Gratis online training voor vrijwilligersorganisaties

Binnen Gemeente Voorst doen duizenden mensen wel eens of vaker vrijwilligerswerk. Om dit mooie werk goed en met plezier te kunnen doen organiseert de Vrijwilligers Centrale Voorst (VCV) deskundigheidsbevordering. Denk aan opleidingen, trainingen of workshops. “Deze zijn enorm van meerwaarde en dragen in positieve zin bij aan het kennisniveau en de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers. Hierdoor wordt vrijwilligerswerk nog leuker!”

 

Dorothy den Boer van de VCV laat weten dat er binnenkort gestart wordt met een korte training voor vrijwilligers: ‘AVG: hoe hiermee om te gaan in de praktijk?’. AVG staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ en betreft een nieuwe wet. De wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dorothy legt uit waarom deze training zo belangrijk is: “Deze wet heeft nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht en iedereen heeft er mee te maken, zowel professionals als vrijwilligers. De nieuwe regels dwingt iedereen om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie. Aangezien veel vrijwilligers ook te maken hebben met dergelijke informatie is kennis hierover enorm belangrijk. Deze training duurt slechts één uur, maar voorziet je wel van alle relevante informatie.”

 

De training is gratis en ‘coronaproof’ oftewel online en vraagt een tijdsinspanning van ongeveer één uur. Na de training weet de vrijwilliger beter wat ‘privacygevoelige’ informatie is en hoe men hiermee om moet gaan als dit soort informatie de vrijwilliger wordt toevertrouwd. “Het is dé essentiële training voor alle vrijwilligers in de Gemeente Voorst die meer willen weten waar het bij de AVG om gaat óf die hun kennis hierover willen opfrissen. Belangrijk voor alle vrijwilligers, zowel uitvoerders als bestuurders”

 

Vragen over deskundigheidsbevordering

Vanaf heden lopen alle ondersteuningsvragen over deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties via de Vrijwilligers Centrale Voorst van Mens en Welzijn Voorst. Besturen van organisaties die drijven op vrijwilligers kunnen hier een verzoek doen tot deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers. De aanvraag hiervoor is mogelijk via het “Aanmeldformulier deskundigheidsbevordering”. Dit formulier vindt u op de website van Mens en Welzijn Voorst: https://www.mensenwelzijn.nl/aanmeldformulier-deskundigheidsbevordering/

 

Opgeven hiervoor voor de online AVG-training kan tot 18 november door een mail te sturen naar vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl. Na aanmelding ontvang je begin december per mail een link naar de online training. Deze link is 60 dagen geldig. Via dit e-mailadres is het ook mogelijk om vragen te stellen. Of neem bij vragen telefonisch contact op met Dorothy den Boer (tel.nr.: 06-52878277), coördinator van de vrijwilligerscentrale Voorst of met Kim Arntzen (tel.nr.: 06-1900 0351), consulent van de Vrijwilligerscentrale Voorst.

Guus Kroes (Mens en Welzijn Voorst)
Volg mij via