Gelders Waterschapsfonds opgericht

Amsterdam, 17 november 2016. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe slaan de handen ineen om culturele en natuurprojecten in de regio financieel mogelijk te maken. De drie waterschappen richten een uniek fonds op bij het Prins Bernhard Cultuurfonds; Gelders Waterschapsfonds. De officiële lancering van het fonds is tijdens de uitreiking van de Gelderse Pauwenveer op 18 november 2016 in het Openluchtmuseum Arnhem.

De drie grote Gelders waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland besloten eind 2015 samen te gaan werken. De samenwerking is gericht op het bij elkaar brengen van een substantieel bedrag met als doel; ‘Het financieel ondersteunen van aan het onderwerp water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten die ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de Waterschappen, in landelijk en/of stedelijk gebied.’

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Ook andere partijen kunnen aansluiten, zoals de provincie of woningcoöperaties. Hopelijk leiden deze projecten tot een groter waterbewustzijn van de inwoners van Gelderland. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van onze dichtbevolkte delta.’

Heemraad Gerard Nieuwenhuis van Waterschap Rivierenland: ‘Deze samenwerking is een prachtige kans voor natuur-, cultuur- en waterprojecten in het rivierengebied die betrekking hebben op het werk van het waterschap’. Ik kijk uit naar de creatieve ideeën die er leven!’

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel:‘Water, natuur en cultuur houden niet op bij de waterschapsgrens. Met het fonds bundelen we de krachten en kunnen we meer en grotere projecten mogelijk maken. Water verbindt. Met nieuwe netwerken en nieuwe initiatieven maken we deze provincie samen nog mooier.’

De waterschappen storten jaarlijks een totaalbedrag van € 50.000 in het fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beheert de uitgave en een zorgvuldig samengestelde commissie selecteert projecten die binnen de criteria vallen. Het fonds is speciaal bedoeld voor aan waterschappen gerelateerde, ‘meerlaagse’ projecten waarin de beleving van natuur, cultuur en water centraal staat. Het Gelders Waterschapsfonds hoopt zich door de jaren heen te kunnen ontwikkelen tot steunpilaar voor Gelderse initiatieven. Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/gelders-waterschapsfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt initiatiefnemers, waterschappen, woningcorporaties en gemeenten de mogelijkheid om een eigen CultuurFonds op Naam in te stellen, een fonds waarbij de instellers zelf de naam en doelstelling bepalen. Dit kan een fonds op naam zijn waaruit bijvoorbeeld projecten op het gebied van natuureducatie buurtcultuur of festivals worden ondersteund.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Yvette Hoogerwerf, tel; 0615011582.

Bas van den Hoogen

Coördinator Maatschappelijke Initiatieven
Gemeente Voorst
Bas van den Hoogen

Latest posts by Bas van den Hoogen (see all)