Samen verenigingen vitaliseren en verduurzamen


50e partner ondertekent Voorster sport- en beweegakkoord 

Tot op heden waren er 48 partners die het lokaal sport- en beweegakkoord ondertekend hadden. Afgelopen week hebben ook Sportenergie en Sportverlichting.com hun handtekening gezet. Partners laten met het ondertekenen onder het sport- beweegakkoord zien dat zij actief zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de beschreven ambities.

Ambities lokaal sport- en beweegakkoord 
In 2019 hebben de gemeente Voorst, Stichting de Schaeck, Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur en Sportief Evenwicht Twello samen de intentieverklaring voor een lokaal sport- en beweegakkoord ondertekend. De sportformateur van de Gelderse Sport Federatie heeft in samenwerking met de adviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst bijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders. Tijdens deze zogenaamde sportcafé’s konden de aanwezigen hun dromen uitspreken. In het lokaal sport- en beweegakkoord zijn de gezamenlijke ambities van alle betrokkenen uit de samenleving vastgelegd. Om de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord te realiseren kunnen de partners vanaf begin januari 2021, bij de kick-off, aangeven bij welke ambitie zij willen aansluiten.
In het voorjaar wordt er een online thema-avond georganiseerd om alle mogelijkheden qua duurzaamheidstoepassingen, subsidies en financiering toe te lichten aan de partners van het lokaal sport- en beweegakkoord.

Sportenergie
Vanuit Sportenergie worden sportclubs en gemeente Voorst door Joost ten Bulte ondersteund in het creëren van florerende sportclubs die daarmee bijdragen aan een fit en energiek leven. Gedreven door clubliefde en met het clubbelang voorop gaat Sportenergie de sportbestuurders ondersteunen en ontzorgen bij het realiseren van landelijke en lokale duurzaamheidsambities. Door het maken en geven van energie, ontstaat er energie bij clubs én een lagere energierekening. De vereniging kan hierdoor werken aan de clubdoelstellingen, zoals een goed sportaanbod in een gezellige omgeving. Voor Sportenergie zijn het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, laadpalen en led-verlichting geen doel op zich maar zijn het maatregelen om een florerend clubleven te realiseren.

Sportverlichting.com
Eén van de grootste kostenposten van een sportclub is de energierekening. Van deze energierekening is vaak de veldverlichting de grootste stroomverbruiker. Sportverlichting.com ondersteunt sportbestuurders met het realiseren van led-verlichting op het sportveld, in de sporthal, maar ook op de accommodatie, kantine en kleedkamers. De afgelopen jaren heeft de in Wilp opgegroeide Martin Bolderman en zijn team diverse sportverenigingen in de gemeente Voorst ondersteund bij het realiseren van led-verlichting op de sportvelden, waardoor grote besparingen zijn gerealiseerd. Deze kennis en ervaringen willen ze de komende jaren ook delen met andere verenigingen. En met de huidige subsidieregelingen wordt het extra interessant.

Samen verenigingen vitaliseren en verduurzamen
In samenwerking met de gemeente Voorst wordt een impuls gegeven aan de thema’s uit het lokale sport- en beweegakkoord, te weten: Duurzame Sportinfrastructuur & Vitale sport- en beweegaanbieders.
Door sportbestuurders actief te gaan ondersteunen in het verduurzamen van hun accommodatie houden sportverenigingen hierdoor meer geld over voor meer leden, meer vrijwilligers en meer activiteiten. De gemeente Voorst stelt een subsidie van € 500 per sportvereniging beschikbaar, waardoor Sportenergie een volledig begeleidingstraject en energiescan voor de vereniging kan verzorgen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, een besparingscase uitgewerkt en de subsidies op een rij gezet. Om deze bewustwording tot verduurzaming en de scan onder de aandacht te brengen bij de verenigingen dient er een routekaart te worden opgesteld. De gemeente biedt meer dan alleen een subsidie. De vereniging kan tegen een zeer gunstig rentepercentage (0,8%) gebruik maken van een duurzaamheidslening om de energievoorzieningen te realiseren. Hierbij komen de eenmalige afsluitkosten van €1.500 ten laste van de vereniging. Nadat de vereniging bepaalt heeft welke duurzaamheidsmaatregelen zij willen gaan realiseren, kan Sportenergie de vereniging ook ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en financiering. Een onderdeel van het begeleidingstraject is een analyse van hun huidige energienota. Qua belastingteruggave en energie inkoop kunnen verenigingen mogelijk de eerste besparingen realiseren zonder te investeren.

Neem contact op met Joost ten Bulte voor een gratis clubscan via 06-43035179 of joost@sportenergie.nl. En voor meer informatie over duurzame led-verlichting, neem dan contact op met Martin Bolderman via 06-27245120 of martin@sportverlichting.com.

Ingrid de Croon
Volg
Laatste berichten van Ingrid de Croon (alles zien)