Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): Drinkwater aanpak bij scholen van start!

Onze column in het Voorsternieuws:

JOGG Voorst

Sinds begin 2015 is de gemeente Voorst JOGG gemeente. JOGG staat voor jongeren op gezond gewicht. Overgewicht is niet alleen landelijk  een bedreiging voor de volksgezondheid, ook in Voorst speelt dit probleem. Voorst heeft als JOGG-gemeente een plan van aanpak gemaakt waarbij de focus is gelegd op de doelgroep kinderen van 4 tot en met 12 jaar en hun ouders. De komende maanden wordt het drinkwater plan uitgevoerd dat is opgesteld door de werkgroep ‘Voorst drinkt water’.

Werkgroep ’Voorst drinkt water’
Binnen de werkgroep participeren vertegenwoordigers van drie basisscholen, de JOGG-regisseurs van de gemeente Voorst, een medewerker van De Koepel en een medewerkster van de GGD. De werkgroep heeft inmiddels een drinkwaterplan opgesteld. Zo is er een  informatiebrief  gemaakt die scholen   helpt om het drinken van water als het gezonde alternatief voor gezoete frisdranken te introduceren. Het is een soort menukaart met praktische tips en inspiratie om op een leuke manier met water aan de slag te gaan. De menukaart geeft handreikingen voor lessen, creëren van draagvlak bij het schoolteam, ideeën voor beleid, betrekken van ouders en de inrichting van de school. De meeste onderdelen  richten zich specifiek op het drinken van  water ,  daarnaast zijn er onderdelen op de menukaart die  andere aspecten van gezonde voeding en leefstijl belichten. Verder is er een reeks aan activiteiten waar  de scholen  uit kunnen kiezen om met het thema waterdrinken aan de slag te gaan. . Mogelijk sluiten ook CBS de Wingerd en De Kleine Wereld hier bij aan.

Landelijke ‘drinkwater-dag’
Op dinsdag 22 maart is het de landelijke ‘drinkwater-dag’. Tijdens deze dag wil de werkgroep van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor dit thema door bij de drie pilotscholen, OBS de Hagewinde, RKBS de Kopermolen en OBS de Hietweide, een leuke activiteit te organiseren. De scholen gaan in de week vooraf aan de waterdrink-dag alle lege pakjes met gezoete dranken die de kinderen hebben genuttigd verzamelen. Voor de kinderen is het de opdracht om uit te rekenen hoeveel klontjes suiker  daarmee overeenkomen. Tevens wordt in de periode daarna in het kader van bewustwording door  de kinderen  aan een ‘drankenbord’ gewerkt en voor diverse drankjes apart  uitgerekend hoeveel calorieën en suikerklontjes er in een pakje zitten. De lege pakjes worden op het drankenbord geplakt.

Watertappunten
Ook is de werkgroep bezig een inventarisatie te maken van geschikte locaties voor het inrichten van watertappunten. Daarbij wordt gedacht aan sportaccommodaties, het zwembad, de bibliotheek en ook bij scholen ligt het voor de hand om te komen tot het inrichten van een vast watertappunt. Het gaat hierbij in eerste instantie om een watertappunt voor binnen. Bij basisschool de Hagewinde in Wilp wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een watertappunt buiten, op het schoolplein.

LogoVDW (2)

Volg ons

Voorst Actief

Een website, van en voor iedereen. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen. Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties.
Voorst Actief
Volg ons

Latest posts by Voorst Actief (see all)