Maak kennis met de verenigingsondersteuner van Voorst Actief

Sportverenigingen vormen het sociale middelpunt van de samenleving in de gemeente Voorst. Zij vervullen al decennialang een belangrijke maatschappelijke rol en zijn nog steeds het domein van vrijwilligers. Als vrijwillig verenigingsbestuurder wordt u geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van kader, ledenterugloop, verduurzaming en een veranderende sportinfrastructuur. Het besturen van een vereniging vraagt in deze tijd meer en meer om een professionele aanpak. De verenigingsondersteuner van Voorst Actief kan u hierbij helpen.

Informeren, stimuleren en verbinden

De verenigingsondersteuner stimuleert verenigingen een kwalitatief goede en toekomstgerichte vereniging te zijn of worden, informeert, adviseert en ondersteunt vraaggericht en vraagt aandacht voor speciale doelgroepen en zet zich in om duurzame verbindingen tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in het sociaal domein te leggen.

Ondersteuning

De verenigingsondersteuner benadert verenigingen met een ondersteuningsaanbod en is in te schakelen om vragen te beantwoorden, advies te geven of ondersteuning te bieden bij complexe vragen. De ondersteuner organiseert themabijeenkomsten voor verenigingen en is spin in het web.

Maak kennis met Tom Spijker ‘Verenigingsondersteuner in de gemeente Voorst.’

In goed overleg met de gemeente is besloten om de taken van verenigingsondersteuning onder te brengen bij Voorst Actief. Per 1 januari ben ik de sparringpartner voor verenigingen als het gaat om thema’s (sportstimulering, bestuur ontwikkeling, veilig sportklimaat etc.)

Ik werk al ruim vier jaar als beweegcoördinator binnen Voorst Actief. Ik ben verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van diverse sport- en beweegprojecten en het aansturen van de buurtsportcoaches. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de regiegroep van het Voorster Sport- en Beweegakkoord.

Als inwoner van de gemeente Voorst beschikt ik over een breed netwerk en kennis van de Voorster sportinfrastructuur.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden is te vinden op de website van Voorst Actief.
Heeft u een vraag, neem gerust contact met mij op via tom@voorstactief.nl of 06-48031070.

 

VA_beheer
Laatste berichten van VA_beheer (alles zien)