Nieuws
Voorst Drinkt Water
Contact JOGG Voorst

Jongeren Op Gezond Gewicht?
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG Voorst is de beweging waarbij iedereen in de gemeente Voorst zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk, aantrekkelijk en vanzelfsprekend te maken. Het doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren.
Samen met lokale partijen (zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen, dorpsraden en plaatselijke belangenverenigingen, bedrijven en ondernemers) willen wij deze beweging op gang brengen.

Waarom JOGG?
Ongeveer 1 op de 7 kinderen en jongeren is te zwaar. Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is dus echt nodig. Met de JOGG- aanpak worden kinderen op een leuke manier gestimuleerd meer te bewegen en gezonder te eten en drinken. JOGG helpt kinderen en jongeren en  hun ouders de gezonde keuze makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Campagne’s en evenementen
Om een daling van overgewicht te bereiken, kiest JOGG-Voorst voor lokale thema’s. De thema’s zijn: ‘Voorst drinkt water’ (het drinken van water als vervanger van suikerhoudende dranken), ‘Team:Fit (voorheen de Gezonde Sportkantine) en het bevorderen van groenten en fruit eten bij kinderen. Met JOGG-Voorst willen we vooral gebruik maken van wat al werkt en dat versterken.

Samen werkt!
Om deze beweging op gang te brengen, is samenwerking met lokale partijen een hele grote must!
Als organisatie, bedrijf, ondernemer, vereniging en maatschappelijke organisatie kun je bijdragen aan deze beweging in Voorst door supporter of partner te worden van JOGG-Voorst.

Wil je meedoen, meedenken of heb je goede ideeën?
Neem dan contact op met onze JOGG-regisseur Robert Horstink of beleidsadviseur JOGG Voorst Ingrid de Croon.
JOGG is een initiatief van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht.