Schrijf je nu in voor de Rabo ClubSupport

Ben jij lid van een vereniging, stichting of club met een maatschappelijk initiatief?

Rabo ClubSupport is een niet te missen kans om jullie wens uit te laten komen. Om te investeren in jullie club, voor de clubleden nu en in de toekomst. En om onderdeel te worden van Rabo ClubSupport die lokale clubs en verenigingen in het zonnetje zet. Zonnepanelen voor het clubhuis? Ideeën voor een gezonde kantine? Doe mee met Rabo ClubSupport en deel mee in de winst.

Rabo ClubSupport ‘viert samen de winst’. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Het samenbrengen van mensen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Met Rabo ClubSupport investeren ze als coöperatieve bank een deel van hun winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Apeldoorn en omgeving stelt dit jaar € 100.000 beschikbaar zodat verenigingen, stichtingen en clubs kunnen blijven doen wat ze nu al doen. De wereld, buurt voor buurt, beter maken. Het maximum uit te keren bedrag is € 5.000.

20 september 2019 sluit de inschrijfperiode, dus wees er snel bij!

Klik hier voor meer info.

De belangrijkste voorwaarden:

 1. Iedere deelnemende vereniging of stichting is klant van de Rabobank.
 2. De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 3. De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 4. De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 5. De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is.
 6. De activiteiten sluiten aan bij de thema’s: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.
 7. Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 8. De vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van Rabo ClubSupport
 9. Rabo ClubSupport kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.
 10. De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.
 11. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
Volg

Ingrid de Croon

Adviseur sport en bewegen gemeente Voorst
*adviseren-ondersteunen -verbinden*
Ingrid de Croon
Volg