WERKGROEP TEAM HOST WK2022

Op 1 september 2021 heeft wethouder sport Hans van der Sleen namens de gemeente Voorst het Convenant ‘WK Volleybal Dames 2022 – Gemeente Voorst’ ondertekend.
Het Convenant is daarnaast ook ondertekend door de Directeur Evenementen en Sportontwikkeling van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en de Directeur WK VOLLEYBAL 2022 B.V.

Het Convenant is aangegaan overwegende dat:

  • de Nevobo met de verschillende gemeenten in de provincie Gelderland, waaronder de gemeente Voorst, afspraken wenst te maken aangaande de huisvesting en activatie van de deelnemende landen;
  • Gemeenten in Gelderland het WK 2022 dienen te activeren middels side-events;
  • De Nevobo samenwerkt met diverse externe partijen zoals maar niet uitgezonderd de Gelderse Sport Federatie voor de organisatie van side events rondom het WK 2022.

Om met name punt 2 en 3 te realiseren heeft iedere gemeente (Team Host) een lokale aanvoerder die als kartrekker fungeert. Hij of zij brengt de lokale werkgroep bij elkaar en zorgt dat de gemaakte plannen uitgevoerd worden door de leden van de werkgroep. Voor de gemeente Voorst is de lokale aanvoerder Ingrid de Croon (adviseur sport en bewegen bij de gemeente Voorst). Zij wordt hierin ondersteund vanuit Team Voorst Actief door Tom Spijker (beweegcoördinator Voorst Actief on Tour). Zowel Ingrid als Tom zijn ook lid van de regiegroep van het lokaal sport- en beweegakkoord. Enkele side-events zullen ook gekoppeld gaan worden aan het uitvoeringsprogramma van dit akkoord.

Op basis van doelstellingen, thema’s, doelgroepen en stakeholders zijn lokale organisaties en partijen door de lokale aanvoerder benaderd om bij de eerste kick-off bijeenkomst ‘digitaal’ aanwezig te zijn.

Kick-off bijeenkomst
Op maandag 29 november jl. heeft de kick-off bijeenkomst in de gemeente Voorst plaatsgevonden. Het doel van de bijeenkomst was om alle aanwezigen te informeren over het traject richting het WK. En om alvast samen te kijken naar de mogelijkheden voor het organiseren van side-events en welke reguliere activiteiten een WK-sausje kunnen krijgen in 2022.
Aan enthousiasme onder de aanwezigen geen gebrek, het was een avond vol inspiratie. Naast het reguliere aanbod waren er ook nieuwe ideeën, zoals: het organiseren van volleybaltoernooien voor scholen-buurten-bedrijven, activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking, optuigen van een Canada House of het maken van een reportage over de oorlogsgeschiedenis in relatie met een Canadese speelster/veteraan.

Werkboek
De Gelderse Sport Federatie heeft, als samenwerkingspartner van de Team Hosts, een concept werkboek opgesteld. Dit concept helpt bij het vaststellen van lokale doelstellingen en het bepalen van de invulling van de side-events in aanloop naar het WK Volleybal Dames 2022.  Voor de te vormen werkgroep is dit de basis om mee te werken.

Samenstelling werkgroep
In februari vindt de volgende bijeenkomst plaats. Dan wordt de werkgroep vormgegeven en worden de ideeën voor onder andere de side-events verder uitgewerkt. Nadere info volgt februari 2022.