‘Een andere kijk op orgaandonatie’ lezing door Ineke Koedam

Orgaandonatie is een gevoelig thema dat dit najaar in de 1e kamer opnieuw aan de orde komt. D66 kamerlid Pia Dijkstra heeft dit wetsvoorstel ingediend dat door de 2e kamer is goedgekeurd. Maar binnen haar partij zijn de meningen verdeeld en ieder lid mag zich een eigen mening over deze kwestie vormen.

In de discussie in de 2e kamer viel op dat de spirituele aspecten van orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde kwamen. Wel horen we over de lange wachtlijsten en de medische mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor in het verhaal betrekken.

Mensen die bij leven een nier doneren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd. Anders is dat als het om hersendood gaat. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood? Het probleem is echter dat daar ook in medische kringen nogal verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaanuitname met de donor en met de naasten?

Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie zouden we de belangen van donoren wel degelijk in ogenschouw moeten nemen. We zouden een visie moeten hebben op wat sterven voor ons betekent, want wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname.

Welke immateriële consequenties heeft dat en wat weten we over wie wij ten diepste zijn?

Deze vragen komen op deze avond allemaal aan de orde.

Ineke Koedam is een innemende en integere spreker. Ze is auteur, oud hospicecoördinator en adviseur van de Stichting Bezinning Orgaandonatie.

10 oktober 2017, 20.00 uur bibliotheek Twello Marktplein 11.

Inloop vanaf 19.30 uur, entree € 6,50. Aanmelden svp bij bi.twello@gmail.com.

Meer informatie op onze Facebook pagina: Bezinning & Inspiratie Twello.

Like ons

Bezinning & Inspiratie Twello

BEZINNING & INSPIRATIE TWELLO
Onze naam zegt het al, zoals zoveel mensen zijn ook wij op zoek naar wat ons werkelijk beroert, aanraakt. Waar worden we door bezield? Vaak dwingen ingrijpende gebeurtenissen in het leven ons tot heroriëntering. Op deze momenten vraagt het leven van ons om opnieuw onze houding te bepalen, hoe wil ik mijn leven oppakken en vorm geven. Wie of wat heb ik nodig om het vertrouwen en de verbondenheid met de ander weer op te merken. Naast het gegeven dat veel mensen zich in een kerkelijke gemeenschap op hun plek voelen zijn er in deze tijd steeds meer mensen die daarbuiten naar zingeving en innerlijke verdieping in hun leven zoeken.
De werkgroep Bezinning & Inspiratie heeft opnieuw een gevarieerd aanbod rondom levensvragen en hoopt dat zowel kerkbezoekers, randkerkelijke bezoekers en niet-kerkelijke mensen bij wie een religieuze interesse is ontstaan, het programma-aanbod weet te waarderen.
– Elkaar terugzien in een ander leven …
– Zeg me, wie ben je: over joodse mystiek/vrouwenwijsheid
– Rouwen, loslaten of anders leren vasthouden?
– Compassie
– Sacrale dans
– Aandacht als levenskunst
– De natuur als coach
Bij de avonden van B&IT is vaak het hoogtepunt het met elkaar delen van hoop en vertrouwen, waarbij we twijfel en angst ook durven benoemen. Met een open houding kunnen we de verbinding met de ander zoeken.
Door de gevarieerdheid van sprekers is er steeds een andere insteek en een zoeken naar wat ons bindt. Bij elkaar om jezelf en een ander van dienst te kunnen zijn. Samen op zoek naar het Mysterie van het leven.
Digitaal aanmelden bij bi.twello@gmail.com wordt i.v.m. de organisatie op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.
De werkgroep B&IT heet u van harte welkom bij de lezingen en wenst u inspirerende bijeenkomsten toe!
Bezinning & Inspiratie Twello
Like ons

Latest posts by Bezinning & Inspiratie Twello (see all)