Wist je dat.. onze JOGG stagiaire bezig is met..

Op dit moment is onze JOGG stagiaire bezig met het afronden van de inventarisatie naar het bestaande zorgpad voor kinderen met (risico op) overgewicht en een onderzoek bij de huisartsenpraktijken over het bespreken van overgewicht.

De JOGG gemeente Voorst heeft in de preventie nota aangegeven te willen starten met de verbinding preventie en zorg, een van de pijlers van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Sinds februari ben ik als stagiaire bezig met deze pijler. Inmiddels heb ik een online vragenlijst uitgezet onder alle mogelijke betrokkenen bij kinderen met (risico op) overgewicht. Deze inventariserende vragenlijst bevatte vragen zoals, ‘Worden er binnen uw organisatie wel eens kinderen met overwicht gesignaleerd?’ en ‘Bied u activiteiten aan voor kinderen met (risico op) overgewicht, of waaraan zij kunnen deelnemen?’. De resultaten van deze inventarisatie worden middels een advies rapport aangeboden aan de JOGG regisseur. Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van waar het signaleren van kinderen met (risico op) overgewicht, binnen de gemeente Voorst plaats vind en hoe het zorg-pad na signalering er uitziet.

Daarnaast ben ik ook bezig met een onderzoek in de huisartsenpraktijken binnen de gemeente Voorst. Er is in april een brief verstuurd naar de praktijken met de vraag voor deelname aan een interview. De interviews worden afgenomen onder de huisartsen en praktijkondersteuners om er achter te komen hoe in de huisartsenpraktijk het signaleren en bespreken van overgewicht wordt aangepakt. Met uiteindelijk het doel de huisartsenpraktijken indien nodig te helpen om het signaleren en bespreken van overgewicht te bevorderen.

Ik heb al een aantal afspraken met huisartsen staan en al enkele geïnterviewd, maar hoe meer hoe beter! Kent u of bent u een van de huisartsen en/of praktijkondersteuners binnen de gemeente Voorst? En vind u het aanpakken van overgewicht bij kinderen binnen de gemeente een belangrijk punt? Dan hoor ik graag van u!

Bedankt voor het lezen!

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u mij mailen, t.tenbokkel@voorst.nl.

Vriendelijke groetjes,

Tessa ten Bokkel

JOGG Voorst