Beweegbus bewijst ook in coronatijd zijn waarde: ‘Kinderen kunnen lekker een uur uitrazen’

Door de inval van Koning Winter krijgen veel kinderen dezer dagen voldoende lichaamsbeweging. De sneeuw nodigt uit tot ravotten, rennen en glijden. Dankzij Voorst Actief on Tour (VAoT) kunnen basisschoolleerlingen in tien Voorster kernen in deze lastige coronatijd sowieso regelmatig kosteloos sporten en bewegen.

Tom Spijker is als beweegcoördinator (zie kader) bij Voorst Actief betrokken: “Mijn collega buurtsportcoach Ismar Maglajlic rijdt elke schooldag met de elektrische beweegbus vol materialen naar een dorpskern en biedt daar allerlei gratis sport- en beweegactiviteiten aan. Elk dorp is eens per twee weken aan de beurt.” Ismar krijgt ondersteuning van een aan het CIOS afgestudeerd sportleider en van Landstede- en Aventus-studenten die de opleiding Sport en Bewegen volgen.

Schoolpleinen
De beweegbus doet alleen Posterenk en Steenenkamer – beide hebben geen school – niet aan. Het is een bewuste keuze de naschoolse sport- en spelactiviteiten hoofdzakelijk op schoolpleinen aan te bieden. Als de bel is gegaan, kunnen de kinderen meteen doorlopen naar de activiteit en ouders weten dat ze hun kroost een uur later kunnen ophalen. De pleinen bieden bovendien de mogelijkheid bestaande attributen en speeltoestellen te gebruiken.

Voor Twello zijn onlangs drie nieuwe locaties toegevoegd aan de kalender van VAoT: het speelveld aan de Stinzenlaan, het speelveld aan de Rubensstraat en het plein bij ‘Klein Twello’ aan de Maarten Tromplaan. Elke donderdag is de beweegbus op een van deze terreinen te vinden.

Motie
De basis voor VAoT werd in 2017 gelegd toen de gemeenteraad een motie aannam van Gemeente Belangen, die steun kreeg van CDA en PvdA-GroenLinks. Strekking van de motie was dat kinderen in de basisschoolleeftijd gratis moeten kunnen sporten.

Uiteindelijk is ervoor gekozen na schooltijd gratis sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Dit gebeurt sinds oktober 2018 onder de noemer Voorst Actief on Tour.

“Het sloeg meteen goed aan”, zegt Tom. “Onze verwachting was dat er ergens wel een dip zou komen. Dit is misschien in een enkele kern gebeurd en daar hebben we het opnieuw moeten aanzwengelen, maar we zien juist ook dat de deelname in bepaalde kernen alleen maar groeit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Terwolde en De Vecht dan weet je dat je daar elke keer 25 à 30 kinderen hebt staan.”

Na de uitbraak van de eerste coronagolf werd besloten VAoT een week of vijf, zes stil te leggen. Ismar plaatste in die periode wel dagelijks een beweegchallenge online. Toen de scholen weer open mochten, is VAoT in aangepaste vorm opnieuw opgestart. Richting zomer konden de oude schema’s worden opgepakt en waren ook activiteiten weer toegestaan.

Begin 2021 is het enige nadeel dat binnensportlocaties, waarover VAoT normaliter bij slecht weer kan beschikken, niet gebruikt mogen worden. Tom: ”Wij zijn wel heel blij dat we buiten gewoon door kunnen. Ik denk dat het een heel mooie gelegenheid is, ook voor ouders, om hun kinderen onder begeleiding even lekker te laten uitrazen.”

Sportinstuif
In de herfst- en voorjaarsvakantie organiseert team Voorst Actief een sportinstuif. Vaak wordt hiervoor een sporthal omgebouwd tot één groot sport- en beweegplein zodat kinderen lekker twee uur kunnen sporten.

Dinsdag 23 februari is er een sportinstuif op het kunstgras van SV Voorwaarts met skateboarden, voetbal en meer leuke activiteiten. In de zomervakantie zijn er verspreid over de gemeente extra activiteiten tijdens de Voorst Actief Summer Tour.

Voorst Actief biedt kinderen van 7 tot en met 12 jaar de mogelijkheid van oktober tot en met mei deel te nemen aan Kies je Sport! Dit zijn gratis kennismakingsclinics bij nu al vijftien sport- en beweegaanbieders in de gemeente. Zij verzorgen samen 21 clinics in 18 verschillende disciplines; ook de scouting doet mee.

Het idee is in het nieuwe schooljaar ook jeugd van 13 tot en met 18 jaar in aanmerking te laten komen voor Kies je Sport! Met een sport- en beweegaanbod dat goed aansluit bij deze doelgroep. Streven is het aanbod voor de deelnemers aantrekkelijk en verrassend te houden.

Boogschieten
Met name bij jonge kinderen wordt geprobeerd de activiteiten te koppelen aan de zogeheten beweegleerlijnen. Dit zijn bijvoorbeeld balanceren, mikken, springen en lopen. Een mikoefening hoeft, zo maakt Tom duidelijk, niet altijd met een bal te zijn, maar kan ook inhouden dat kinderen in een hal (als dat weer mag, red.) gaan boogschieten.

Kijk voor meer informatie over VAoT op https://voorstactief.nl/voorst-actief-on-tour

 

Wat doet een beweegcoördinator?

Als beweegcoördinator is Tom Spijker vooral achter de schermen bezig de jeugd in de gemeente Voorst in beweging te krijgen. Hij ontwikkelt nieuwe en coördineert diverse projecten binnen Voorst Actief en stuurt de buurtsportcoach en stagiaires aan. Daarnaast heeft Tom een actieve rol in de uitvoering van het lokaal sport- en beweegakkoord waarbij hij zich vooral richt op de uitvoering van de ambities en acties binnen het thema ‘vaardig in beweging’.

 

Door Rudi Hofman

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)