Jouw energie is onze energie

Onder het motto ‘Jouw energie is onze energie, help ons besparen’ verduurzaamt de gemeente Voorst in samenwerking met de Koepel Sport, Welzijn en Cultuur haar sportcomplexen. Zes gymnastiekzalen in verschillende kernen worden waar mogelijk geïsoleerd. Installaties worden vervangen of aangepast met energiezuinige alternatieven.

In 2013 is de eerste gymnastiekzaal verduurzaamd. Deze verduurzaming heeft een besparing van 20% op het energieverbruik opgeleverd. De verwachting is dat de verduurzaming van de overige vijf gymnastiekzalen minimaal een zelfde besparing oplevert.

Jouw energie is onze energie
Naast de verduurzaming van de gymnastiekzalen kan er nog meer energie bespaard worden. Daar is de hulp van alle gebruikers van de gymnastiekzalen, sporthallen en sportaccommodaties voor nodig. Want ook bij jou eigen sportvereniging kan er misschien energie bespaard worden.

Tips voor duurzaam gebruik
Hierbij enkele tips voor een duurzaam gebruik van accommodaties:

 • Laat deuren niet onnodig (lang) open staan.
 • Laat de ramen zoveel mogelijk dicht. Na verduurzaming van de gymnastiekzaal vindt er een automatische, continue frisse luchttoevoer plaats in de gymnastiekzaal.
 • Laat de ramen niet onnodig open staan.
 • Douche niet langer dan noodzakelijk.
 • Doe de verlichting alleen aan als dit ook echt nodig is.
 • Kom met de fiets in plaats van de met de auto.

Verenigingsondersteuning Rabobank

Rabobank Clubkas Campagne en Verenigingsondersteuning. Met deze twee nieuwe programma’s investeert Rabobank Apeldoorn en omgeving in 2018 in verenigingen of stichtingen. De coöperatieve Rabobank hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en gelooft in het belang en de kracht van het verenigingsleven. Rabobank ondersteunt verenigingen en stichtingen met ambitie, in sport en cultuur in de breedste zin van het woord.

Inspiratieavond 11 december
Benieuwd naar de mogelijkheden die Rabobank jouw vereniging en/of stichting biedt in 2018? Kom dan naar de Rabobank inspiratieavond op maandag 11 december in Apeldoorn. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen.

Programma
18.30 uur   Ontvangst
19.00 uur   Het nieuwe sponsorbeleid: Rabobank Clubkas Campagne en Verenigingsondersteuning, door Rabobank en sportkoepel NOC*NSF
21.00 uur   Napraten met een hapje en een drankje

Locatie
Iedereen is van harte welkom op het kantoor van Rabobank Apeldoorn en omgeving aan de Eendrachtstraat 133 in Apeldoorn.

Ben jij erbij?
Je kunt je samen met maximaal één ander bestuurslid, lid of vrijwilliger opgeven tot 5 december via deze link.

Rabo boekje sponsoring digitaal

Stagiaires CIOS Arnhem

Kim Achtereekte en Jorrik Albers zijn dit schooljaar gestart in het derde jaar van het CIOS Arnhem in de stream Buurt, Onderwijs en Sport. Sinds 15 november lopen zij stage bij de gemeente Voorst, als ondersteuning voor Team Voorst Actief. Zij stellen zich graag even voor.

Ik ben Jorrik Albers, 19 jaar oud en woon in Deventer. Mijn hobby is korfballen en daar ben ik ook fanatiek in. Ik speel in Devinco 1 en ik train/coach Devinco C1. Ik heb afgelopen jaar mijn zwemonderwijs diploma behaald.

Mijn naam is Kim Achtereekte en ik ben 18 jaar oud en woon in Twello. In mijn vrije tijd voetbal ik bij SV Voorwaarts Twello in het meiden team MO19-1, daar ben ik de rechter vleugel aanvaller. Voetbal is echt mijn hobby en passie. Sinds korte tijd ben ik trainer bij de Meidenvoetbal Academie Regio Deventer waar ik de meiden MO13 train. Met deze academie willen we het niveau van de meiden in deze regio op een hoger niveau brengen om talent te behouden. Naast voetbal en mijn opleiding heb ik een bijbaantje bij de Buitensociëteit & Bowling De Worp Deventer als bediening medewerker.

