Klarenbekers rijden samen met Samobiel

Reizen vanuit Klarenbeek naar één van de kernen in de gemeente Voorst, Apeldoorn of Deventer? Met Samobiel is het mogelijk om met iemand uit uw eigen kern, die dezelfde route rijdt, mee te reizen. Samobiel is een vervoersoplossing voor dorpen, die zijn waarde in Zweden al bewezen heeft. Het idee is simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde route rijden. Samobiel helpt bewoners van kleine kernen, in het bereikbaar maken en houden van omliggende bestemmingen.

Samobiel Klarenbeek
Samobiel werkt met een eenvoudig te gebruiken (mobiele) website die vraag en aanbod van ritten vanuit de kern bij elkaar brengt. U meldt of vraagt een rit aan via klarenbeek.samobiel.nl. Per sms ontvangt u een melding als een dorpsgenoot heeft aangegeven dezelfde route te gaan reizen. Vervolgens beslist u zelf of u die rit samen wilt maken. Per rit betaalt of ontvangt u een kleine kilometervergoeding. Alle betalingen lopen via de site, contant geld is niet aan de orde.

Sociale cohesie en duurzaamheid
Samobiel kan een lokale vervoersoplossing zijn als het openbaar vervoer niet aanwezig is of niet gebruikt kan worden.  Aanbieders van ritten zijn bijvoorbeeld mensen die dagelijks voor het werk een bepaalde route reizen of wekelijks naar een bijeenkomst gaan. De vraag naar ritten kan komen van mensen die dezelfde route willen afleggen. Tussen deze mensen wordt dan een verbinding gelegd. Het samen rijden levert niet alleen een bijdrage als aanvullend vervoer, maar ook aan het versterken van sociale cohesie en duurzaamheid.

Betrokken bewoners trekken de kar
Een groep betrokken bewoners trekt de kar van Samobiel. De bewoners  hebben een netwerk  van veel gebruikte routes opgezet en leggen de geografische grenzen vast van het gebied waarin samen rijden mogelijk is. Van de mensen achter Samobiel krijgen ze alle steun bij het opzetten, invoeren en draaiende houden van Samobiel.

Positieve ervaringen
In Zweden zijn de ervaringen positief: ´Omdat wij maar één auto hebben, vormt samen rijden een welkome aanvulling´, ´Iedere week bekijk ik wanneer samen rijden uitkomt´, ´Samen rijden is een gewoonte geworden´& ´Het voelt goed om het milieu te sparen en goedkoper uit te zijn´. “De eerste Klarenbekers hebben zich inmiddels aangemeld”, aldus dorpscontactpersoon Roy Zweverink. “Het is bijvoorbeeld nu mogelijk om op woensdagavond zwembad de Schaeck in Twello te bereiken. Maar ook het ziekenhuis in Deventer en Zutphen. Een prachtige mogelijkheid om de omliggende omgeving te bereiken”.

Meer informatie
Uw vragen, opmerkingen en reacties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan de dorpscontactpersoon in uw kern, Roy Zweverink, e-mail klarenbeek@samobiel.nl of 06-30723385. Hebt u ook interesse om dit op te zetten in de kern waar u woont of heeft u algemene vragen over Samobiel dan kunt u mailen naar de gemeente Voorst, Bas van den Hoogen, e-mail b.vandenhoogen@voorst.nl.

Voorst Actief
Volg ons