Lancering Sport- en Beweegakkoord: Glossy voor 61 partners

Deze week valt bij 61 partners van het sport- en beweegakkoord de Glossy op de deurmat. Sport en bewegen hebben al langer een belangrijke rol in de gemeente Voorst. Maar er valt ook nog winst te behalen. Samenwerking tussen de dorpskernen, oog voor kwetsbare doelgroepen en het verbeteren van de zichtbaarheid van buurtsportcoaches (Voorst Actief) zijn zo enkele uitdagingen. Met dit sport- en beweegakkoord, als Glossy gepresenteerd, kunnen we het enthousiasme, de goede voorbeelden en de uitdagingen zichtbaarder maken, stroomlijnen en hopelijk zelfs versnellen.

In dit akkoord staat één ding centraal: iedereen moet kunnen sporten, nu en in de toekomst. Jong en oud, met of zonder beperking, dichtbij en veilig. En juist de samenwerking die volgt uit dit akkoord waarborgt dat. Zoveel mogelijk mensen in de gemeente Voorst met plezier te laten sporten en bewegen is de gezamenlijke uitdaging.

Kick-off
Samen met alle partners wilde de regiegroep, tijdens de Nationale Sportweek afgelopen september, de officiële aftrap groots vieren. De partners meenemen in de ambities en acties, zodat zij kenbaar konden maken waar zij hun energie op in wilden zetten. Vanwege de Covid-19 maatregelen bleek dit niet mogelijk en werd besloten de kick-off te verplaatsen naar het einde van het jaar in een aangepaste variant. Helaas gooide de tweede lockdown ook roet in het eten. Maar nu is het moment daar, in de vorm van een Glossy, het vertrekpunt voor de komende jaren. Een mooi moment waarvandaan samengewerkt wordt aan de ambities en acties.

Van Nationaal naar Voorster sport- en beweegakkoord
Medio 2018 is het Nationaal Sportakkoord vastgesteld waarin invulling wordt gegeven aan zes ambities: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en ‘topsport die inspireert’. De Minister van Sport zag de ambities uit dit Nationale Sportakkoord graag lokaal vertaald in alle gemeenten. Wethouder Hans van der Sleen: “De gemeente Voorst is in 2019 van start gegaan met drie partners die de intentieverklaring ondertekend hebben. De sportformateur van de Gelderse Sport Federatie heeft samen met de adviseur sport en bewegen het traject opgepakt en vervolgens is er een kerngroep samengesteld. Na meerdere bijeenkomsten op verschillenden locaties in onze gemeente zijn begin 2020 de acties concreet geworden. Als wethouder ben ik trots op het eindresultaat en de betrokkenheid van al die partners. Er is een regiegroep in het leven geroepen en het is hun toevertrouwd om daadkrachtig met de uitvoering van alle thema’s aan de slag te gaan.”

Uitvoering thema’s
De regiegroep van het akkoord, bestaande uit Arjan de Valk, Guus Kroes, Ingrid de Croon, Karin van Veen-Peet, Lugo Schoonman, Tom Spijker en Wilco van Rooijen, heeft een start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitvoerende fase van het akkoord. Hierbij wordt ingezet op speerpunten binnen de vier thema’s, inclusief sporten en bewegen, vitale sportaanbieders, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. In de gemeente Voorst beginnen we niet op nul. We hebben al geweldige sportfaciliteiten en er zijn al talrijke prachtige initiatieven. Er wordt al steeds meer samengewerkt op het gebied van sport en bewegen, met zowel zorg, welzijn als het onderwijs. En er gebeurt al veel bij de sport zelf. Voorst Actief (on Tour) speelt hierin een belangrijke rol. Dit akkoord moet zorgen voor een extra impuls om sport en bewegen te versterken en haar maatschappelijke functie optimaal te benutten.

Maand van het Voorster sport- en beweegakkoord
De maand april is door de regiegroep uitgeroepen tot maand van het Voorster sport- en beweegakkoord. In april is de regiegroep van plan om meerdere acties uit te voeren waaronder het organiseren van informatie- en ontmoetingsavonden (online/offline). Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als gezonde sportkantine, nijntje Beweegdiploma, vrijwilligersbeleid en clubkadercoach. Daarnaast staan we open voor input vanuit de samenleving. Dus heeft jouw vereniging/organisatie ergens behoefte aan, laat het ons weten via www.voorstactief.nl/akkoord. Houd deze site en de social media kanalen van Voorst Actief in de gaten voor meer informatie en de laatste ontwikkelingen.

Spo(r)tlight
De partners van het lokale sport- en beweegakkoord verdienen een plekje in de spo(r))tlight. Daarom wordt er binnenkort wekelijks één partner uitgelicht in het Voorster Nieuws. Op basis van een aantal inspirerende maar ook ludieke vragen komen we meer te weten van de partners en hun betrokkenheid bij dit akkoord.

10 weken gratis fruit
Wij dagen iedereen in de gemeente Voorst uit om mee te denken over de concrete acties en een steentje bij te dragen aan de uitvoering. Alleen met een sterke samenwerking maken we alle ambities waar. Enthousiast geworden na het lezen van dit artikel en wil jij alsnog aansluiten als partner? Dat kan! Vul de gegevens in op bovenstaande website en geef aan welke ambitie jij actief wilt ondersteunen. Uit alle reacties worden half februari 2 partners geloot die één keer per week, 10 weken lang, gratis fruit (totale waarde € 150) mogen uitzoeken bij Jumbo Binnendijk Twello.

Vragen
Voor vragen of ideeën kun je terecht bij de regiegroep, per mail via sportakkoord@voorstactief.nl of telefonisch via 06-48031070 (Tom Spijker, beweegcoördinator De Koepel-Voorst Actief) of 06-11482093 (Ingrid de Croon, adviseur sport en bewegen gemeente Voorst)

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)