Koningsspelen 2021

In 2021 zijn de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Ondanks de onzekere tijd waarin we leven, hopen we van harte dat we er – juist nu – met elkaar een hele waardevolle, gepaste editie van kunnen maken.

Tijdens de Koningsspelen ontbijten en bewegen ruim 1,2 miljoen kinderen van 6.000 basisscholen met elkaar. 

Verbinding onderwijs en sport
Ook trots zijn we op de vele, mooie initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontstaan tussen sportaanbieders en de deelnemende scholen in het primaire onderwijs. Want steeds vaker helpen sportaanbieders bij de organisatie van het sportieve gedeelte van de Koningsspelen.

Van het organiseren van een clinic, het beschikbaar stellen van de accommodatie tot aan het organiseren van een geheel verzorgde dag waarop studenten, vrijwilligers, sportserviceorganisaties en gemeente nauw samenwerken. 

Stuk voor stuk waardevolle verbindingen die wellicht ook in jouw gemeente al tot stand zijn gekomen. 

Koningsmatch
De gemeente Voorst speelt een actieve rol bij de Koningsspelen, zie ook www.koningsspelen.nl/koningsmatch.

Op dit Koningsmatch platform komt vraag en aanbod bij elkaar. Oftewel, scholen geven aan dat ze hulp kunnen gebruiken bij het sportieve gedeelte van de Koningsspelen en sportaanbieders bieden er hun diensten voor die dag aan. 

Gaan beide partijen daadwerkelijk samenwerken op 23 april dan noemen we dat een Koningsmatch.

Structurele samenwerken voor gezonde, verbonden samenleving
Hoe mooi zou het zijn als we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van een structurele samenwerking tussen scholen in het primaire onderwijs enerzijds en sportaanbieders anderzijds?

Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen aan een sportieve, gezonde en verbonden samenleving.

Meer weten over de Koningsmatch?
Wil je meer informatie en/of  heb je opmerkingen over de Koningsspelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Rowanne van Veldhoven, Projectmanager Koningsspelen. Zij is te bereiken via rowanne@koningsspelen.nl en/of 06 23 46 81 91.

 

Voorst Actief on Tour
Like us