nijntje beweegdiploma SV Twello

Geef je kind nu op voor het nijntje beweegdiploma!

Vanaf woensdag 4 maart kunnen peuters en kleuters bij SV Twello weer meedoen aan de lessen van het nijntje beweegdiploma.

Spelenderwijs goed leren bewegen, daar draait het om tijdens de lessen van het nijntje beweegdiploma. Peuters en kleuters leren hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken door veel en gevarieerd te bewegen. Ze ontwikkelen belangrijke spieren die nodig zijn om te kunnen fietsen en zwemmen. Maar ook om goed te leren schrijven op school. SV Twello zorgt er inmiddels al vier jaar voor dat kinderen op jonge leeftijd ook het beweegdiploma kunnen halen!

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind.  In de lessen leert je kind allemaal vaardigheden die het nodig heeft om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Samen goed leren bewegen is dus belangrijk voor je relaties, je hoofd en je lijf. Drie keer winst dus voor je kind!

SV Twello

Gymclubs die het beweegdiploma aanbieden hebben het KNGU-keurmerk ‘beweegdiploma’. Alleen trainers die de speciale opleiding voor het beweegdiploma hebben afgerond, mogen de lessen geven. Zo weet je zeker dat je kind goed les krijgt. SV Twello is de enige sportvereniging in de gemeente Voorst met dit keurmerk.

Nijntje beweegdiploma 1 (2-3 jaar)

Op woensdag 4 maart 2020 er weer een nieuwe lessenreeks van het nijntje beweegdiploma 1 van start bij SV Twello! De lessen vinden plaats op de woensdagochtend van 9.00 tot 9.45 uur in turnhal de Zuiderlaan te Twello. De lessenreeks bestaat uit 18 lessen en is bedoeld voor kinderen van 2 en 3 jaar. Als (groot)ouder mag je fijn samen met je kind bewegen in de zaal!

Nijntje beweegdiploma 2 (4-5 jaar)

Bij voldoende animo wordt er ook gestart met het nijntje beweegdiploma 2, voor kinderen van 4 en 5 jaar. Ook deze lessen worden gegeven op woensdagmiddag in de turnhal (14.00 tot 14.45 uur) en starten vanaf woensdag 4 maart. Net als lessenreeks 1 bestaat ook reeks 2 uit 18 lessen en mogen (groot)ouders lekker meebewegen.

Ouder-kind gym

Heeft je (klein)zoon of -dochter het nijntje beweegdiploma 1 gehaald, maar is hij of zij net te jong om door te stromen naar het nijntje beweegdiploma 2? Kom dan op woensdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur lekker meedoen aan onze lessenreeks ouder-kind gym! Net als het nijntje beweegdiploma bestaat ook deze reeks uit 18 lessen en beweeg je samen met je (klein)kind in een turnhal vol mogelijkheden!

Praktische informatie

De lessen zullen plaats vinden op woensdag 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april, 22 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli. De laatste les is speciaal, want dan houden we een beweegfeestje!

De kosten voor zowel het nijntje beweegdiploma als de lessenreeks ouder-kind gym bedragen eenmalig 80 euro. Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op via beweegdiploma@svtwello.nl.

Ieder kind moet kunnen sporten!

Ieder kind moet kunnen sporten!
Dat is het motto van het Jeugdfonds. Ook de gemeente Voorst vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en heeft zich daarom sinds 2012 aangesloten bij het Jeugdfonds Gelderland.

Wat doet het Jeugdfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Hoe werkt het Jeugdfonds?
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds moet er worden voldaan aan de volgende spelregels:

  • Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen;
  • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure;
  • Maximale bijdrage is € 225 per kind per kalenderjaar (contributie max € 225 en sportattributen max € 90);
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
  • Het kind dient woonachtig te zijn in de gemeente Voorst.

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair of het lokale aanspreekpunt. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen ook zelf een aanvraag indienen maar mogen de verzamelde gegevens ook doorgeven aan het lokale aanspreekpunt Robert Horstink, die dan de aanvraag indient.

Aan de slag!
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Lokaal aanspreekpunt voor Jeugdfonds
Voor informatie over het Jeugdfonds kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt voor Jeugdfonds in de gemeente Voorst, Robert Horstink: r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59

 

Van Niel doneert jubileumbedrag aan Jeugdfonds Sport Voorst

Op 4 september overhandigden Cees en Norbert van Niel van Van Niel Installatietechniek in Twello een cheque ter waarde van € 5.000 aan Stefan Groothuis, de ambassadeur van Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Van Niel Installatietechniek vierde donderdag 21 juni j.l.haar 60-jarige jubileum en vroeg haar gasten om bij wijze van cadeau een donatie over te maken ten gunste van het Jeugdfonds Sport Voorst.

Een bedrijf runnen is ook topsport
Zowel vader als zoon hebben affiniteit met sporten. Vader Cees was een niet onverdienstelijke schaatser maar moest door fysieke problemen de topsport laten. En zoon Norbert deed een sportopleiding, was gymleraar en speelde jarenlang een aardige pot voetbal in Voorwaarts 1. Beiden maakten gaandeweg een volledige switch naar het installatiebedrijf. Cees van Niel: “Een bedrijf runnen is topsport. Het is teamwork. En na een verkeerde beslissing moet je nooit je kop laten hangen. Dat kan in de sport ook niet”. Norbert van Niel wil die topsport in het bedrijf houden zoals zijn vader die bedreven heeft: “We willen openheid en transparantie binnen het bedrijf. Pas dan is het een echt team”.

