Op deze pagina vind je heel veel nuttige informatie. Wat zijn de financiële mogelijkheden bij overheden voor je project? Zijn er fondsen die geïnteresseerd zijn in jouw project? Zijn er vergelijkbare initiatieven? Hoe pak je een project aan? Met wie kan je samenwerken? Oftewel allemaal handige tips! Samen maken wij de gemeente Voorst steeds mooier, leuker, gezelliger!

Kan jij geen antwoord vinden op je vraag? Neem gerust contact om met de Coördinator Maatschappelijke Initiatieven.

Idee?

Wie is je contactpersoon van de gemeente?

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met de Coördinator Maatschappelijke Initiatieven, Bas van den Hoogen.
Bas is te bereiken op 06-50438652 en via de mail op b.vandenhoogen@voorst.nl.

Hoe schrijf ik een projectplan?

Het is handig om een projectplan te schrijven voor je initiatief. Wij adviseren je om in ieder geval de volgende punten te beschrijven:

 • Aanleiding
 • Doelstelling en resultaten
 • Doelgroep
 • Inhoud
 • Uitvoering
 • Planning en looptijd
 • Marketing en communicatie
 • Financiën
 • Evaluatie

De VSBfonds is een bekend Nederlands fonds. Zij hebben bovenstaande 12 punten verder uitgewerkt op hun website. Daarnaast heeft de VSBfonds een online-basistraining gemaakt voor het schrijven van een projectplan. De basistraining is hier te vinden.

Algemeen

Wat houdt een dorpsvisie in?

Een dorpsvisie is een document waarin is vastgelegd op welke wijze het dorp zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Deze visie komt tot stand door inwoners, bedrijfsleven en eventueel andere belanghebbenden. Door het ontwikkelen van een dorpsvisie is het mogelijk om richting te geven aan ontwikkelingen in het dorp. Welke voorzieningen wil je behouden en/of aantrekken? Welke kansen liggen er? Een dorpsvisie is van belang voor alle inwoners.

Bent u op zoek naar een voorbeeld en/of wilt u geholpen worden? Wij helpen u graag.

Wat is een Maatschappelijk Initiatief?

Eén persoon en/of een groep mensen die samen een (tijdelijk) project starten en wat voor elkaar willen krijgen. Ze zijn niet altijd verenigd in een stichting of vereniging en ze hoeven dit niet altijd op vrijwillige basis te doen. De initiatiefnemers nemen zelf de regie. Initiatieven hebben vaak de intentie om het dorp, buurt en/of straat te verbeteren, gezelliger, sportiever, groener, schoner en veiliger te maken.

Kan ik een initiatief plaatsen op Voorst Actief?

Jazeker! De Coördinator Maatschappelijk Initiatieven hoort graag van uw initiatieven. Na redactie van Voorst Actief wordt jouw initiatief/project geplaatst.
Door dit format in te vullen is het mogelijk om je initiatief/project in te dienen.

Ik wil meer weten over één van de initiatieven, wat moet ik doen?

Als je het project aanklikt kan je informatie over het project zien. Het is natuurlijk altijd mogelijk om contact op te nemen met de Coördinator Maatschappelijke Initiatieven.

Financiële vragen

Kan ik via de Voorster Ideeën Bank subsidie aanvragen?

De gemeente Voorst kan (nieuwe) Maatschappelijke Initiatieven ook financieel ondersteunen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de Coördinator Maatschappelijke Initiatieven, Bas van den Hoogen. Hij is te bereiken op 06-50438652 en via de mail b.vandenhoogen@voorst.nl.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen zal je antwoord moeten geven op onderstaande vragen. Deze zal de gemeente toetsen.

 • Is dit een nieuw initiatief voor uw organisatie? Wat is nieuw aan dit initiatief?
 • Is er samenwerking met andere partijen? Zo, met welke partijen?
 • Zijn er mogelijkheden om dit initiatief in de toekomst te herhalen? Zo ja, hoe denken jullie dit te doen?
 • Zijn er mogelijkheden om dit initiatief op te starten en wat zou daarin het aanvullende bedrag vanuit de gemeente Voorst kunnen zijn?

Crowdfunding? Wat is dat?

Kan jij genoeg mensen enthousiasmeren voor jouw initiatief? Dan is crowdfunding wellicht de manier om financiële middelen te realiseren voor je initiatief.
Crowdfunding betekent dat een grote groep mensen een relatief klein bedrag inlegt en zo samen iets voor elkaar krijgen. Het is belangrijk om heel concreet te maken waarvoor je geld wil en wat je daarvoor terug doet. Deze vier kenmerken zijn belangrijk:

1. Je hebt belang bij een groep betrokken supporters
2. Doelgroep voelt zich verbonden met het initiatief
3. Initiatief is concreet en urgent
4. Tijd en enthousiasme voor campagne

Er zijn in Nederland verschillende crowdfunding platforms. Hieronder een aantal voorbeelden:

Zijn er fondsen die mijn initiatief willen ondersteunen?

Nederland verschillende fondsen. We kennen overheidsfondsen, bedrijfsfondsen, fondsenwervende fondsen, vermogensfondsen en loterijen. De doelstellingen, criteria en achtergronden van fondsen lopen sterk uiteen. Deze onafhankelijke stichtingen beheren een hoeveelheid geld waaruit ze kunnen putten om maatschappelijke doelen te steunen en te stimuleren. Op internet zijn diverse overzichten van fondsen te vinden, maar daarnaast bestaat ook hetFondsenboek.

Je kan altijd een afspraak maken met de Coördinator Maatschappelijk Initiatieven om eens van gedachte te wisselen en/of om het Fondsenboek in te kijken. Hieronder een beperkt rijtje met fondsen die wellicht interessant zijn.

Rabobank Donatiefonds https://www.rabobank.nl/lokale-bank/apeldoorn-en-omgeving/sponsoring/ Ieder jaar zorgen verenigingen stichtingen ervoor dat het goed gaat in de regio. Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt projecten tot € 2.500 vanuit het Donatiefonds.
Rabo ImPactfonds https://www.rabobank.nl/lokale-bank/apeldoorn-en-omgeving/sponsoring/ Met een goed idee kunt u bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit betekent een gezonde balans tussen de mens, natuur en winst maken (people, planet, profit). Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt vernieuwende projecten vanuit het Rabo ImPactfonds.
De Stichting voor Elkaar http://www.stichtingvoorelkaar.nl/over-stichting-voor-elkaar/ Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.
ING Nederland fonds https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/INGNederlandfonds/Wat_doen_we/index.html Nederlanders zijn ondernemend. Er zijn allerlei mensen die het initiatief nemen om een maatschappelijk vraagstuk op te pakken op landelijk en op lokaal niveau. Het in 2015 opgerichte ING Nederland fonds ondersteunt deze mensen.
De Johanna Donk-Grote Stichting http://www.djdgs.nl/ Mevrouw Donk–Grote had de intentie om met name kinderen die door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, financieel te ondersteunen.
Oranje Fonds www.oranjefonds.nl Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun aan sociale initiatieven helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij.

Wet- en regelgeving

Wat zijn de criteria om een initiatief op Voorst Actief te plaatsen?

Het is mogelijk om uw initiatieven te plaatsen op Voorst Actief. De initiatieven moeten wel aan de volgende criteria voldoen:

 • bevinden zich in de gemeente Voorst;
 • staan los van elke geloofsovertuiging;
 • zijn vernieuwend;
 • bevorderen de leefbaarheid in het dorp, de wijk, de buurt en/of de straat;
 • zijn maatschappelijk relevant.