‘Een andere kijk op orgaandonatie’ lezing door Ineke Koedam

Orgaandonatie is een gevoelig thema dat dit najaar in de 1e kamer opnieuw aan de orde komt. D66 kamerlid Pia Dijkstra heeft dit wetsvoorstel ingediend dat door de 2e kamer is goedgekeurd. Maar binnen haar partij zijn de meningen verdeeld en ieder lid mag zich een eigen mening over deze kwestie vormen.

In de discussie in de 2e kamer viel op dat de spirituele aspecten van orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde kwamen. Wel horen we over de lange wachtlijsten en de medische mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor in het verhaal betrekken.

Mensen die bij leven een nier doneren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd. Anders is dat als het om hersendood gaat. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood? Het probleem is echter dat daar ook in medische kringen nogal verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaanuitname met de donor en met de naasten?

Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie zouden we de belangen van donoren wel degelijk in ogenschouw moeten nemen. We zouden een visie moeten hebben op wat sterven voor ons betekent, want wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname.

Welke immateriële consequenties heeft dat en wat weten we over wie wij ten diepste zijn?

Deze vragen komen op deze avond allemaal aan de orde.

Ineke Koedam is een innemende en integere spreker. Ze is auteur, oud hospicecoördinator en adviseur van de Stichting Bezinning Orgaandonatie.

10 oktober 2017, 20.00 uur bibliotheek Twello Marktplein 11.

Inloop vanaf 19.30 uur, entree € 6,50. Aanmelden svp bij bi.twello@gmail.com.

Meer informatie op onze Facebook pagina: Bezinning & Inspiratie Twello.

Bezinning & Inspiratie Twello
Like ons
Laatste berichten van Bezinning & Inspiratie Twello (alles zien)