Berichten

Voorsternaren participeren samen in Sociaal Café

Op donderdag 5 januari vond voor de 3e keer een Sociaal Café plaats in de gemeente Voorst. Het thema deze avond was ’de participatie maatschappij´ en de organisatie was in handen van de gemeente Voorst i.s.m. Stichting Mens en Welzijn Voorst, Stichting de Passerel en Lef Onderwijsadvies. Er waren ruim 100 aanwezigen in de Kruidentuin in Twello bestaande uit vrijwilligers en professionals uit sectoren cultuur, zorg, sport en onderwijs.

Feest in de Anjerstraat

Leon Hoeben, directeur/bestuurder van Stichting Mens en Welzijn Voorst opende het Sociaal Café. Daarna gaf Helder Theater een prachtige voorstelling over de participatie maatschappij. We moeten allemaal meedoen! Kan dat ook? Ook als je een beperking hebt? Uiteraard! Elk mens heeft een beperking maar ook een kracht! De interactieve theatergroep toonde de krachten de mensen in  de Anjerstraat.

Making Learning Awesome
Het tweede gedeelte van de avond nam Ellen de Haan, directeur/eigenaar van Lef Onderwijsadvies, het woord. Op een interactieve manier ging zij door middel van het online responsesysteem Kahoot met de aanwezigen in gesprek over de Participatie Maatschappij. Kahoot is een online responsesysteem  waarmee  je een quiz, meningsvragen of enquêtevragen op kunt  stellen. Deelnemers kunnen deze beantwoorden met behulp van hun eigen telefoon. De aanpak wordt al toegepast in het onderwijs maar was voor bijna alle aanwezigen nieuw.

Terugblik
Mede initiatiefnemer van het 1e Sociaal Café, Marcel Arends, nam de aanwezigen mee terug naar het resultaat van de eerdere Sociaal Café avonden. Marcel benadrukte nogmaals hoe uniek deze opzet is en dat wij samen met elkaar het verschil  kunnen maken in Voorst. De visie van Jan Terlouw (inwoner van de gemeente Voorst) vormde  een rode draad deze avond. Allereerst werd het pleidooi van Jan Terlouw in DWDD getoond tijdens de Kahootsessie en vervolgens ging Marcel hierop verder:  “Steek je kop niet in het zand!”

Sociaal Café
Ter afsluiting is onder genot van een hapje en een drankje een vervolg gegeven aan de avond waarin ruimte was om te netwerken en om elkaar beter te leren kennen. De organisatoren zijn erg tevreden met de opzet en opbrengst van het 3e Sociaal Café. Het is fantastisch  dat er ook nu weer nieuwe mensen  opgestaan zijn die in het najaar weer  een Sociaal Café gaan organiseren. Hebt u vragen naar aanleiding van deze avond? Stuur dan een mailbericht naar sociaalcafe@voorst.nl.Sociaal Café

Goede voornemens werkelijkheid maken
Op donderdag 5 januari 2017 organiseren wij  voor de derde keer het Sociaal Café. Het onderwerp van de avond is  de participatie maatschappij. De organisatie van dit succesvolle concept is in handen van Stichting de Passerel, Stichting Mens & Welzijn, LEF onderwijsadvies en de gemeente Voorst.

De participatie maatschappij
Er is een vernieuwde interactieve vorm gekozen om het thema de participatie maatschappij met elkaar te bespreken. Er komt een echt theater naar de Kruidentuin in Twello. Helder Theater speelt een voorstelling waarbij ze de aanwezigen actief betrokken worden door middel van interactief theater. Tijdens het Sociaal Café maken ze het thema bespreekbaar, want we moeten allemaal meedoen! Kan dat ook? Is dit ook mogelijk met een beperking? Uiteraard! Elk mens heeft wel een beperking, maar ook een kracht! Tijdens de voorstelling worden mensen gevolgd die op het eerste gezicht een beperking hebben, maar uiteindelijk zie je enkel hun kracht!

Het tweede gedeelte van de avond gaan we met elkaar in gesprek. Allereerst inhoudelijk over het thema de participatie maatschappij. Hiervoor heeft de organisatie een leuke, verfrissende vorm gekozen. Wij sluiten de avond af met een hapje en een drankje waar er volop de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, te netwerken en om onze gezamenlijke goede voornemens werkelijkheid maken.

