Berichten

Kenniscafé van het Oranjefonds

Organiseert u samen met anderen uit uw wijk of buurt activiteiten die bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid? Activiteiten die bijdragen aan een socialere samenleving? Loopt u met een goed idee rond dat u graag samen met anderen op zou zetten? Of wilt u hier tips voor opdoen? Kom dan naar het Kenniscafé Bewoners aan zet. Het Oranje Fonds organiseert dit Kenniscafé samen met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland op donderdag 22 maart om u verder te helpen.

Programma kenniscafé
Gastspreker Joop Hofman vertelt over buurtinitiatieven en hoe u andere mensen enthousiast maakt om mee te doen. Ook geeft Joop Hofman uitleg over de ABCD-aanpak. Dit is een manier van werken die uitgaat van de waarde en kracht van een buurt of dorp. Tijdens het Kenniscafé gaat u actief op zoek naar mogelijkheden voor uw eigen initiatief en activiteiten. Aan de hand van een inspirerend voorbeeldinitiatief delen wij ervaringen en inzichten met elkaar én kunt u uw eigen initiatief nog eens onder de loep nemen.Het Kenniscafé is een goede gelegenheid om informatie te krijgen over de steun die het Oranje Fonds, de Leefbaarheidsalliantie en de Provincie Gelderland uw initiatief kunnen bieden.

In gesprek met
Bent u bezig met het opzetten van een initiatief in uw eigen buurt? Wilt u uw ideeën toetsen? Of heeft u vragen over een aanvraag of bijvoorbeeld de doorontwikkeling van uw initiatief? Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u ook persoonlijk het gesprek aangaan met de adviseurs van het Oranje Fonds, de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de Provincie Gelderland tijdens het inloopspreekuur vanaf 16.00 uur.

Aanmelden
Voor meer informatie en/of om u aan te melden klik dan hier.

Podium en buitenlokaal en herinrichting speelplein Antonius de Vecht

Op de website van Leefbaarheid Gelderland tref je initiatieven die door de provincie Gelderland gesubsidieerd worden. Sommige zijn afgerond, andere zijn net uit de startblokken. Alle initiatieven zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in een buurt of wijk. Zo ook het project ‘Podium en buitenlokaal en herinrichting Speelplein Antonius de Vecht’.

Ons saaie speelplein met veel grijs en tegels omtoveren tot een fijn en groen speelplein. Mét een podium waar opgetreden kan worden en dat tegelijkertijd dient als buitenlokaal voor de school. Dat is wat we gaan realiseren in de kleine kern De Vecht (Terwolde, vlakbij Apeldoorn). Het huidige (saaie) schoolplein van de brede basisschool Antonius de Vecht herinrichten als een groen speelplein voor kinderen van school en uit de buurt, passend bij het ondernemend onderwijs van de Antonius en bij de natuurlijke en landelijke omgeving van de pittige kleine kern De Vecht. Dit project bestaat uit meerdere onderdelen: nieuwe beplanting, een pannaveldje, een boomspeeltoestel, podium en natuurspeeltuin.

Doelgroep
Leerlingen van de basisschool / Kinderen uit De Vecht en omstreken, zowel gemeente Voorst (Terwolde, Teuge) als gemeente Apeldoorn (Beemte Broekland) / (Groot)Ouders van de leerlingen en de kinderen uit de buurt / Dorpsbewoners kleine kern De Vecht / Bezoekers van het dorp

Bijdrage Provincie
Omdat we dit plein als ouders en buren samen herinrichten, met veel zelfwerkzaamheid en betrokkenheid bij elkaar, in een dorp waar weinig voorzieningen zijn, krijgen we een bijdrage. Maar ook omdat we op het podium verschillende activiteiten gaan organiseren.

Geplande activiteiten
Burendag, Vechtse Kerkviering, Presentaties van school, uitvoeringen toneelgroep en zangkoor.

Wil je meer informatie over dit idee en/of heb je zelf een idee? Neem dan contact op met Bas van den Hoogen (coördinator maatschappelijke initiatieven).

 

Teuge Leeft!

Op de website van Leefbaarheid Gelderland tref je initiatieven die door de provincie Gelderland gesubsidieerd worden. Sommige zijn afgerond, andere zijn net uit de startblokken. Alle initiatieven zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in een buurt of wijk. Zo ook het project ‘Teuge Leeft!’.

Het initiatief
Alle projecten van Teuge Leeft dragen bij aan de verbinding tussen jong en oud, het sociale klimaat en de mobiliteit en gezondheid van zowel de jeugd als de vrijwilligers (ouderen). Centraal in het dorp ligt basisschool De Zaaier die in veel projecten participeert en waardoor een verbinding ontstaat met leerlingen en vrijwilligers (ouderen). Naast de school ligt een kinderboerderij die wordt gerund door vrijwilligers en waar leerlingen van De Zaaier wekelijks helpen met het voeren en verzorgen van de dieren. Wekelijks helpen vrijwilligers op basisschool De Zaaier met het invullen van de ‘creamiddag’ op donderdag, waar leerlingen bezig zijn met techniek, houtbewerking en handwerken. Tevens worden op die middag in het dorpshuis door leerlingen, wederom met behulp van vrijwilligers, hapjes bereid onder de projectnaam ‘Keukelen’. Eens in de maand wordt in het dorpshuis door een groep van 25 ouderen gegeten. Dit bestaat uit een 3 gangen diner dat ook weer geheel met vrijwilligers wordt bereid en waar een groep leerlingen meehelpt in de bereiding en de bediening. Op dezelfde donderdagmiddag worden groentes geteeld in de school(moest)tuin, waarbij de leerling wordt ondersteund door vrijwilligers in het project ‘Tuintelen’.

Wil je meer informatie over dit project en/of heb je zelf een idee? Neem dan contact op met Bas van den Hoogen (coördinator maatschappelijke initiatieven).

Prijsvraag: Maak Gelderland Mooier

Heeft u een inspirerende idee om Gelderland mooier te maken? U kunt uw idee om de kwaliteit van een zelf gekozen gebied te verbeteren insturen! Meedoen kan tot 7 mei 2017.

Maak kans op €10.000
Met deze prijsvraag willen we bouwstenen verzamelen voor een mooier Gelderland. Het beste idee wint een prijs van €10.000. Er is ook een aanmoedigingsprijs van €5.000. Het is de bedoeling om met de geldprijzen deze ideeën verder uit te werken. De overige inzenders winnen in ieder geval aandacht. Doe dus mee!

Bekendmaking en uitreiking
Bekendmaking en uitreiking van de prijs vinden plaats tijdens het Provinciaal Jaarcongres: Gelderland ziet ruimte, op 7 juni 2017.

Informatiebijeenkomst voor deelnemers
Op 23 maart 2017 houden we een bijeenkomst om (potentiële) deelnemers verder te informeren over de prijsvraag.

  • Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 in Arnhem
  • Tijdstip: van 16.00 – 20.00 uur.

Forum Maak Gelderland Mooier
Meer informatie over deelname en aanmelding kunt u vinden op forum Maak Gelderland Mooier. Op dit forum wisselen de deelnemers van gedachten over de kwaliteiten van de Gelderse leefomgeving. Ook werken we hier gaandeweg aan de samenstelling van de gebiedenatlas Gelderland. De prijsvraag Maak Gelderland Mooier draagt daaraan bij.

Voor meer informatie
Voor meer informatie bekijk de brochure ‘Prijsvraag Maak Gelderland Mooier’ of kijk op Forum Maak Gelderland Mooier: https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl
Vragen kunt u stellen aan Elbert van der Linden, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Gelderland, e. e.vander.linden@gelderland.nl, t. 026 – 3599338.

Digitaal platform www.ikwilvervoer.nl uitgebreid

Sinds 2015 is www.ikwilvervoer.nl het enige digitale platform waarop landelijke, regionale en lokale vervoersmogelijkheden zijn ondergebracht. Inmiddels is de website met de planner van GoAbout doorontwikkeld. Naast de Provincie Noord-Brabant zijn nu ook de Provincies Gelderland en Overijssel toegetreden.

Het Servicepunt Regiotaxi heeft op verzoek van de provincie en de 12 gemeenten van Noordoost-Brabant in samenwerking met Go About de website in 2015 ontwikkeld om verschillende vormen van vervoer samen te brengen. Naast de hele provincie Noord-Brabant zijn nu ook alle lokale en vrijwillige vervoersmogelijkheden van Gelderland en Overijssel toegevoegd.

Reizigers  hebben nu met 2 klikken toegang tot alle informatie om van A naar B te reizen. De reisplanner van GoAbout geeft een compleet overzicht van de vervoersmogelijkheden per openbaar vervoer, buurtbus, trein, OV-fiets, huur-of deelauto, Regiotaxi, vrijwilligersvervoer, kleinschalig vervoer, eigen auto of taxi. De reiziger ziet naast de reismogelijkheden ook de vertrek- en reistijden en de kosten.

Bron: www.verkeersnet.nl 

Gelders Waterschapsfonds opgericht

Amsterdam, 17 november 2016. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe slaan de handen ineen om culturele en natuurprojecten in de regio financieel mogelijk te maken. De drie waterschappen richten een uniek fonds op bij het Prins Bernhard Cultuurfonds; Gelders Waterschapsfonds. De officiële lancering van het fonds is tijdens de uitreiking van de Gelderse Pauwenveer op 18 november 2016 in het Openluchtmuseum Arnhem.

De drie grote Gelders waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland besloten eind 2015 samen te gaan werken. De samenwerking is gericht op het bij elkaar brengen van een substantieel bedrag met als doel; ‘Het financieel ondersteunen van aan het onderwerp water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten die ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de Waterschappen, in landelijk en/of stedelijk gebied.’

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Ook andere partijen kunnen aansluiten, zoals de provincie of woningcoöperaties. Hopelijk leiden deze projecten tot een groter waterbewustzijn van de inwoners van Gelderland. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van onze dichtbevolkte delta.’

Heemraad Gerard Nieuwenhuis van Waterschap Rivierenland: ‘Deze samenwerking is een prachtige kans voor natuur-, cultuur- en waterprojecten in het rivierengebied die betrekking hebben op het werk van het waterschap’. Ik kijk uit naar de creatieve ideeën die er leven!’

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel:‘Water, natuur en cultuur houden niet op bij de waterschapsgrens. Met het fonds bundelen we de krachten en kunnen we meer en grotere projecten mogelijk maken. Water verbindt. Met nieuwe netwerken en nieuwe initiatieven maken we deze provincie samen nog mooier.’

De waterschappen storten jaarlijks een totaalbedrag van € 50.000 in het fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beheert de uitgave en een zorgvuldig samengestelde commissie selecteert projecten die binnen de criteria vallen. Het fonds is speciaal bedoeld voor aan waterschappen gerelateerde, ‘meerlaagse’ projecten waarin de beleving van natuur, cultuur en water centraal staat. Het Gelders Waterschapsfonds hoopt zich door de jaren heen te kunnen ontwikkelen tot steunpilaar voor Gelderse initiatieven. Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/gelders-waterschapsfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt initiatiefnemers, waterschappen, woningcorporaties en gemeenten de mogelijkheid om een eigen CultuurFonds op Naam in te stellen, een fonds waarbij de instellers zelf de naam en doelstelling bepalen. Dit kan een fonds op naam zijn waaruit bijvoorbeeld projecten op het gebied van natuureducatie buurtcultuur of festivals worden ondersteund.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Yvette Hoogerwerf, tel; 0615011582.