Kadernota Sociaal Domein

Sociaal Domein zet samen met organisaties en inwoners de volgende stap in het Meerjarenbeleid 2020-2024

Op 26 oktober heeft de gemeenteraad het Meerjarenbeleid 2020-2024 Sociaal Domein vastgesteld. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de decentralisatie met als resultaat een goed werkend Sociaal Domein in de gemeente Voorst. Een mooie basis om de komende jaren, waarin we voor nieuwe uitdagingen komen te staan, op verder te bouwen. In het Meerjarenbeleid 2020-2024 staat beschreven hoe het Sociaal Domein de transformatie verder vorm wil geven. De thema’s Gezondheid, Leefbaarheid, Meedoen, Leren en ontwikkelen en Zorg en Zelfredzaamheid staan hierbij centraal.

Opgave sport en bewegen
In de Kadernota staan voor elk thema de opgaven en ambities die nodig zijn om de transformatie verder te ontwikkelen. 
Onder het thema Gezondheid wordt in hoofdstuk 3.1.4 de Opgave sport en bewegen beschreven.

Het Meerjarenbeleid 2020-2024 hebben we samen met onze stakeholders, instellingen en mensen buiten de gemeente, én met collega’s buiten het Sociaal Domein opgesteld.

Ingrid de Croon
Volg
Laatste berichten van Ingrid de Croon (alles zien)