Jouw energie is onze energie

Onder het motto ‘Jouw energie is onze energie, help ons besparen’ verduurzaamt de gemeente Voorst in samenwerking met de Koepel Sport, Welzijn en Cultuur haar sportcomplexen. Zes gymnastiekzalen in verschillende kernen worden waar mogelijk geïsoleerd. Installaties worden vervangen of aangepast met energiezuinige alternatieven.

In 2013 is de eerste gymnastiekzaal verduurzaamd. Deze verduurzaming heeft een besparing van 20% op het energieverbruik opgeleverd. De verwachting is dat de verduurzaming van de overige vijf gymnastiekzalen minimaal een zelfde besparing oplevert.

Jouw energie is onze energie
Naast de verduurzaming van de gymnastiekzalen kan er nog meer energie bespaard worden. Daar is de hulp van alle gebruikers van de gymnastiekzalen, sporthallen en sportaccommodaties voor nodig. Want ook bij jou eigen sportvereniging kan er misschien energie bespaard worden.

Tips voor duurzaam gebruik
Hierbij enkele tips voor een duurzaam gebruik van accommodaties:

  • Laat deuren niet onnodig (lang) open staan.
  • Laat de ramen zoveel mogelijk dicht. Na verduurzaming van de gymnastiekzaal vindt er een automatische, continue frisse luchttoevoer plaats in de gymnastiekzaal.
  • Laat de ramen niet onnodig open staan.
  • Douche niet langer dan noodzakelijk.
  • Doe de verlichting alleen aan als dit ook echt nodig is.
  • Kom met de fiets in plaats van de met de auto.
Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)