JeugdFonds Sport: Extra aanvragen mogelijk voor kinderen met beperking

Beperking of niet: Ieder kind moet kunnen sporten. Daarom is er extra budget beschikbaar gemaakt om lid te worden van een sportvereniging.

Wat doet het Jeugdfonds Sport?
Kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, kunnen lid worden van een sportvereniging door een bijdrage van het Jeugdfonds Sport.

Alle kinderen doen mee
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland krijgt subsidie uit het Rijksprogramma ‘Alle kinderen doen mee’ (AKDM), speciaal voor een hogere bijdrage voor kinderen met een beperking. Voor hen zijn vaak extra begeleiding of aangepaste materialen nodig. Het is een extra landelijk budget, naast de gemeentebudgetten, en loopt tot en met december 2021. Het maximaal aan te vragen bedrag voor kinderen met een beperking is € 750,-.

Aanvragen van de bijdrage
De aanvraag voor dit budget loopt via een formulier op de website www.allekinderendoenmee.nl. Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Alleen erkende intermediairs kunnen de aanvraag indienen.
Bekijk alle spelregels voor het Jeugd Fonds Sport hier of verder info over deze regeling hier.

Aan de slag!
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds Sport, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Lokaal aanspreekpunt voor Jeugdfonds Sport Voorst
Voor informatie over het Jeugdfonds kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt voor Jeugdfonds Sport in de gemeente Voorst, Robert Horstink: r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59

Voorst Actief
Volg ons