Ouderengym: ‘bewegen en ontmoeten’, ook iets voor u?

Voor veel ouderen geldt dat, naarmate de leeftijd toeneemt, men te maken krijgt met fysieke problemen. Bewegen en alledaagse handelingen worden lastiger om uit te voeren als gevolg van fysieke beperkingen. Nadat Mens en Welzijn Voorst, Trimenzo en Fysiotherapeutisch Centrum De Boombosch in een eerder stadium al de handen ineengeslagen hadden om voor deze ouderen iets te betekenen, wordt er momenteel  gewerkt aan een uitbreiding van de activiteiten richting de dorpskernen Wilp en Terwolde.

Voor wie?
De activiteit Ouderengym is gericht op de groep ouderen, veelal in de 70+ leeftijd, voor wie het bewegen niet meer zo makkelijk gaat. Om deze reden vindt het bewegen altijd plaats onder de deskundige leiding van een fysiotherapeut die samen met u bekijkt wat uw mogelijkheden zijn.  Wilt u graag werken aan uw conditie en zoekt u ook gezelligheid, dan is Ouderengym iets voor u!

De activiteit
Ouderengym gaat om bewegen waarbij er door middel van gevarieerde oefeningen wordt gewerkt aan het verbeteren van uw conditie en het vergroten van uw zelfvertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden. Naast bewegingsactiviteiten kunt u binnen Ouderengym ook algemene voorlichting verwachten over gezondheid en veiligheid. Een ander aspect is gezelligheid. Om deze reden wordt er gekozen voor bewegen in groepsverband en is er altijd een koffiemoment opgenomen voor of na het bewegen.

De activiteiten worden aangepast aan het individuele niveau van de deelnemers;  zowel oefeningen op als naast de stoel. Voor iedereen is het mogelijk om op zijn of haar niveau te bewegen. Op deze manier wordt  geprobeerd om ouderen langer zelfstandig en zelfredzaam te kunnen laten zijn.

Uitgangspunten voor Ouderengym zijn tevens bereikbare en toegankelijke locaties, het liefst midden in de samenleving en/of wijk. We streven naar een laagdrempelig en betaalbaar aanbod. Wel wordt er voor deelname een kleine bijdrage per les gevraagd.

Locaties Twello
In Twello is er begin 2015 in Het Grotenhuis en de Martinushof gestart met Ouderengym. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel ouderen uit de woonzorgcentra als ouderen uit de wijk. Inmiddels wordt  wekelijks op beide locaties met een behoorlijke groep van gemiddeld 10 ouderen bewogen en vindt er ontmoeting plaats. Binnen deze groepen is nog volop ruimte voor extra deelname!

Nieuwe locaties Wilp en Terwolde
Op dit moment wordt er gewerkt  aan het opstarten van twee nieuwe locaties voor Ouderengym in de dorpskernen Wilp en Terwolde. In Wilp wordt dit gedaan in samenwerking met  Dorpsbelang Wilp en de Dorpscontactpersoon. De activiteit gaat plaatsvinden op de donderdagochtend in dorpshuis De Pompe en wordt verzorgd door een fysiotherapeut van De Boombosch. Voor inschrijving of meer informatie kunt u contact opnemen met Gé Lenselink, 06-36487643. Ook kunt u zich inschrijven tijdens de inloopochtenden in dorpshuis De Pompe op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Ook in Terwolde wordt Ouderengym opgestart. Echter, het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit er concreet uit gaat komen te zien. Belangstellenden kunnen uiteraard meedenken en/of zich aanmelden, hiervoor kunt u contact opnemen met Anne Friedeman, 0571-277943 of a.friedeman@mensenwelzijn.nl.

Er wordt blijvend gezocht naar locaties en initiatieven op het gebied van bewegen voor ouderen. Uiteraard staan we open voor nieuwe ideeën. Uw inbreng wordt dan ook zeker gewaardeerd!

Dorpskern Voorst
In de dorpskern Voorst wordt Ouderengym ook al sinds langere tijd aangeboden. Dit is ontstaan uit lokaal initiatief en vindt plaats in het dorpshuis.

Proberen?
Woont u in de gemeente Voorst en wilt u graag eens proberen of  Ouderengym iets voor u is? U bent van harte welkom op één van de locaties om de activiteit eens uit te proberen. Neemt u voor die tijd wel even contact op.

Contact
Voor algemene vragen en informatie over het project Ouderengym kunt u contact opnemen met Gerran Protzman,  Buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst:

E-mail: g.protzman@mensenwelzijn.nl
Telefoon: 0571-277941

Volg mij

Buurtsportcoach Mens en Welzijn Voorst

De Buurtsportcoach in dienst van Stichting Mens en Welzijn Voorst richt zich op de doelgroep ouderen en vervult de functie van sociaal makelaar die sport en bewegen inzet bij het creëren van leefbare wijken en buurten.
Buurtsportcoach Mens en Welzijn Voorst
Volg mij

Latest posts by Buurtsportcoach Mens en Welzijn Voorst (see all)