Inventarisatie gevolgen COVID-19 verenigingsleven

Inventarisatie gevolgen COVID-19 op verenigingsleven in de gemeente Voorst
Het is alweer ruim 5 maanden geleden dat COVID-19 in ons land een flinke impact begon te krijgen op het dagelijks leven. Dat gold ook voor activiteiten van het verenigingsleven in de gemeente Voorst. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe zij ervoor staan.

Twee weken terug hebben veel sportverenigingen al een e-mail gehad. Daarin stond een link naar een korte online vragenlijst. Verenigingen die geen e-mail hebben gehad kunnen de vragenlijst bereiken via deze link. Invullen kost hoogstens 10 minuten en kan tot uiterlijk 31 augustus.

Vervolg
Met deze vragenlijst brengen we de behoefte in kaart. Op basis van de inventarisatie beoordelen we of er behoefte is aan ondersteuning vanuit de gemeente voor het verenigingsleven. Indien die behoefte er is, dan bekijken we als vervolgstap of er mogelijkheden zijn en zo ja, hoe we die uitwerken (aan het invullen van deze vragenlijst zelf kunt u dus nadrukkelijk géén toezeggingen ontlenen).

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, adviseur Sport en bewegen (tel. 06-11482093, e-mail i.decroon@voorst.nl).

Ingrid de Croon
Volg
Laatste berichten van Ingrid de Croon (alles zien)