Aangepast sporten in de Nationale Sportweek 2019

Op donderdag 26 september was de ‘Iedereen kan sporten dag’ van de Nationale Sportweek 2019. In het kader van deze dag hebben de buurtsportcoaches van Voorst Actief een les gegeven over aangepast sporten in Voorst. Naast de reguliere spelactiviteiten konden de 30 kinderen een estafette doen of een parcours afleggen met aangepaste brillen. Bij deze brillen waren zij blind of hadden zij een oogziekte en werden slechtziend.
Aan het einde van de activiteit wisten de kinderen dat je met een beperking ook kan sporten en dat ‘je nu beter weet hoe het is om blind te zijn’.

Ken of ben jij nou iemand met een beperking en wil je graag sporten?
Neem dan contact op met Erica Nap (buurtsportcoach aangepast sporten) via voorst@unieksporten.nl

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)