Eerste basisscholen gestart met schooljudoën

Dinsdag 29 augustus zijn de eerste scholen in de gemeente Voorst gestart met schooljudo. Wethouder Harjo Pinkster, directeur Marco van der Laan en financieel directeur Peter de Vries van bouwbedrijf Aan de Stegge Twello waren aanwezig bij de eerste les van groep 3 en 4 op Martinusschool in Twello. Schooljudo levert een belangrijke bijdrage aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In zes lessen wordt er, met een speciaal lespakket, hard gewerkt aan de waarden vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en plezier.

De kracht van Schooljudo
Met echte judomatten en judopakken wordt iedere gym- of speelzaal omgetoverd tot een dojo. De kinderen worden geïnspireerd, getraind en geëntertaind door lokale ‘Entertrainers’. Schooljudo organiseert de trainingen en laat met onder andere een intake en interactieve waardenposters, de waarden ook buiten het gymlokaal leven. Wethouder Harjo Pinkster onderstreept dat Schooljudo de leerlingen meer biedt dan alleen beweging: “Naast de judolessen in de gymzaal zijn er ook lessen in het klaslokaal waarbij de kinderen de belangrijke levenswaarden leren. Schooljudo sluit daarom goed aan op het sociaal-emotionele ontwikkelingsplan en past binnen het anti-pestbeleid van scholen”. Na afloop krijgen de kinderen naast een berg zelfvertrouwen en een bijzondere jeugdherinnering ook een afsluitende clinic waarbij ze les krijgen van een wereldtopper en de uitreiking van hun diploma. De scholen die in de eerste periode meedoen zijn de Martinusschool en De Wingerd in Twello, Sjaloom in Voorst, De Bongerd in Terwolde, De Hagewinde in Wilp en De Kopermolen in Klarenbeek.

Publiek Private Samenwerking
PPS staat voor Publiek Private Samenwerking. In een JOGG-gemeente is er samenhang én samenwerking tussen alle partijen die in aanraking komen met de jeugd. Alle lokale partijen uit: onderwijs, zorg, CJG, JGZ, kinderopvang, sport, recreatie, welzijn en de media werken samen. Ook steeds meer bedrijven zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om op dit gebied actief te zijn in wijk, stad of dorp. Zo zetten we samen de JOGG-beweging in gang om onze jeugd gezond maken. De start van het schooljudo in de gemeente Voorst is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking: schooljudo en haar partners, de gemeente Voorst en Aan de Stegge Twello zorgen voor het grootste deel van de financiering van het schooljudo, zodat de scholen voor een kleine bijdrage kunnen deelnemen.

Partners
JOGG Voorst wordt al door een grote groep (lokale) partners ondersteund maar is altijd op zoek naar partijen die een bijdrage willen leveren aan de beweging. De JOGG Voorst beweging ondersteunen kan op verschillende manieren:

  • Mensen: personele capaciteit: kennis, expertise en vrijwilligers (bijvoorbeeld hulp bij de organisatie van een evenement).
  • Massa: enthousiaste partijen kunnen andere partijen overhalen mee te doen.
  • Middelen: bijdragen in natura, bijvoorbeeld fruit of waterflesjes.
  • Media: inzet van communicatieadvies en –middelen.
  • Munten: financiële bijdrage.

Wil je meedoen, meedenken of heb je goede ideeën?
Neem dan contact op met onze JOGG-regisseur Robert Horstink.

JOGG Voorst