Berichten

ANWB beloont goede maatschappelijke initiatieven

De ANWB bestaat op 1 juli 2018 maar liefst 135 jaar. Om dat te vieren geeft de bond maatschappelijke initiatieven een financieel steuntje in de rug. Het ANWB Fonds heeft €135.000 beschikbaar voor iedereen die een initiatief of project wil starten op één van de werkvelden van de ANWB, bijvoorbeeld initiatieven die de verkeersveiligheid vergroten, die mensen mobiel houden en voor projecten die duurzame mobiliteit bevorderen. Voor ieder project is maximaal €10.000 euro beschikbaar. Ideeën aanmelden kan tot 15 mei via https://anwb.nl/fondsOp https://anwb.nl/fonds staan selectiecriteria die duidelijk maken of een project in aanmerking komt. Vervolgens kunnen deelnemers een project aanmelden via de vragenlijst op de site. Het ANWB Fonds is er voor iedereen die een initiatief of project wil starten op één van de themagebieden van de ANWB. Het ANWB Fonds heeft in totaal € 135.000,- beschikbaar voor lokale initiatieven in het hele land. De hoogte van het bedrag waarmee het ANWB Fonds een project helpt, varieert van € 1.000,- tot € 10.000,-.Uiteindelijk bepalen de leden van de ANWB waar de bijdragen naartoe gaan door middel van een stemronde. In september wordt bekend welke projecten een financiële bijdragen ontvangen.

Op zoek naar geld

Voor sommige ideeën heb je geld nodig. Als je dat niet hebt, zul je dat moeten verdienen, lenen of krijgen. Er zijn heel wat fondsen en organisaties die subsidie geven voor goede ideeën.

Sommige fondsen verstrekken naast subsidie ook advies. Zij denken mee en adviseren om tot een succesvol project te komen. Lees hier in het kort meer over deze fondsen en organisaties. Meer weten? Bekijk de website voor de meest actuele informatie.

Bij het VSBfonds Mens en Maatschappij gaat het om drie kernwoorden. Ontmoeten, zodat mensen elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Meedoen, zodat kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale leven. Arbeid, zodat iedereen, naar eigen vermogen, deel kan nemen aan de arbeidsmarkt. Bijzonderheden: op de website kun je een quickscan invullen en direct zien of jouw initiatief bij het VSBfonds past.

Het Oranjefonds steunt sociale projecten zodat mensen elkaar ontmoeten of een plek in de maatschappij vinden. Denk aan kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s. Bijzonderheden: Steeds vaker kunnen projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken.

Jantje Beton ondersteunt kinderen om hun buurt leuker te maken, zodat ze vrij en avontuurlijk kunnen buiten spelen. Er kan voor speelplekken en ook voor buitenspeelactiviteiten subsidie aangevraagd worden. Bijzonderheden: kinderen moeten een actieve rol hebben bij de aanvraag.

Stichting Doen helpt voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken. Bijzonderheden: Bij elk thema heeft Stichting Doen een aantal programma’s. Zo richt sociaal zich op nieuwe ontmoetingsplekken en op sociaal ondernemen.

Pak An richt zich op creatieve en innovatieve projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek vergroten. Vooral ideeën van en voor jongeren worden ondersteund. Bijzonderheden: Elk kwartaal kunnen aanvragen voor microkredieten worden ingediend. Binnen 6 weken volgt dan de beoordeling. Terugbetalen van het microkrediet mag, zodat andere projecten weer ondersteund kunnen worden, maar het hoeft niet.

Kern met Pit begeleidt originele en innovatieve projecten die de plaatselijke (woon)omgeving verbeteren. Denk aan het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het restaureren van een molen of het aanleggen van een speeltuin. Bijzonderheden: Vanaf september 2017 is de inschrijving voor 2018 open. Een dorp, wijk of buurt kan een aanvraag indienen.

Bij de Naober Foundation gaat het om gezond ouder worden en vooral om initiatieven waarbij informatietechnologie een belangrijke rol speelt. Bijzonderheden: Noaber Foundation kiest er voor samenwerkend, actief en bedrijfsmatig te opereren. Houd rekening met een grote betrokkenheid en strakke monitoringprocedures.

Aanvraag.nl Wil je een aanvraag doen voor een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking? Dan kun je je aanvraag ook indienen via www.aanvraag.nl. Je dient op deze website één aanvraag in die meteen door meerdere, met elkaar samenwerkende fondsen wordt beoordeeld.

