Symbool voor vruchtbare en duurzame samenwerking levert gratis fruit op!

Op initiatief van Sportraad Voorst 3.0 kunnen sporters in de gemeente Voorst over enige tijd gratis hun eigen fruit plukken én eten. In januari start de Sportraad samen met het AOC de uitvoering van een fruitbomenproject. De leerlingen van het AOC zullen de fruitbomen gaan plaatsen. Deze bomen symboliseren de vruchtbare en duurzame relatie die de Sportraad met alle ‘bewegers’ wil aangaan én dragen bij aan het vruchtbare beleid dat de gemeente Voorst voert om iedereen te stimuleren, naast voldoende te bewegen, ook voldoende “gezond” te eten. Hiermee wordt tegelijkertijd dus ook aandacht gevraagd en bijgedragen aan een gezonde(re) leefstijl.

Fruitboom zoekt een plek
Voor de bomen zijn wij op zoek naar een mooie plek in elke kern of bij sportorganisaties waar voldoende ruimte is voor het planten van ca. 5 tot maximaal 15 bomen. Er kan worden gekozen uit diverse soorten hoogstam fruitbomen. Voorwaarde voor de plek is wel dat deze toegankelijk is voor de liefhebber van een lekker stuk fruit of dat dit gratis  aangeboden kan worden in de kantine van de sportorganisatie.

AOC op gezond gewicht
Het AOC in Twello heeft het planten voor haar rekening genomen. Hiervoor zullen 2e en 3e jaars leerlingen in januari op pad gaan onder deskundige leiding. De leerlingen planten de bomen en krijgen hiervoor als ‘tegenprestatie’ voorlichting over gezonde voeding in het kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Bovendien krijgen zij een clinic van diverse sporten aangeboden in samenwerking met de buurtsportcoaches.

Onderhoudsvriendelijk
Over het onderhoud hoeven de nieuwe eigenaren zich niet druk te maken. Samen met Mens en Welzijn wordt overlegd om een groep mensen op te leiden die dit  jaarlijks voor zijn rekening neemt.

Interesse om mee te doen…? 
Kernen of sportaanbieders die voldoende ruimte hebben en willen meedoen in dit vruchtbare project kunnen zich binnen 2 weken melden bij de Sportraad. Stuur een e-mail naar sportraad@voorstactief.nl. De sportraad zal vervolgens contact met u opnemen. Samen wordt gekeken naar een mooie plek en de samenstelling van het assortiment.

 

Sportraad Voorst 3.0
volg ons