Blij en trots
Cees van Niel is verheugd met dit mooie totaalbedrag dat hun gasten ter gelegenheid van het jubileumfeest hebben overgemaakt: “Erg blij en trots zijn Norbert en ik dat wij deze cheque kunnen overhandigen aan voormalig topschaatser Stefan Groothuis en dit bedrag kunnen doneren aan het Jeugdfonds Sport Voorst!” Het Jeugdfonds Sport maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub. Het Jeugdfonds Sport betaalt voor hen de contributie en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 

Bredenoord trakteert 80 kinderen op sportlidmaatschap

Bredenoord trakteert kinderen op sportlidmaatschap naar aanleiding van 80 jarig bestaan

Jeugdfonds Ambassadeur Stefan Groothuis heeft uit handen van directeur Jaap Fluit van Bredenoord een cheque ontvangen van €20.000. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens de vriendjes en vriendinnetjes middag van Team Voorst Actief bij sportclub Teuge.

Bredenoord
Bredenoord is een onafhankelijk familiebedrijf dat energiesystemen ontwikkelt, levert, onderhoudt en exploiteert, en zo haar klanten voorziet van energiezekerheid. In 2017 bestond Bredenoord 80 jaar en wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan in de regio waar het 80 jaar geleden allemaal begon!

Jaap Fluit, algemeen directeur “Elke dag zijn we non-stop bezig met het leveren van energie, en dit al 80 jaar. En die energie geven we graag door. Het Jeugdfonds is voor jonge kids en gezinnen van grote waarde. Het is zo mooi om te zien wat voor een positief effect sporten heeft op kids en op hun ontwikkeling. En dat gunnen we ieder kind natuurlijk. Met dit bedrag kunnen we 80 kids een jaar lang laten sporten en daar krijgen wij nou energie van.

Jeugdsportfonds en Cultuurfonds bijeenkomst in Ede

Stefan Groothuis: ‘werken aan een beweegmaatschappij begint bij de jeugd’.

Tijdens de inspirerende bijeenkomst van het Jeugdsportfonds Gelderland en het Jeugdcultuurfonds met als dagvoorzitter de energieke en humoristische Harm Edens, vertelde ambassadeur van het Jeugdsportfonds Stefan Groothuis wat sport voor hem betekent. De gemeente Voorst was met JSF ambassadeur Stefan Groothuis en wethouder Sport Hans van der Sleen goed vertegenwoordigd. Jeugdsportfonds voorzitter en burgemeester van de gemeente Voorst Jos Penninx was helaas verhinderd.

   

Samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds 3 jaar verlengd

Samenwerking met Jeugdsportfonds verlengd tijdens sportevent De Beele

Wethouder Hans van der Sleen van de gemeente Voorst en bestuurslid Ap Lammers van het Jeugdsportfonds (JSF) Gelderland ondertekenden donderdagmiddag 16 maart 2017 een nieuwe overeenkomst om hun samenwerking te verlengen. De samenwerking met het JSF is in 2012 gestart. Het JSF creëert sportkansen voor kinderen, van 4 tot en met 18 jaar, die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het JSF betaalt de contributie en eventueel de benodigde attributen. De gemeente Voorst onderschrijft het motto van het JSF: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Daarom is de succesvolle samenwerking nu met vier jaar verlengd. De ondertekening vond plaats op het terrein van orthopedagogisch centrum De Beele met aansluitend een sportevent voor de jongeren van De Beele.

Rotary Club Voorst laat 6 extra kinderen sporten
Verschillende organisaties die met kinderen werken en sportverenigingen met jeugdleden waren, op uitnodiging, bij de ondertekening aanwezig voor de uitbreiding en versterking van het netwerk van het Jeugdsportfonds. Het officiële gedeelte ging van start met korte toespraken van Ap Lammers, wethouder Hans van der Sleen en Ard Hengeveld de voorzitter van Rotary Club Voorst. Daarna gaven Merlin Bos (JSF) en de ambassadeur sport en bewegen van de gemeente Voorst, Robert Horstink, een presentatie over de samenwerking van het JSF en de gemeente. Ook een aantal jongeren van De Beele kan sporten met behulp het JSF. Een mooi gebaar was de overhandiging van een cheque ter waarde van € 1.500 door de Rotary Club Voorst. Dit bedrag maakt het mogelijk dat zes extra kinderen in de gemeente Voorst een jaar lang lid kunnen worden van een vereniging om te sporten. Preventie en gezondheid zijn, onder meer, goede doelen waar de Rotary Club zich voor inzet. De jongeren van de Beele trakteerden de genodigden op zelfgemaakte, en geheel in JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)-stijl, gezonde hapjes.

Sportevent voor jongeren De Beele
Na het officiële gedeelte waren er verschillende sport- en beweegactiviteiten voor de jongeren van De Beele. Zoals op voetbalgebied een interactieve Sutu voetbalmuur en Smartgoals met FIFA games van X-Perience, 4 tegen 4 voetbalclinics van Zportz en een Freestyle- en panna clinic van Pelota, waarna alle jongeren hun ware staatvoetbal skills showden. Kootje, de mascotte van Go Ahead Eagles, was ook hierbij aanwezig. Docente Charell Peters van Create verzorgde een workshop Streetdance. De jongeren namen vol enthousiasme deel aan alle verschillende sportactiviteiten, en genoten hier zichtbaar van op het zonnige terrein van de Beele.