Ondersteuningsregeling vrijwilligersorganisaties

Gemeente Voorst werkt aan ondersteuningsregeling

De gevolgen van COVID-19 raken ons allemaal. De noodzakelijke maatregelen hebben ook effect gehad op het verenigingsleven. De gemeente Voorst heeft daarom in de zomermaanden een onderzoek gedaan naar de gevolgen van COVID-19 voor de Voorster verenigingen. Via verschillende kanalen zijn vrijwilligersorganisaties opgeroepen om een vragenlijst in te vullen. De gemeente heeft 56 ingevulde formulieren ontvangen van muziek-, culturele-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen en van stichtingen en dorpshuizen. De antwoorden geven de gemeente belangrijke informatie. Mede op basis van deze informatie, werkt de gemeente Voorst nu aan een ondersteuningsregeling voor het verenigingsleven.

Op de website van de gemeente Voorst staat hierover een kort persbericht vermeld. Ons streven is om de regeling begin november te publiceren en in werking te laten treden.

 

Ingrid de Croon
Volg
Laatste berichten van Ingrid de Croon (alles zien)