en natuurprojecten in de regio financieel mogelijk te maken. De drie waterschappen richten een uniek fonds op bij het Prins Bernhard Cultuurfonds; Gelders Waterschapsfonds. De officiële lancering van het fonds is tijdens de uitreiking van de Gelderse Pauwenveer op 18 november 2016 in het Openluchtmuseum Arnhem.

De drie grote Gelders waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland besloten eind 2015 samen te gaan werken. De samenwerking is gericht op het bij elkaar brengen van een substantieel bedrag met als doel; ‘Het financieel ondersteunen van aan het onderwerp water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten die ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de Waterschappen, in landelijk en/of stedelijk gebied.’

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Ook andere partijen kunnen aansluiten, zoals de provincie of woningcoöperaties. Hopelijk leiden deze projecten tot een groter waterbewustzijn van de inwoners van Gelderland. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van onze dichtbevolkte delta.’

Heemraad Gerard Nieuwenhuis van Waterschap Rivierenland: ‘Deze samenwerking is een prachtige kans voor natuur-, cultuur- en waterprojecten in het rivierengebied die betrekking hebben op het werk van het waterschap’. Ik kijk uit naar de creatieve ideeën die er leven!’

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel:‘Water, natuur en cultuur houden niet op bij de waterschapsgrens. Met het fonds bundelen we de krachten en kunnen we meer en grotere projecten mogelijk maken. Water verbindt. Met nieuwe netwerken en nieuwe initiatieven maken we deze provincie samen nog mooier.’

De waterschappen storten jaarlijks een totaalbedrag van € 50.000 in het fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beheert de uitgave en een zorgvuldig samengestelde commissie selecteert projecten die binnen de criteria vallen. Het fonds is speciaal bedoeld voor aan waterschappen gerelateerde, ‘meerlaagse’ projecten waarin de beleving van natuur, cultuur en water centraal staat. Het Gelders Waterschapsfonds hoopt zich door de jaren heen te kunnen ontwikkelen tot steunpilaar voor Gelderse initiatieven. Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/gelders-waterschapsfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt initiatiefnemers, waterschappen, woningcorporaties en gemeenten de mogelijkheid om een eigen CultuurFonds op Naam in te stellen, een fonds waarbij de instellers zelf de naam en doelstelling bepalen. Dit kan een fonds op naam zijn waaruit bijvoorbeeld projecten op het gebied van natuureducatie buurtcultuur of festivals worden ondersteund.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Yvette Hoogerwerf, tel; 0615011582.