Meedenken over Toekomstvisie Voorst?

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Voorst. In deze visie moet duidelijk worden hoe de gemeente zich de komende jaren wenst te ontwikkelen. Hoe zorgen we er samen voor dat het prettig wonen, werken en leven blijft in onze gemeente? Hoe houden we bijvoorbeeld de leefbaarheid in onze kernen op peil?

Deze visie wil de gemeente Voorst niet alleen maken, zij zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met de burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en belangenverenigingen door onder andere een actieve DENKTANK samen te stellen en daarnaast de mogelijkheid te bieden aan alle burgers en maatschappelijke partijen in de gemeente om zich aan te sluiten bij het NETWERK ‘toekomstvisie’.

De denktank bestaat uit circa 10 personen die allen op persoonlijke titel, maar wel met inbreng van eigen ervaringen en visie op de gemeente, de dialoog over de toekomst aan willen gaan met elkaar. De denktank heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van de toekomstvisie.

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter adviseert de denktank het college van B&W over de ruimtelijke toekomstvisie. De denktank komt zelf met voorstellen die in samenspraak met burgers, bedrijven, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld.

Aanmelding voor de denktank is mogelijk vanaf de startbijeenkomst op 17 september tot 1 oktober 2015, door een mail met motivatie te sturen naar toekomstvisie@voorst.nl.

Voorst Actief
Volg ons