Basiscursus Mindfit

Bent u ook weleens de grip op uzelf kwijt? Verliest u zich in emoties terwijl u dit eigenlijk niet wilt? Of u wordt kwaad vanwege iets kleins. Merkt u dat het slapen minder gaat? Soms lijkt het alsof emoties u overspoelen. Maar weet u dat u zelf veel kunt doen om een betere balans in uw leven te krijgen. Als u hier behoefte aan heeft of nieuwsgierig bent hoe u de regie in eigen hand kunt houden is de basiscursus Mindfit misschien een goede stap voor u.

Deze cursus wordt gegeven door Mindfit in samenwerking met Mens en Welzijn Voorst.

In deze basiscursus van Mindfit leert u wat u zelf kunt doen om dit soort situaties beter te verdragen en om er anders mee om te gaan waardoor u zich prettiger voelt. Door oefeningen en handvatten leert u om uw balans te (her)vinden.

Wat kunt u doen?
Om grip op uw leven te krijgen is het belangrijk om u te richten op de problemen waar u wel invloed op hebt. Door anders om te gaan met de problemen waar tegenaan loopt kunt u zich weer sterker gaan voelen, krijgt u meer zelfvertrouwen en kan u zich energieker gaan voelen.

In deze basiscursus krijgt u handvatten om (beter) om te gaan met stress en spanning, met slaapproblemen, met negatieve gedachten en leert u hoe u een (betere) balans tussen draaglast en draagkracht kunt verkrijgen. Mindfit (onderdeel van de Dimence groep) ondersteunt om de psychische veerkracht te vergroten.

Informatie en aanmelding
Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en start op dinsdag 6 december. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden. Andere data: 13 en 20 december 2016 en 17 januari 2017: 19.30 – 21.30 uur in Gebouw Irene.

Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met mantelzorgconsulent Annet Reimert,  Mens en Welzijn Voorst 0571- 287752.

Ook kunt u zich ook aanmelden via de mail: a.reimert@mensenwelzijn.nl

Volg

Mens en Welzijn Voorst

Mens en Welzijn Voorst is een brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Wij zetten ons in voor mensen die hun toekomst (opnieuw) aan het opbouwen zijn en ook zijn er veel diensten speciaal voor senioren. Mens en Welzijn Voorst vormt daarbij de verbinding tussen burger en overheid, burger en organisaties, burgers onderling. Het gaat tenslotte om de behoefte van u als burger.
Mens en Welzijn Voorst
Volg