Uitnodiging SOciaal Café 2017

Goede voornemens werkelijkheid maken
Het nieuwe jaar starten wij graag samen met u. Bent u een (actieve) burger, vrijwilliger, ondernemer of actief bij een vereniging, stichting en/of (onderwijs)instellingen. Wij hopen u allemaal te mogen begroeten.

Datum: donderdag 5 januari 2017
Locatie: 
Kruidentuin, Lenteklokje 3, Twello
Inloop: 19.00 uur
Tijd: 
19.30 uur  – 21.30 uur

Deelname is gratis, maar een ticket is verplicht.  Eventbrite - Sociaal Café

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas van den Hoogen, Coördinator Maatschappelijke Initiatieven, sociaalcafe@voorst.nl of 0571-279911.

 

 

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk centraal tijdens Sociaal Café

Op 27 oktober 2015 werd het 1e Sociaal Café in de gemeente Voorst georganiseerd met het doel om ‘het waarom’ van samenwerken in het sociaal domein te verkennen. Deze succesvolle avond heeft op donderdag 26 mei een vervolg gekregen. De organisatie was  in handen van de gemeente Voorst in samenwerking met Curves Twello en de Bibliotheek Brummen/Voorst.

De avond werd geopend door Wilco Huisman, projectmedewerker gemeente Voorst, waarna gastheer Hans Broer, directeur van de Bibliotheek Brummen/ Voorst en de organisatoren een korte presentatie gaven over hun organisatie en de relatie met vrijwilligers en het belang van samenwerken.

Terugblik
Mede initiatiefnemer van het 1e Sociaal Café Marcel Arends nam de 60 aanwezige deelnemers o.a. welzijn, cultuur, zorg, sport en onderwijs samen met werknemers van de gemeente, mee terug naar het resultaat van de eerste bijeenkomst. Marcel benadrukte nogmaals hoe uniek deze opzet is, en dat wij samen het verschil in Voorst kunnen maken. Tijdens de 1e bijeenkomst bleek dat beschikbaarheid van vrijwilligers en het hebben van kennis in combinatie met de vaardigheid om kennis te delen stuwende krachten zullen zijn in de wijze waarop het sociale domein zich in de gemeente Voorst zal ontwikkelen. Door deze stuwende krachten als assen in een diagram te kruizen ontstonden vier gemeentebeelden / scenario’s die door Marcel op een energieke wijze werden behandeld.

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk
Tijdens het 2e Sociaal Café stond het thema vrijwilligers centraal. Onder leiding van presentator Ralph Tip werden de organisaties, Mens & Welzijn Voorst, Sportraad Voorst 3.0, Bibliotheek Brummen/Voorst en Lef Onderwijsadvies en Onderwijsgasten bevraagd over het reilen en zeilen van het vrijwilligerswerk binnen hun organisatie en kregen zij stellingen voorgelegd over hun ervaringen op het gebied van vrijwilligerswerk. Tijdens deze interactieve sessie werd ook de zaal actief betrokken en kwamen er mooie discussies op gang. Met name over het wel of niet verplichten van vrijwilligerswerk als je lid bent van een vereniging.  En de manier van vrijwilligers werven en binden aan jouw organisatie, eerst relatie dan prestatie.  Deelnemers konden hun mening geven, werden geïnformeerd door good practices en geïnspireerd door collega vrijwilligers en er ontstonden mogelijke vormen van samenwerking.

Ter afsluiting is onder genot van een hapje en een drankje een vervolg gegeven aan de avond waarin ruimte was om te netwerken en om elkaar beter te leren kennen. De organisatoren zijn erg tevreden met de opzet en opbrengst van het 2e Sociaal Café. In het najaar zullen Mens en Welzijn, De Passerel en Lef Onderwijsadvies en Onderwijsgasten samen met de gemeente Voorst in een ondersteunende vorm een vervolg geven aan een 3e editie. Mocht u naar aanleiding van deze avond vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen aan sociaalcafe@voorst.nl een sfeerimpressie van beide café’s is hieronder te zien.

Sociaal Café oktober 2015

Sociaal Café mei 2016