Wij geven dit schooljaar elke donderdag les aan de groepen 3 t/m 8  van Basisschool de Laarhorst in Arnhem, voor het vak Kerntaak 5. Wij waren dit schooljaar op woensdag gestart met een stage in Arnhem voor het vak Kerntaak 4. Helaas voldeed deze stage niet aan de verwachtingen van de leraren. En moesten wij een nieuwe stage plek zoeken. Van onze docent hadden we het email adres van Ingrid de Croon gekregen. Daarbij hebben we geen moment getwijfeld en hebben we gelijk een mail gestuurd met een verzoek voor een stageplek. Al heel snel kregen we een reactie terug en werd alles in gang gezet en hadden we de eerste afspraak al staan en was de stage geregeld.

De stage voor kerntaak 4 houdt in dat we Team Voorst Actief ondersteunen en contact gaan leggen met basisscholen, BSO en sportverenigingen in alle kernen om daar diverse sport- en beweeg activiteiten te organiseren. Een voorbeeld van een activiteit kan zijn om na school een basketbaltoernooi te organiseren of een sportclinic voor een basisschool te regelen met een sportvereniging tijdens schooltijd. Wij ondersteunen ook bij reguliere activiteiten zoals de beweeg- en ontmoetingsmiddag met de voorronde van het NK Knikkeren en de Nationale straatvoetbaldag.

Als er vragen zijn of  als jullie gebruik willen maken van onze inzet neem dan gerust contact met ons op.

 

Kim Achtereekte k.achtereekte@voorst.nl

Jorrik Albers j.albers@voorst.nl

Gratis energieadvies voor uw sportvereniging

De gemeente Voorst heeft samen met Greencrowd en Sportraad Voorst 3.0 afspraken gemaakt over het energieadvies bij sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen bij Greencrowd een gratis quickscan aanvragen. De kosten hiervan, € 750 per scan, worden door de gemeente Voorst betaald.

Quickscan Greencrowd
Deze quickscan van Greencrowd geeft u alle subsidiabele energiebesparings- en productiemogelijkheden. Daarna helpen zij bij het aanvragen van de subsidie Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS). Na het goedkeuren van de subsidie moeten de maatregelen na een jaar uitgevoerd zijn. Is dit niet het geval dan moet de sportvereniging € 250 ‘terugbetalen’ aan de gemeente Voorst.
Wees er snel bij, de subsidie kan vanaf 2 januari 2018 aangevraagd worden.

Vragen?
Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met Jelleke Bosma, beleidsmedewerker duurzaamheid, j.bosma@voorst.nl of bel 0571 279350. Heeft u andere plannen voor het verduurzamen van uw sportvereniging? Neem dan ook gerust contact op met Jelleke Bosma om samen de mogelijkheden te bespreken.

Meidenvoetbal talent gemeente Voorst

Dennis Jansen uit Deventer (initiatiefnemer) is in 2016 samen met Tim van Beek (Sportbedrijf Deventer) gestart, met behulp van een subsidie van de gemeente Deventer, om met een afvaardiging van enkele voetbalverenigingen uit de regio, te gaan kijken naar mogelijkheden om het meidenvoetbal op een hoger niveau te krijgen. Met als doel het behouden en doorontwikkelen van talent van meiden in de leeftijdscategorie O13 en O15 uit de regio Deventer.

Zij hebben de handen ineen geslagen om dit ook te gaan bewerkstelligen de komende jaren en hebben een werkgroep opgericht. De werkgroep Meidenvoetbal Academie Regio Deventer, waarin ook de gemeente Voorst (Ingrid de Croon – Beleidsadviseur sport, Natasja Berends – SV Voorwaarts) is vertegenwoordigd, is begin 2017 gestart. Het EK Vrouwenvoetbal is het perfecte platform gebleken om een Meidenvoetbal Academie op te richten. In het sportstimuleringsprogramma is niet alleen op de breedtesport ingestoken, maar is ook talentontwikkeling een belangrijke pijler. Met inzet van subsidies vanuit de Provincie, naar aanleiding van het EK Vrouwenvoetbal,  en ondersteund door GAE Meer dan voetbal, kon de werkgroep een goede start maken.

