VITALE SPORTAANBIEDERS: OOG VOOR ELKAAR

De gemeente Voorst kent een actief verenigingsleven. De 62 sportaanbieders die de gemeente rijk is hebben een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Van bowlen tot bridge en van beachhandbal tot het altijd populaire voetbal bij één van de negen voetbalverenigingen. Sportaanbieders zijn verdeeld over de verschillende dorpskernen en de diversiteit is groot. Van kleinschalige verenigingen die stevig verankerd zijn in de gemeenschap tot grote sportaanbieders met bereik tot over de dorpsgrenzen heen. Iedere van deze sportaanbieders staat voor zijn eigen uitdaging. Maar ze kennen ook veel overeenkomsten, uitdagingen waar zij gezamenlijk de schouders onder moeten zetten. Vergrijzing, individualisering, het behouden van de jeugd of het vinden en binden van vrijwilligers. Als aanbieder en voorstander van sport en bewegen streven we allemaal hetzelfde doel na; inwoners in beweging brengen. Als we het sportklimaat in de gemeente willen versterken moeten we oog hebben voor elkaar en waar nodig de handen ineen slaan. Uitwisseling in kennis, ervaring en mensen draagt ertoe bij dat we samen sterker de toekomst tegemoet gaan. Dit vergt van sportaanbieders om over hun eigen grenzen te kijken, om breder te kunnen en durven denken dan hun eigen
club, de eigen leden of het eigen dorp.

Met de ambities en acties binnen dit thema willen we een sportklimaat realiseren waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar versterken waar mogelijk en waar nodig.

Ambities

  • We verbreden de vrijwilligerscentrale als platform voor vrijwilligers in de sport.

    De Vrijwilligers Centrale Voorst bemiddeld tussen vraag en aanbod, ondersteund vrijwilligers en behartigd de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Zij zijn met name actief binnen zorg, welzijn en cultuur. Door dit te verbreden en ook vrijwilligers in de sport te betrekken groeit het vrijwilligersbestand, is er een duidelijk aanspreekpunt en voelen vrijwilligers in de sport zich gesteund.

  • Sportaanbieders werken samen om kennis te delen, ervaring uit te wisselen en gezamenlijk het sportklimaat te versterken

    Als sportaanbieders streven we allemaal hetzelfde doel na; zoveel mogelijk mensen laten deelnemen en genieten van sport. Om dat doel gezamenlijk te bereiken is samenwerking nodig. Om kennis, kunde en ervaring uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars mensen, middelen en faciliteiten. Samen gaan we de uitdaging aan om het sportklimaat in de gemeente Voorst te versterken.