Ieder kind moet kunnen sporten!

Ieder kind moet kunnen sporten!
Dat is het motto van het Jeugdfonds. Ook de gemeente Voorst vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en heeft zich daarom sinds 2012 aangesloten bij het Jeugdfonds Gelderland.

Wat doet het Jeugdfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Hoe werkt het Jeugdfonds?
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds moet er worden voldaan aan de volgende spelregels:

  • Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen;
  • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure;
  • Maximale bijdrage is € 225 per kind per kalenderjaar (contributie max € 225 en sportattributen max € 90);
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
  • Het kind dient woonachtig te zijn in de gemeente Voorst.

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair of het lokale aanspreekpunt. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen ook zelf een aanvraag indienen maar mogen de verzamelde gegevens ook doorgeven aan het lokale aanspreekpunt Robert Horstink, die dan de aanvraag indient.

Aan de slag!
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Lokaal aanspreekpunt voor Jeugdfonds
Voor informatie over het Jeugdfonds kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt voor Jeugdfonds in de gemeente Voorst, Robert Horstink: r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59

 

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)