‘Zeker Bewegen’ ook naar Nijbroek

NIJBROEK – Donderdag 14 februari, om 13.30 uur, vindt er een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ‘de Arend’. Het doel is toelichting te geven over de cursus ‘Zeker Bewegen’. Bij voldoende animo zal de cursus ook in Nijbroek van start gaan.

 

Inmiddels werken er ruim 50 ouderen in de gemeente Voorst aan hun zelfvertrouwen en weerbaarheid via deze cursus. Het biedt deelnemers inzichten en handvatten om langer mobiel te blijven en vallen te voorkomen. “Veel ouderen hebben namelijk angst om te vallen. Daardoor ontstaan vaak ontwijkingen en verzanden ze in het ‘niet doen’. ‘Zeker bewegen’ maakt het mogelijk om jezelf weer te ontdekken door de mobiliteit van de dagelijkse momenten weer te vergroten” legt Rolf Tijssen uit.

 

Het traject is een initiatief van Mens en Welzijn Voorst. De uitvoering is in handen van Rolf Tijssen. Voor vragen kan men contact opnemen met Guus Kroes, buurtsportcoach van Mens en Welzijn, via telefoonnummer: 06-40 10 36 11 of per mail: g.kroes@mensenwelzijn.nl

Koningsspelen 2019

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terug kerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. In 2019 is dit op vrijdag 12 april.

De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk en hebben het doel te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. De Koningsspelen dragen bij aan een verbonden, sportieve en gezonde samenleving.

Vaste onderdelen van de Koningsspelen zijn het Koningsontbijt en de Koningssportdag.

Ook dit jaar stimuleert de Koningsspelen organisatie samenwerkingen tussen onderwijs en lokale sportorganisaties door middel van de online Koningsmatch tool. Met deze tool brengen zij vraag en aanbod bij elkaar en kunnen basisscholen en sportverenigingen eenvoudig met elkaar contact opnemen om een zogenaamde Koningsmatch te maken.
Wat zijn de voordelen van een Koningsmatch voor de sportverenigingen?
• Gelegenheid om leden te werven in de basisschoolleeftijd;
• Mogelijkheid om contact op te nemen met basisscholen in de buurt;
• Mogelijkheid om een structurele relatie op te bouwen met scholen;
• Maatschappelijke betrokkenheid creëren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Koningsspelen en maak een match!

Veel belangstelling voor ‘Zeker Bewegen’

Vorige week startte een nieuw traject ‘Zeker Bewegen’ met verschillende informatiebijeenkomst in Twello, Wilp, Klarenbeek, Voorst en Terwolde. De opkomst verschilde per kern, maar over het algemeen was er veel belangstelling voor het verhaal van Rolf Tijssen. Inmiddels hebben 50 ouderen zich reeds opgegeven voor de cursus. Prachtig om met zo’n grote groep te gaan werken aan weerbaarheid, het vergroten van de mobiliteit en het omgaan met angsten en beperkingen.

 

In de huidige samenleving is het belangrijk dat mensen langer mee blijven doen. De overheid verlangt dat mensen langer thuis blijf wonen en natuurlijk willen we allemaal ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Deze cursus speelt daar op in. ‘Zeker Bewegen’ is geen gym of wandelactiviteit. Dat wordt vaak gedacht en dat bleek vorige week maar eens te meer. Het is ingesteld om anders te leren denken. U ontdekt de mogelijkheden die u nog heeft.

 

Veel ouderen hebben angst om te vallen. Daardoor ontstaan vaak ontwijkingen en verzanden ze in het ‘niet doen’. ‘Zeker bewegen’ maakt het mogelijk om jezelf weer te ontdekken door de mobiliteit van de dagelijkse momenten weer te vergroten.

