‘Bewegen Op Maat’ in de gemeente Voorst

Voor veel mensen die met een vorm van dementie te maken hebben geldt dat meedoen in het reguliere sportaanbod niet meer lukt. Zonde, omdat juist beweging een zeer positieve invloed op de werking van de hersenen heeft. De vraag naar een passend beweegaanbod voor deze doelgroep groeit, uit initiatief van de werkgroep Wegwijs Dementie Voorst slaan Mens en Welzijn Voorst, de wijkverpleegkundigen S1 van de gemeente Voorst, fysiotherapie De Boombosch en SV Twello de handen ineen. Onder het mom van ‘bewegen op maat’ organiseren zij deze maand een drietal activiteiten voor de doelgroep mensen met geheugenproblemen/dementie, te weten:

  • Dinsdag 22 mei, wandelactiviteit vanuit De Kruidentuin (Lenteklokje 3 in Twello);
  • Dinsdag 29 mei, beweegactiviteit in sporthal Zuiderlaan (Zuiderlaan 5 in Twello);
  • Dinsdag 5 juni, beweegactiviteit in de Beweegtuin Duistervoorde (Sint Maartenserf 85 in Twello, bij de Martinushof).

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten moeten deelnemers in staat zijn om voor de wandelactiviteit zelfstandig maximaal 2 km te kunnen lopen. De activiteit staat onder begeleiding van een fysiotherapeut, met hulp van enkele begeleiders (geen één-op-één begeleiding).

Het vervoer van- en naar uw huis kunnen wij voor u regelen via PlusOV. Voor elke activiteit geldt dat u tussen 10.00-10.30 uur wordt opgehaald en dat er wordt gestart met gezamenlijk koffiedrinken. Vervolgens vindt de activiteit plaats van 10.45-11.30 uur. Tussen 12.00-12.30 uur wordt u weer thuis gebracht.

U kunt zich voor één of meerder activiteiten aanmelden bij Gerran Protzman, Buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst via g.protzman@mensenwelzijn.nl of telefonisch 0571-277941. Uw naam en geboortedatum doorgeven is voldoende. Voor meer informatie en/of vragen kunt u ook bij hem terecht. In verband met het organiseren van vervoer vragen wij u om de aanmelding uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit door te geven. Aan elke activiteit kunnen maximaal 16 personen deelnemen, mogelijk werken wij met een wachtlijst.

Wij verwelkomen u graag bij één van onze activiteiten!

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)