Gratis AED-buitenkast voor sportverenigingen

Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting gratis 800 AED-buitenkasten weg aan sportclubs. Want een AED in een buitenkast is beter bereikbaar en redt daardoor meer levens. Sportclubs die zich vóór 20 maart aanmelden, maken kans op zo’n gratis AED-buitenkast.

Bij steeds meer sportclubs hangt een AED. Maar in de meest ideale situatie hangt dit apparaat aan een buitenmuur. Pas dan is de AED echt 24/7 beschikbaar voor mensen op maar ook om het sportterrein.

Een paar voorwaarden
Deze AED-buitenkast heeft een codeslot, is stevig, snel te openen en weer- en vandalismebestendig. Bovendien heeft iedere kast 5 jaar garantie. Clubs die eigenaar willen worden van zo’n gratis AED-buitenkast, moeten aan een paar voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Zij moeten zorgen voor:

  • een plek waar de buitenkast met het bijbehorende bord kunnen hangen;
  • stroomvoorziening naar de kast i.v.m. verlichting en verwarming;
  • een plek waar de AED 24/7 beschikbaar is voor iedereen en
  • aanmelding van de AED bij het oproepsysteem

Oproepsysteem
Het oproepsysteem reanimatie werkt via de 112 alarmcentrale. Als in de centrale een melding van een hartstilstand binnenkomt, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld. Een aantal van hen gaat direct naar het slachtoffer en start de reanimatie. De anderen gaan zo snel mogelijk de AED ophalen die het dichtst in de buurt hangt.

Eén AED-buitenkast per postcodegebied
Iemand heeft de grootste kans om een hartstilstand te overleven wanneer een reanimatie binnen 6 minuten gestart wordt en op tijd een AED kan worden ingezet. Daarom is een goede spreiding van de buitenkasten van groot belang. En om die reden wordt er maximaal één kast per postcodegebied uitgegeven. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor een gratis AED-buitenkast moeten zich vóór 20 maart aanmelden.

Bas van den Hoogen
Laatste berichten van Bas van den Hoogen (alles zien)