Veelbelovende start van proef met clubkadercoach in gemeente Voorst

Professionele begeleiding werpt bij Trias al snel vruchten af
Tafeltennisvereniging Trias in Twello maakt sinds afgelopen september dankbaar gebruik van de kennis en adviezen van clubkadercoach Senna Silva van der Veen. Senna kijkt onder meer wekelijks mee bij trainingen met als doel om in samenspraak met de trainers op een aantal belangrijke punten tot verbeteringen te komen.

Weten hoe om te gaan met probleemgedrag van kinderen en hoe je op pedagogisch verantwoorde wijze een duidelijke structuur neerzet, zijn hiervan concrete voorbeelden. Andere aandachtspunten zijn: hoe kun je het sport- en spelplezier van de leden vergroten, hoe zorg je ervoor dat iedereen zich sociaal veilig voelt binnen de vereniging en helder hebben wat de normen en waarden zijn waar Trias voor staat.

Proefproject
Senna is in 2023 door Voorst Actief als clubkadercoach binnengehaald. In eerste instantie gaat het om een pilot (proefproject), die is ontstaan vanuit het Sportakkoord en vanuit de behoefte van de sportverenigingen. Naast Trias doet ook de Twellose Zwem & Poloclub Proteus aan de pilot mee. Blijkt komende zomer uit de eindevaluatie dat alle betrokken partijen enthousiast zijn, dan is de kans groot dat sportverenigingen in de gemeente Voorst daarna structureel een beroep op een of meer clubkadercoaches kunnen doen.

Als de positieve ervaringen van Irene Faber en Bart van der Zanden een goede graadmeter zijn, dan houdt het na de proefperiode zeker niet op. Bart en Irene zijn twee van de vier vaste trainers – er zijn ook begeleiders die geregeld bijspringen – bij Trias. Zij hebben al diverse keren met de clubkadercoach te maken gehad en gesproken en dat is hen prima bevallen.

Vier kwaliteiten
Het verzoek vanuit Trias (de vereniging viert dit jaar haar 50-jarig jubileum, red.) om de hulp van een clubkadercoach kwam vanuit de trainers zelf. Over zijn aanpak zegt Senna: “Ik stel heel veel vragen en probeer de trainers vooral op pedagogisch en didactisch gebied te helpen. Daarbij ga ik uit van vier kwaliteiten: structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen.”

De eerste keer dat Senna bij Trias een training bijwoonde, viel het hem op dat een aantal kinderen te laat arriveerde. Hij stelde voor om een appgroep met alle betrokken ouders te maken en daarin aan te geven wat er van de kinderen wordt verwacht. “Daarnaast heb ik gekeken hoe een training wordt ingedeeld en uit hoeveel oefeningen die bestaat. Het is belangrijk dat er ook korte oefeningen tussen zitten en dat je als trainer probeert de kinderen uit te dagen.”

Uitleg geven
“Sinds Senna ons hierop heeft gewezen, denk ik dat ik mijn oefeningen in het algemeen korter houd en ook voor meer structuur zorg. Eerst gaan we met de groep even zitten en uitleggen wat we tijdens de training gaan doen”, zegt trainer Bart. Als een kind verhinderd is, moet hij of zij tijdig worden afgemeld. Afspraak is nu ook dat kinderen minimaal tien minuten voor de training aanwezig zijn.

De clubkadercoach geeft aan dat naast een duidelijke structuur en uitdagende en afwisselende spe(e)lvormen individuele aandacht voor kinderen minstens zo belangrijk is. Alleen al door af en toe te vragen hoe het thuis en op school gaat, voelt een kind zich gezien en versterk je de onderlinge band. Dat komt uiteindelijk ook de sfeer in de groep ten goede. Trainer Irene voegt hieraan toe: “Als er ouders met de kinderen meekomen, dan maken we daar nu ook geregeld een praatje mee.”

Frisse blik
In een tussenevaluatie over zijn werk en inbreng als clubkadercoach heeft Senna naar eigen zeggen ‘een heel positieve feedback gehad’. Volgens Irene is zijn grote kracht dat hij een klik heeft met de trainers. “Wij moeten als trainers wel dingen van de clubkadercoach willen aannemen en hij moet de anderen in hun kracht en waarde laten. Dat heeft Senna supergoed aangepakt. Het is ook wel fijn als er iemand van buiten met een frisse blik meekijkt.””

Tom Spijker, beweegcoördinator bij Voorst Actief, is al net zo enthousiast over het verloop van het proefproject: “Tot nu toe zien we het heel positief en zien we de clubkadercoach beslist ook als een meerwaarde.” Bart kan zich hier helemaal in vinden en besluit het gesprek met de veelzeggende opmerking: “Ik denk dat iedereen er wel wat aan heeft.”

Vertegenwoordigers van sportverenigingen in de gemeente Voorst die meer willen weten over wat een clubkadercoach eventueel voor hen kan betekenen, kunnen contact opnemen met Tom Spijker via o6-48031070 of  tom@voorstactief.nl.

Tekst door Rudi Hofman 

Voorst Actief
Volg ons