Het Jeugdsportfonds (JSF) creëert sportkansen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, met als motto: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’.

De gemeente Voorst onderschrijft deze doelstelling en is tot 2021 aangesloten bij het JSF. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het JSF moet er worden voldaan aan de volgende spelregels:

Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen;

  • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure;
  • Maximale bijdrage is € 225 per kind per kalenderjaar (contributie € 225 en sportattributen € 90);
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel;
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
  • Het kind dient woonachtig te zijn in de gemeente Voorst.

jsf-manegeHoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het JSF. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair of het lokale aanspreekpunt. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen ook zelf een aanvraag indienen maar mogen de verzamelde gegevens ook doorgeven aan het lokale aanspreekpunt Robert Horstink, die dan de aanvraag indient.

Aan de slag!
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van JSF, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Lokaal aanspreekpunt voor JSF
Voor informatie over het JSF of om direct een aanvraag te doen, kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt voor JSF in de gemeente Voorst, Robert Horstink: r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59