Deelnemers Sportcafé bouwen aan lokaal sport- en beweegakkoord

Donderdag 16 januari werd tijdens het Sportcafé op sportpark De Pauw in Klarenbeek duidelijk dat sport en bewegen in de gemeente Voorst een belangrijk thema is. Tijdens deze bijeenkomst werd input verzameld voor het lokale sport- en beweegakkoord. In dit akkoord maken lokale partijen als gelijkwaardige partners afspraken over de sportieve ambities binnen de gemeente Voorst.

Voor én door iedereen
De gemeente Voorst ging, net als tientallen andere Gelderse gemeenten, aan de slag met de ambities uit het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord wil bereiken dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Doelen op het gebied van bijvoorbeeld vitale sportorganisaties, sporten met een beperking en het stimuleren van jeugd en ouderen zijn hierin opgenomen. Wethouder Hans van der Sleen: “De doelstellingen zijn alleen te halen als hier op lokaal niveau op wordt ingezet, met alle organisaties samen. Het opstellen van een lokaal sportakkoord voor én door de inwoners van een gemeente is daarbij een belangrijke pijler.” Naast de wereld van sport en bewegen was er sprake van een grote diversiteit aan maatschappelijke organisaties.

Sportakkoordenspel
Het door de Gelderse Sport Federatie ontwikkelde ‘sportakkoordenspel’ werd gebruikt om op een interactieve manier de belangrijkste kernpunten op sport- en beweeggebied in de gemeente te benoemen. Tijdens het spel werden in vijf groepen de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord besproken: inclusief bewegen, duurzame sport- en beweegomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen en topsport die inspireert duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en vaardig in bewegen. Het spel werd afgesloten door de belangrijkste tips, onderwerpen en wensen op puzzelstukken te schrijven. Zo dachten de aanwezige organisaties (waaronder verenigingen, gemeente, zorg & welzijn, onderwijs en commerciële partijen) mee over de inhoud van het lokale sport- en beweegakkoord.

Vervolg
Na het verzamelen van alle puzzelstukken werden een aantal opgeschreven ambities kort plenair besproken. Aan de sportformateur en de kerngroep de vervolgtaak om samen met alle overige betrokken organisaties de puzzel ‘op te lossen’ en tot een passend Voorster Sport- en beweegakkoord te komen.

Vragen
Als u ook mee wilt denken of vragen heeft over het lokale sport- en beweegakkoord, kunt u terecht bij sportformateur Annemiek van de Grint via annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl.

 

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)