Is uw vereniging/stichting AVG-proof?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren van digitale bestanden als voor mappen op de plank.

Wat houdt deze nieuwe privacywetgeving nu eigenlijk in? Is uw vereniging/stichting AVG-proof? Tijdens deze avond wordt de wetgeving toegelicht en krijgt u tools om uw vereniging/stichting hierop in te richten, bijvoorbeeld over vastlegging, het afsluiten van een verwerkersovereenkomst en het informeren van uw vrijwilligers. Belangrijk, want iedere organisatie heeft hiermee te maken.

In samenwerking met Gemeente Voorst, Dommerholt Advocaten uit Apeldoorn en Algemeen belang Teuge organiseert de Vrijwilligerscentrale Voorst een deskundigheidsbevordering in verband met de nieuwe privacy wetgeving.

Deze deskundigheidsbevordering is vooral gericht op alle besturen van vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

Programma:

  • Een inhoudelijk informatief deel: over de nieuwe wet AVG; door de deskundigen van Dommerholt advocaten Apeldoorn: mr. Mañana Hulstein-den Hartog en mr. Priscilla Trip

– Wat houdt deze wet in?

– Waar moeten vrijwilligersorganisaties in het kader van deze wet aan voldoen?

  • Een interactief deel: Algemeen Belang Teuge, Lucas Harbers, is al ver gevorderd met de nodige aanpassingen/veranderingen i.v.m. deze wet. Zij zijn bereid om hun plan als voorbeeld te nemen deze avond en te delen met alle aanwezigen. Dommerholt advocaten zullen dit plan samen met de aanwezigen door nemen en toetsen aan de AVG.

Datum:               11 juni

Tijdstip:              20.00 uur tot 21.30 uur.

Locatie:              Dorpshuis in Teuge, Dorpshuis Op den Toega, de Zanden 92, 7395 PB Teuge.

Aanmelden:  Vóór: 4 juni en met hoeveel personen

Via email: vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)