Selectietraining
Het officiële startmoment van de academie heeft inmiddels plaats gevonden op 4 juli jl. Toen vond er een selectietraining plaats voor talentvolle meiden in de leeftijdscategorieën O13 en O15 op de accommodatie van Sportclub Deventer. Professionele trainers als Michel Knobbe van AV Daventria en Ugur Yildirim van Go Ahead Eagles gaven samen met clubtrainers Aat Booij, Djordi van der Hoop, Laura Sanna, Marijn Roelofs Sam Pardauneau en Kim Achtereekte deze training. Zij hebben uiteindelijk samen met een aantal scouts een selectie van meiden gemaakt die het komende seizoen extra trainingen en toernooien gaan spelen. Deze trainingen zijn een aanvulling op het aanbod dat de club biedt.

Talenten gemeente Voorst
Door deze extra trainingen, die gestart zijn in oktober 2017 bij FC RDC en SV Voorwaarts, kunnen talentvolle meiden zich aan elkaar optrekken en hun talent ontwikkelen. In de selecties zitten ook enkele speelsters uit de Gemeente Voorst.
Floor Buys van Sportclub Teuge, Aylin Hasic, Nikki Hulsebos, Guusje Groot Koerkamp en Lina Teering van SV Voorwaarts en Carmen Segers van SV Terwolde.

In totaal vinden er dit seizoen nog 7 trainingen plaats bij verschillende clubs in de regio. Zondag 12 november 2017 was de 3e training. Ditmaal was SV Colmschate ’33 de gastheer. Voor aanvang van de training werden de nieuwe tenues uitgereikt. Waarna elke speelster voor de camera moest voor een individuele foto en uiteindelijk de teamfoto.

Wil je meer informatie neem dan contact op meidenvoetbalplatform@gmail.com

(Foto: Daan Noordhuizen Fotografie)


Stimuleringsbudget voor aangepast sporten

Het kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen met een beperking makkelijk en dichtbij kan sporten en bewegen. Om die reden heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangegeven dit te willen stimuleren en faciliteren met het programma genaamd Grenzeloos actief.

Binnen het programma Grenzeloos Actief is er een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld. Dit stimuleringsbudget is bedoeld voor het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod en wordt uitgekeerd via NOC*NSF. Dit budget bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden via de website van Grenzeloos Actief. Op de website van Grenzeloos Actief vind je ook meer informatie.

 

Initiatief KNVB: De Groene Club

De KNVB gaat samen met de provincie Gelderland 10 sportverenigingen helpen bij de verduurzaming van hun accommodatie. Naast de winst voor het milieu moet de actie leiden tot een lagere energierekening voor deze amateurverenigingen, één van de grootste kostenposten.

In eerste instantie worden er 10 amateurclubs geselecteerd voor het programma. Uiteindelijk willen de samenwerkende partijen in drie jaar 150 sportverenigingen verduurzamen.

De Groene Club is een sportbreed initiatief, ook andere sportbonden kunnen deelnemen. De KNLTB en de KNHB hebben al aangegeven mee te doen. Via de werkgroep ‘werkgroep sportaccommodaties’ van NOC*NSF worden de deelnemende bonden op de hoogte gehouden en vervolgens uitgenodigd om ook in te stappen.

Wil jij op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van De Groene Club? Of kunnen andere verenigingen leren van jouw ervaringen? Stuur dan een mail met jouw gegevens naar degroeneclub@knvb.nl

Kijk voor meer informatie op de website van de KNVB.