 

Het traject wordt geïnitieerd en gefaciliteerd door Mens en Welzijn Voorst. De uitvoering is in handen van Rolf Tijssen. Heeft u vragen of zou u zich ook nog willen aanmelden. Neem dan contact op met Guus Kroes, buurtsportcoach van Mens en Welzijn, via telefoonnummer: 06-40 10 36 11 of per mail: g.kroes@mensenwelzijn.nl

Nieuw traject ‘Zeker Bewegen’ start in januari

De afgelopen twee jaar is er binnen het project ‘Zeker Bewegen’ met een groot aantal ouderen gewerkt aan het vergroten van de mobiliteit en het omgaan met angsten en beperkingen. Uit evaluatie blijkt dat deelnemers de cursus erg helpend en leerzaam vinden. Men beoordeelde de cursus gemiddeld met 8,1. ‘Verbeterde balans’, ‘makkelijker omhoog komen en opstaan’ en ‘minder angst’ wordt in meer dan de helft van de gevallen als positieve ervaring opgegeven.

 

We gaan een nieuw traject van ‘Zeker Bewegen’ binnenkort starten met enkele informatiebijeenkomsten in verschillende kernen:

  • Klarenbeek (MFC): 9 januari 2019 om 10.00 uur
  • Twello (Sportcafé de Jachtlust):  9 januari 2019 om 13.30 uur
  • Wilp (Dorpshuis de Pompe): 10 januari 2019 om 11.00 uur
  • Terwolde (Dorpshuis): 11 januari 2019 om 15.00 uur
  • Posterenk (Bethel): 15 januari 2019 om 13.30 uur
  • Voorst (Dorpshuis): 11 januari 2019 om 13.00 uur

 

Deze zijn vrij toegankelijk, groepsgericht en hebben als doel het creëren van bewustwording m.b.t. het thema en te enthousiasmeren voor deelname aan een 6-delige training ‘Zeker Bewegen’. Centraal staat preventie en ouderen worden tijdens de bijeenkomst meegenomen in het verhaal over positivisme en bewegen binnen de individuele (on)mogelijkheden. Het gaat erom dat ouderen in hun kracht worden gezet met als doel het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

 

Dit training wordt verzorgd door ‘Tijssen Weerbaarheid en Coaching’ in samenwerking met de buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst. Kijk voor meer informatie op onderstaande poster, download de flyer of neem contact op met onze buurtsportcoach Guus Kroes via telefoonnummer: 06-40 10 36 11 of per mail: g.kroes@mensenwelzijn.nl

 

Subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Nieuwe subsidieregeling voor sportclubs: 35 procent subsidie voor zonnepanelen en zonnecollectoren

Per 1 januari 2019 gaat de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van start. Zonnepanelen en zonnecollectoren komen voor 35 procent subsidie in aanmerking.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de nieuwe subsidieregeling uit. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) die per 7 december 2018 gesloten is. Groot voordeel is dat er voor de nieuwe regeling aanzienlijk meer budget beschikbaar is, maar tegelijkertijd is de nieuwe subsidieregeling voor veel meer toepassingen dan enkel zonnepanelen geschikt.

De regeling subsidieert 20 procent van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar aanvragen. Er is een aanvullende subsidie van 15 procent van de kosten van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en toegankelijkheid. Zowel zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen als led-verlichting komen daarmee in aanmerking voor 35 procent subsidie.

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten op arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaard subsidie is 20%, maar een LED armatuur dat voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd.  

In 2019 is er 87 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. DUS-I verspreidt voor 2 januari 2019 geen voorbeeld van het aanvraagformulier, men meldt wel al dat het doen van een volledige aanvraag gemiddeld 1 uur kost.

In deze bijlage staan de maatregelen waarvoor aanvullende subsidie kan worden aangevraagd. En op deze website vindt je meer informatie en het online aanvraagformulier vanaf 2 januari 2019.

