Berichten

AED bij SV V&L kan nu ook buurtbewoners redden

DE VECHT.- Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Het is echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen worden gebracht, vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hartstilstanden plaatsvinden.

Te weinig AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. Het kan vele levens redden als er een AED die buiten hangt in de buurt kan worden gebruikt. Veel verenigingen en bedrijven hebben een AED, maar hangen deze binnen, in een pand dat ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s naar buiten te krijgen, is de Hartstichting in actie gekomen door sportverenigingen in heel Nederland te vragen hun AED buiten te hangen. Sportverenigingen liggen vaak in woonwijken en hebben een AED tot hun beschikking. Door deze buiten te hangen kunnen zij gemakkelijk de veiligheid van hun buurt vergroten.

AED V&L naar buiten voor de buurt
Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid. Sv V en L in de Vecht draagt deze actie een warm hart toe en plaatst zijn AED in de speciale Hartstichting-AED kast buiten. Vanaf heden is deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in de uren dat de vereniging gesloten is. De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers die bij dit systeem staan aangemeld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de informatie over de locatie van de AED zodat ze deze kunnen gebruiken om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. Dit oproepsysteem is landelijk actief en het aanmelden van AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil maken. Op dit moment zijn er nog te weinig AED’s aangemeld bij dit systeem. Hier probeert de Hartstichting door deze landelijke actie verandering in te brengen.

Zie voor meer informatie ook dit artikel.

Bron: Voorster Nieuws

AED-gebruik niet meer voor kosten van de eigenaar

De eigenaar van een defibrillator hoeft niet langer op te draaien voor de kosten van het AED-gebruik. Vanaf 2018 kunnen zij de rekening voor het opnieuw gebruiksklaar maken indienen bij de ambulancedienst.

Controleren en reviseren
Zo’n apparaat wordt ingezet om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Maar na gebruik moet een ambulancedienst het controleren en reviseren. En dat kan zo 150 euro kosten. De verzekeraar van het slachtoffer moet de controle eigenlijk vergoeden maar dat komt er vaak niet van. Als het goed afloopt, komt de eigenaar van de defibrillator vaak niet eens te weten bij wie hij moet aankloppen.

Geneeskundige zorg
Maar de direct aan de inzet van de AED gebonden kosten, kunnen worden gezien als kosten voor geneeskundige zorg. De zorg die is gericht op een individueel verzekerde die daarop is aangewezen. De kosten voor de daadwerkelijk inzet zoals het vervangen van gebruikte elektroden, vallen dus onder de basisverzekering.

Kosten declareren
Dergelijke kosten kunnen dus worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, na AED-gebruik voor een verzekerde. In de praktijk blijkt er vaak slecht of geen contact tot stand te komen tussen de AED-eigenaar, de patiënt of zijn verzekeraar. Hierdoor blijft de AED-eigenaar vaak met deze kosten zitten. Demissionair minister Edith Schippers vond en vindt dat onwenselijk.

Pijnlijk voor nabestaanden
Maar loopt het slecht af, dan vinden de eigenaren van een AED het vaak pijnlijk om de nabestaanden lastig te vallen met de rekening. Die situatie zal na 1 januari 2018 tot het verleden behoren. “De ambulancedienst zal vanaf dan de kosten voorschieten en later verhalen op de verzekeraar”, zo liet minister Schippers op 6 juli weten.

Bron: www.sportzaken.pro / Telegraaf Telesport

Gratis AED-buitenkast voor sportverenigingen

Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting gratis 800 AED-buitenkasten weg aan sportclubs. Want een AED in een buitenkast is beter bereikbaar en redt daardoor meer levens. Sportclubs die zich vóór 20 maart aanmelden, maken kans op zo’n gratis AED-buitenkast.

Bij steeds meer sportclubs hangt een AED. Maar in de meest ideale situatie hangt dit apparaat aan een buitenmuur. Pas dan is de AED echt 24/7 beschikbaar voor mensen op maar ook om het sportterrein.

Een paar voorwaarden
Deze AED-buitenkast heeft een codeslot, is stevig, snel te openen en weer- en vandalismebestendig. Bovendien heeft iedere kast 5 jaar garantie. Clubs die eigenaar willen worden van zo’n gratis AED-buitenkast, moeten aan een paar voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Zij moeten zorgen voor:

  • een plek waar de buitenkast met het bijbehorende bord kunnen hangen;
  • stroomvoorziening naar de kast i.v.m. verlichting en verwarming;
  • een plek waar de AED 24/7 beschikbaar is voor iedereen en
  • aanmelding van de AED bij het oproepsysteem

Oproepsysteem
Het oproepsysteem reanimatie werkt via de 112 alarmcentrale. Als in de centrale een melding van een hartstilstand binnenkomt, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld. Een aantal van hen gaat direct naar het slachtoffer en start de reanimatie. De anderen gaan zo snel mogelijk de AED ophalen die het dichtst in de buurt hangt.

Eén AED-buitenkast per postcodegebied
Iemand heeft de grootste kans om een hartstilstand te overleven wanneer een reanimatie binnen 6 minuten gestart wordt en op tijd een AED kan worden ingezet. Daarom is een goede spreiding van de buitenkasten van groot belang. En om die reden wordt er maximaal één kast per postcodegebied uitgegeven. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor een gratis AED-buitenkast moeten zich vóór 20 maart aanmelden.