Bron: www.gelderland.nl
Door: Anja van de Boer

Lidl helpt lokaal

LIDL start met de actie ‘Lidl helpt lokaal’! Een dergelijke actie delen wij graag met initiatiefnemers uit de gemeente Voorst.

Hoe doet u mee? 
Deel uw lokale activiteit of initiatief door het inschrijfformulier in te vullen. Vanuit de verschillende filialen ondersteunt Lidl voor €1000,- lokale maatschappelijke projecten. Selecteer in het inschrijfformulier het Lidl-filiaal bij u in de buurt.

Wat moet u verder nog weten? 
– de inschrijfperiode voor Lidl Lokaal loopt van 3 juli tot en met 30 juli 2017.
– alleen de eerste 100 aanmeldingen per filiaal worden behandeld.
– door deel te nemen aan Lidl helpt Lokaal gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
– Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen in behandeling genomen worden.
– inschrijvingen voor meerdere filialen worden niet meegenomen.
– houd bij de aanmelding van uw activiteit rekening met een behandeltermijn van circa 8 weken en een betalingstermijn van circa 16 weken.
– een eventuele financiële bijdrage is altijd eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
– alleen de inschrijving die wordt gekozen ontvangt een reactie. Indien u vóór 1 september niet heeft gehoord, wordt uw inschrijving niet gehonoreerd.
– Lidl ondersteunt bij voorkeur op de volgende thema’s: onderwijs, gezondheid bevorderend, maatschappelijk en/of milieu.
– Lidl ondersteunt geen politieke of religieuze activiteiten.
– de initiatieven en activiteiten die een financiële bijdrage ontvangen worden gekozen door een divers team van lokaal betrokken medewerkers.
– voor vragen kunt u contact opnemen met contact@lidl.nl. Let op, er is geen correspondentie mogelijk over de keuze met de supermarktmanager of met de klantenservice-medewerkers.
– Kijk hier voor de volledige actievoorwaarden.

Succes met de aanvraag!

Gelders Waterschapsfonds opgericht

Amsterdam, 17 november 2016. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe slaan de handen ineen om culturele en natuurprojecten in de regio financieel mogelijk te maken. De drie waterschappen richten een uniek fonds op bij het Prins Bernhard Cultuurfonds; Gelders Waterschapsfonds. De officiële lancering van het fonds is tijdens de uitreiking van de Gelderse Pauwenveer op 18 november 2016 in het Openluchtmuseum Arnhem.

De drie grote Gelders waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland besloten eind 2015 samen te gaan werken. De samenwerking is gericht op het bij elkaar brengen van een substantieel bedrag met als doel; ‘Het financieel ondersteunen van aan het onderwerp water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten die ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de Waterschappen, in landelijk en/of stedelijk gebied.’

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Ook andere partijen kunnen aansluiten, zoals de provincie of woningcoöperaties. Hopelijk leiden deze projecten tot een groter waterbewustzijn van de inwoners van Gelderland. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van onze dichtbevolkte delta.’

Heemraad Gerard Nieuwenhuis van Waterschap Rivierenland: ‘Deze samenwerking is een prachtige kans voor natuur-, cultuur- en waterprojecten in het rivierengebied die betrekking hebben op het werk van het waterschap’. Ik kijk uit naar de creatieve ideeën die er leven!’

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel:‘Water, natuur en cultuur houden niet op bij de waterschapsgrens. Met het fonds bundelen we de krachten en kunnen we meer en grotere projecten mogelijk maken. Water verbindt. Met nieuwe netwerken en nieuwe initiatieven maken we deze provincie samen nog mooier.’

De waterschappen storten jaarlijks een totaalbedrag van € 50.000 in het fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beheert de uitgave en een zorgvuldig samengestelde commissie selecteert projecten die binnen de criteria vallen. Het fonds is speciaal bedoeld voor aan waterschappen gerelateerde, ‘meerlaagse’ projecten waarin de beleving van natuur, cultuur en water centraal staat. Het Gelders Waterschapsfonds hoopt zich door de jaren heen te kunnen ontwikkelen tot steunpilaar voor Gelderse initiatieven. Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/gelders-waterschapsfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt initiatiefnemers, waterschappen, woningcorporaties en gemeenten de mogelijkheid om een eigen CultuurFonds op Naam in te stellen, een fonds waarbij de instellers zelf de naam en doelstelling bepalen. Dit kan een fonds op naam zijn waaruit bijvoorbeeld projecten op het gebied van natuureducatie buurtcultuur of festivals worden ondersteund.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Yvette Hoogerwerf, tel; 0615011582.