 

Zwemmen met dementie; De kracht van warm water

Een zondagmiddag in Zwembad de Schaeck in Twello. Normaliter galmen hier allerlei enthousiaste geluiden van de ene hoek naar de andere en is het hier een drukte van jewelste, maar deze zondagmiddag lijkt alles anders. Alleen achterin het zwembad ligt een select gezelschap in het water. Zij zijn hier voor de activiteit ‘zwemmen met dementie’. Voor deze activiteit wordt het gehele zwembad speciaal gereserveerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Deelnemers kunnen een uur lang terecht in het ‘doelgroepenbad’. “Het bad is mooi afgesloten, de diepte kunnen we aanpassen en het water is warmer dan in het grote wedstrijdbad” vertelt Moniek Tiemens, initiatiefneemster namens Zwembad de Schaeck. “Ik zorg voor een achtergrondmuziekje maar verder is de ruimte prikkelarm. Voor de rust hanteren we ook we ook een maximaal aantal deelnemers, dus aanmelden is een must.”

 

Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Guus Kroes, de buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst. “Bewegen is goed voor ieder mens, maar ook zeker voor mensen met dementie. Helaas is deze doelgroep vaak beperkt in hun bewegingsmogelijkheden en in het water is er dan vaak meer mogelijk. Daarnaast werkt het warme water ook erg ontspannend, dat zie je aan alles” aldus Guus.

 

Voor Jan en Miep Kuipers is het zwemmen met dementie een uitje. Miep verteld dat Jan vroeger een vervend zwemmer was. “Mijn man was erg fanatiek en ook nu mag ik hem nog steeds niet storen als hij in het water ligt. Je ziet hem genieten. Het warme water doet dat. Hij beleeft echt het moment en dat vind ik zo mooi. Als we straks weer thuis zijn weet hij niet meer dat we gezwommen hebben, maar dat betekend absoluut niet dat dergelijke activiteiten geen waarde hebben”.

 

Heeft uw partner of ouder dementie en wilt u ook graag eens ervaren hoe het is om samen te zwemmen? Neem dan contact op met Moniek Tiemens (0571-272166 of tiemens.m@deschaeck.nl) of Guus Kroes (0571- 277941 of g.kroes@mensenwelzijn.nl). Er is een ruime kleedruimte en voor minder valide personen is er een rolstoel en een tillift aanwezig.

 

De eerstvolgende data voor ‘zwemmen met dementie’ zijn inmiddels bekend, te weten; 18 november, 13 januari en 10 maart. Telkens van 16.00 tot 17.00 uur.

Kom Volksdansen in Twello

Iedere dinsdagochtend klinkt er muziek in het Kulturhuus te Twello. In het muzieklokaal aldaar wordt er namelijk gedanst op verschillende soorten muziek. Het klinkt erg gezellig en de dames vinden het absoluut niet erg dat ik even kom kijken.

 

Miriam Gadovnik verzorgt de lessen. Dat doet ze al bijna 10 jaar en de dansgroep zelf bestaat al zo’n 40 jaar. “Voor sommigen is dansen hun lust en hun leven. Ik zie ook vriendschappen ontstaan en dat is erg mooi”. Miriam heeft zelf veel affiniteit met dansen. Op negentienjarige leeftijd is ze zelf begonnen met dansen. Ze vindt het met name leuk om te zien hoe actief en vitaal ouderen tegenwoordig nog zijn. Allerlei dansen passeren de revue, van Europese tot Russische en Amerikaanse dansen en telkens probeert Miriam de groep uit te dagen.

 

De les duurt zo’n 1,5 uur, inclusief een pauze. Dan wordt er gezellig samen koffie gedronken en komt er regelmatig wat lekkers op tafel. Het sociale aspect is overduidelijk ook erg belangrijk. Over en weer wordt er gekletst over van alles en nog wat. Tijdens de zomerstop komt men ook meestal even bij elkaar om gezellig samen te zijn.

 

Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Dames en heren zijn van harte welkom om geheel vrijblijvend een (of twee) keer mee te doen. Een bepaalde mate van mobiliteit is wel een vereiste om mee te kunnen dansen. Lijkt het jouw leuk om eens mee te komen meedoen? Kom dan op dinsdagochtend 09.30 uur naar het Kulturhuus in Twello.

