Stimuleringsbudget voor ledenwerving sportverenigingen

Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club?
Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal € 850,- aanvragen.
De aanvraag moet gericht zijn op:
– Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod;
– het bereiken van de doelgroep (vraaggericht);
– het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod.

Bekijk hier en hier alle informatie en hoe je jouw vereniging aanmeldt.

Logo NOC NSF: Ronald van Dam Fotografie Deventer

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)