Open Darttoernooi in Klarenbeek

Op vrijdag 27 oktober organiseert SC Klarenbeek weer het open darttoernooi. Dit toernooi toegankelijk voor iedereen uit de regio, is verdeeld in 2 competities. De jeugdcompetitie vangt om 18.30 uur aan en kost €  3,00 per deelnemer. Het toernooi voor volwassenen (18 jaar en ouder) start om 19.30 uur. Deelname kost hier € 5,- per deelnemer.

Opgeven kan via activiteitencommissie@scklarenbeek.nl of 06-30723385.

 

 

 

 

Zeer geslaagd bestuurdersevent ‘Vitale vereniging’

De vitale vereniging

Gisteravond vond in een volle zaal bij SV Twello een zeer geslaagd bestuurdersevent plaats voor sport- en beweegaanbieders. Deze avond werd georganiseerd door Voorst Actief ism de Sportraad Voorst 3.0 en Horesca Lieferink.

Presentaties

Presentaties waren er van Team:fit over de gezonde sportkantine, Onze Clubkracht en Energieadviseur gemeente Voorst over duurzaamheid en NOC*NSF over een veilig sportklimaat.

Samenwerkingsovereenkomst

Na de bovengenoemde presentaties kon men een bezoek brengen aan de gezonde sportkantine van VHC Twello, diverse kramen langsgaan en netwerken. Als afsluiting werd er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door wethouder Wim Vrijhoef en Ronald Lieferink, eigenaar van Horesca Lieferink, op een gezonde samenwerking.

Goud voor VHC Twello

Als kers op de (gezonde) taart werd door Team:fit (onderdeel van JOGG) het Gouden vignet overhandigd aan VHC Twello. Zij zijn de 2e vereniging in NL die Goud in handen heeft. Een felicitatie waard!
Dank aan alle aanwezigen en iedereen die bijgedragen heeft om er een geslaagd event van te maken.
Compilatie Voorst Actief
De compilatie van RTV Voorst wordt binnenkort via deze website gepubliceerd.

Presentatie Team:fitPresentatie Onze Clubkracht

Presentatie Energieloket Voorst

 

Presentatie NOC * NSF

Spetterende opening Nationale Sport Week

Op vrijdagavond 8 september gaat om 18.00 uur de Nationale Sport Week (NSW) van start met een spetterende activiteit voor jong en oud in zwembad De Schaeck in Twello: Voorster bommetje. Wethouder Hans van der Sleen verricht de opening van de NSW. ‘Ik neem je mee!’ is het thema van de NSW, dus kom gerust met je vriendje of vriendinnetje, je vader, je moeder, opa, oma of collega, en kom samen in beweging.

Sporten is leuk en gezond De Nationale Sport Week is een initiatief van NOC*NSF en heeft als doel zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met een sport die bij hen past en om te laten zien hoe gezond en leuk sporten en bewegen is. In de gemeente Voorst heeft Team Voorst Actief een programma van 8 tot en met 17 september 2017 samengesteld met voornamelijk gratis activiteiten. De buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen zorgen als team Voorst Actief voor onder andere een toegankelijk aanbod van activiteiten. Dit doen zij namens de gemeente Voorst die hiermee de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en de sociale ontmoetingen faciliteert en stimuleert. Team Voorst Actief zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met lokale organisaties en speelt in op vragen en initiatieven van inwoners van de gemeente Voorst.

Programma Nationale Sportweek 2017:

Zwembad De Schaeck

 • Maandag 12 september: Seniorenochtend, 10.00-12.00 uur, een gezellige ochtend in en om de tent (op het terras) met gezellige muziek. Er is de mogelijkheid om te sjoelen of deel te nemen aan een workshop met bloemen. De Kruidentuin is aanwezig voor de verkoop van zelfgemaakte artikelen.
 • Maandag 12 september: Baas hond zwemmen, vanaf 18.00 uur is er de mogelijkheid om met de hond te zwemmen in het buitenbad als afsluiting van het buitenbadseizoen.
 • Dinsdag 13 september: Spelletjesmiddag, 13.30-16.00 uur, verschillende spelletjes in het binnenbad.
 • Zondag 17 september: Feestelijke gezinsdag, 10.00-16.00 uur, kinderen kunnen met hun ouders meedoen aan 25 spelletjes. Er is een grote stormbaan op de zonneweide, diverse kraampjes, lekker eten en Sjaak komt meedansen.
 • Donderdag 21 september: Ladies Night met Aqua Zumba en Aqua Power Modeshow in de tent, kraampjes in de entree en horeca 19.15 uur, Zumba les, dansen in het water voor dames 20.15 uur, Aqua Power-les, krachtoefeningen in het water voor dames.

