Buurtsportcoach aangepast sporten

ERICA NAP START ALS BUURTSPORTCOACH AANGEPAST SPORTEN

De gemeente Voorst wil ook mensen met een beperking stimuleren om te sporten en bewegen. Erica Nap start 2 september 2019 als buurtsportcoach aangepast sporten bij Team Voorst Actief.

Samenwerken
“Ik ga eerst de wensen en behoeften van de doelgroep en het huidige aanbod in beeld brengen. Dit doe ik in nauwe samenwerking met onder andere Sportief Evenwicht Twello, Centrum Jeugd en Gezin en sport- en beweegaanbieders. Vanuit mijn ervaring gedurende mijn opleiding Sportkunde en de minor over aangepast sporten, het vrijwilligers- en vakantiewerk hoop ik de doelgroep in beweging te kunnen krijgen,” aldus een enthousiaste Erica Nap.

Mensen kunnen vaak wel een zetje in de rug gebruiken om te gaan sporten of bewegen. Daarnaast is het soms lastig voor mensen met een beperking om een sport of beweegactiviteit te vinden waar ze plezier in hebben en zich thuis voelen. Voor sport- en beweegaanbieders is het ook niet eenvoudig omdat de expertise er niet altijd is binnen het kader.

Vraag en aanbod moet op elkaar af worden gestemd. Het doel is meer mensen aan het bewegen te krijgen. Op wat voor manier dan ook, bij een sportvereniging of bij een andere aanbieder. Tevens kijkt de buurtsportcoach welke mogelijkheden er zijn in omliggende gemeenten. Door de samenwerking met de Stedendriehoek gemeenten zijn de lijntjes kort. Zo willen zij helpen om mensen van goede informatie te voorzien, vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en initiatieven op regionaal niveau te verbinden indien daar behoefte aan is.

Wensen en ideeën
Mensen kunnen bij Erica informatie inwinnen over het aangepast sport- en beweegaanbod. Zij staat ook open voor wensen en ideeën vanuit de brede doelgroep en alle betrokken partijen. Samen kan er dan naar een passende mogelijkheid worden gezocht. Het doel is om het aanbod groter en afwisselender te maken. Zo wordt het kiezen van een geschikte sport makkelijker voor iedereen.

Lokale partijen
Sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen ook bij de buurtsportcoach terecht. Indien zij vragen hebben over:

  1. Ondersteuning bij het integreren of onderhouden van het aanbod;
  2. Het (bij)scholen (deskundigheidsbevordering) van vrijwilligers;
  3. Toegankelijkheid van de accommodatie;
  4. Advies of hulp bij aankoop van materiaal;
  5. Ondersteuning subsidie aanvragen en fondsenwerving.

Uniek Sporten loket
De buurtsportcoach aangepast sporten geeft invulling aan een centrale loketfunctie welke is ondergebracht bij Uniek Sporten.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Erica Nap: telefoon (06) 27363024 en per mail via voorst@unieksporten.nl. Op de website van Uniek Sporten staan de sportmogelijkheden in Voorst.

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)