 

Even voorstellen…

Tom Spijker

Ik ben Tom Spijker, 29 jaar en ga vanaf maandag 1 oktober a.s. aan de slag als beweegcoördinator binnen de gemeente Voorst. Samen met Ismar Maglajlic (buurtsportcoach) gaan we onder de naam Voorst Actief on Tour de gemeente door om meer kinderen in beweging te krijgen. Dit doen we door gratis sport- en beweegactiviteiten te organiseren.

Ik heb acht jaar met veel plezier gewerkt als buurtsportcoach bij Accres Apeldoorn. Als buurtsportcoach draaide ik leuke projecten in verschillende wijken om de mensen in Apeldoorn meer aan het bewegen te krijgen. Naast deze werkzaamheden volg ik nog een deeltijdstudie sportmanagement bij de NCOI.

Zelf ben ik een verwend sporter. Ik volleybal in heren 4 bij SV Voorwaarts Twello en tennis bij TC De Schaeck. Sinds twee jaar ben ik ook fanatiek beachtennisser en speel samen met mijn maatje door het hele land toernooien. Ook zit ik graag op de racefiets en sta in de winter het liefst op de ski’s.

Naast het zelf sporten ben ik ook actief als vrijwilliger. Ik geef al enkele jaren volleybaltraining bij SV Voorwaarts Twello aan dames 8. Ook zit ik nog in de toernooicommissie bij de voetbal. Ieder jaar organiseren wij  met een enthousiaste groep vrijwilligers het Brinta Boys en Herman Beekmantoernooi. Verder heb ik jaren deel uitgemaakt van de jeugd- en technische commissie bij TC De Schaeck.

Ik heb ontzettend veel zin om vanaf 1 oktober aan de slag te gaan als beweegcoördinator.

Ismar Maglajlic

Mijn naam is Ismar Maglajlic, ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Deventer. Vanaf 1 oktober aanstaande ga ik aan de slag als buurtsportcoach binnen de gemeente Voorst. De bedoeling van de functie is om gratis sport- en beweegactiviteiten voor basisschoolkinderen binnen de gemeente Voorst te organiseren. Voor mij is dit een erg mooie uitdaging en ik ben zeer verheugd om samen met Tom Spijker (beweegcoördinator), aan de slag te gaan. Onder de naam ‘Voorst actief on tour‘ en met de slogan High-Five’ zullen wij te werk gaan.

In 2017 heb ik mijn opleiding tot sportbegeleider afgerond. De opleiding Sport en Bewegen heb ik in Apeldoorn gevolgd. In het afstudeerjaar koos ik de richting BOS (Buurt Onderwijs Sport ). Tijdens deze opleiding heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met de doelgroep basisschoolkinderen. Denk hierbij aan het verzorgen van gymlessen, Swim2Play lessen bij De Schaeck, het werken met jongeren in de wijk (Raster) etcetera.

Zelf ben ik een fanatiek sporter. Mijn passie ligt bij het (zaal)voetbal. Ik heb mijn hele leven gevoetbald op het veld, de laatste jaren deed ik dit bij SV Voorwaarts Twello in het eerste. Vanaf dit najaar heb ik de keuze gemaakt om me op het zaalvoetbal te richten. Momenteel speel ik bij Futsal Apeldoorn in de eredivisie. Op mijn 16e begon ik met zaalvoetbal bij Turkuaz in Deventer en daarnaast heb ik in het Onder 19  futsal team van Oranje gespeeld.

Naast het zaalvoetballen ben ik ook jeugdtrainer bij SV Voorwaarts Twello. Ik ben dit seizoen voor het 2e jaar trainer/coach van het Onder 13-1 team. Dit vind ik geweldig om te doen en het is zeker een wens van mij om me hierin door te ontwikkelen.

Ik verheug me er op om te beginnen als buurtsportcoach binnen de gemeente Voorst.