Stichting Mens en Welzijn

 • Maandag 11 september: Open les Ouderengym ‘t Trefpunt Duistervoorde, 14.45 uur, 70plussers kunnen deelnemen aan een les ouderengym.
 • Dinsdag 12 september: Jeu de boulesclinic en beweegtuin Duistervoorde, 11.00 uur, ouderen kunnen deelnemen aan een Jeu de boulesclinic op de baan van ’t Trefpunt Duistervoorde of lekker bewegen en sporten in de beweegtuin Duistervoorde.
 • Woensdag 13 september: Fietstocht Rondje Voorst, 09.00 uur, de fietsclub vertrekt vanaf het Kulturhus in Twello.
 • Woensdag 13 september: Mini- en Voetgolf voor jonge mantelzorgers bij Pitch en Putt Bussloo, 13.30 uur, voor jonge mantelzorgers van 6 t/m 12 jaar en om 16.30 uur voor jonge mantelzorgers van 12 t/m 22 jaar.
 • Woensdag 13 september: Open lessen Ouderengym ’t Grotenhuis Twello en Dorpshuis Terwolde, 15.00 uur ,voor 60plussers.
 • Donderdag 14 september: Open lessen Ouderengym Dorpshuis De Pompe in Wilp, 10.00 uur, voor 60plussers.

SV Voorwaarts

 • Vrijdag 15 september: Open training Walking Football voor 60+, 19.30-20.30 uur, een nieuwe voetbalvorm voor 60plussers die nog lekker actief bezig willen zijn
 • Zaterdag 16 september: Volleybalspeeltuin voor kinderen vanaf circa 4 jaar, 09.00-10.00 uur, in de gymzaal Wassenaer Obdamstraat Twello spelenderwijs kennismaken met volleybal

Wilp, Posterenk en Bussloo

 • Zondag 10 september: Fietstocht 11.00 uur, start Wilpermolen in Posterenk, afstand circa 30/35 kilometer
 • Maandag 11 september: Wandeling 09.30 uur, start Wilpermolen in Posterenk, circa 1,5 uur
 • Woensdag 13 september: Fietstocht 13.00 uur, start Dorpshuis De Pompe in Wilp.

Klarenbeek

 • Dinsdag 12 september: Clinic Natuurlijk! Bewegen, 19.00 uur, start Polveensweg 58 in Klarenbeek
 • Woensdag 13 september: Boksclinic, 16.00 uur, voor jeugd van 8 t/m 15 jaar 19.00-20.00 uur, voor 16plussers.
 • Donderdag 14 september: X-Core clinic 16+, 19.00-20.00 uur, kennismaken met X-Core in het MFC. X-Core is dynamisch, simpel, effectief, fun en eindigt met variërende oefeningen voor conditie en kracht.
  Aanmelden voor deze clinics kan op : www.voorstactief.nl

Algemeen

 • Vrijdag 8 september: Voorster bommetje in zwembad De Schaeck 18.00 uur, opening NSW door wethouder Hans van der Sleen met startschot voor het 1e Voorster bommetje. Je kunt meedoen als je minimaal zwemdiploma A hebt. Een vakkundige jury meet de hoogte van de spetters van jouw bom. Leuke prijzen!
 • Zaterdag 9 september: Sport- en beweegochtend ism Sportief Evenwicht op de voetbalvelden van sportpark Zuiderlaan in Twello, 10.00-13.00 uur, iedereen die niet gemakkelijk sport en daarom graag met gelijkgestemden wil sporten is welkom! Er zijn verschillende sporten en activiteiten en de afsluiting is met een gezonde lunch. Aanmelden kan op: www.voorstactief.nl