Op zoek naar geld

Voor sommige ideeën heb je geld nodig. Als je dat niet hebt, zul je dat moeten verdienen, lenen of krijgen. Er zijn heel wat fondsen en organisaties die subsidie geven voor goede ideeën.

Sommige fondsen verstrekken naast subsidie ook advies. Zij denken mee en adviseren om tot een succesvol project te komen. Lees hier in het kort meer over deze fondsen en organisaties. Meer weten? Bekijk de website voor de meest actuele informatie.

Bij het VSBfonds Mens en Maatschappij gaat het om drie kernwoorden. Ontmoeten, zodat mensen elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Meedoen, zodat kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale leven. Arbeid, zodat iedereen, naar eigen vermogen, deel kan nemen aan de arbeidsmarkt. Bijzonderheden: op de website kun je een quickscan invullen en direct zien of jouw initiatief bij het VSBfonds past.

Het Oranjefonds steunt sociale projecten zodat mensen elkaar ontmoeten of een plek in de maatschappij vinden. Denk aan kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s. Bijzonderheden: Steeds vaker kunnen projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken.

Jantje Beton ondersteunt kinderen om hun buurt leuker te maken, zodat ze vrij en avontuurlijk kunnen buiten spelen. Er kan voor speelplekken en ook voor buitenspeelactiviteiten subsidie aangevraagd worden. Bijzonderheden: kinderen moeten een actieve rol hebben bij de aanvraag.

Stichting Doen helpt voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken. Bijzonderheden: Bij elk thema heeft Stichting Doen een aantal programma’s. Zo richt sociaal zich op nieuwe ontmoetingsplekken en op sociaal ondernemen.

Pak An richt zich op creatieve en innovatieve projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek vergroten. Vooral ideeën van en voor jongeren worden ondersteund. Bijzonderheden: Elk kwartaal kunnen aanvragen voor microkredieten worden ingediend. Binnen 6 weken volgt dan de beoordeling. Terugbetalen van het microkrediet mag, zodat andere projecten weer ondersteund kunnen worden, maar het hoeft niet.

Kern met Pit begeleidt originele en innovatieve projecten die de plaatselijke (woon)omgeving verbeteren. Denk aan het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het restaureren van een molen of het aanleggen van een speeltuin. Bijzonderheden: Vanaf september 2017 is de inschrijving voor 2018 open. Een dorp, wijk of buurt kan een aanvraag indienen.

Bij de Naober Foundation gaat het om gezond ouder worden en vooral om initiatieven waarbij informatietechnologie een belangrijke rol speelt. Bijzonderheden: Noaber Foundation kiest er voor samenwerkend, actief en bedrijfsmatig te opereren. Houd rekening met een grote betrokkenheid en strakke monitoringprocedures.

Aanvraag.nl Wil je een aanvraag doen voor een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking? Dan kun je je aanvraag ook indienen via www.aanvraag.nl. Je dient op deze website één aanvraag in die meteen door meerdere, met elkaar samenwerkende fondsen wordt beoordeeld.

Bron: www.gelderland.nl
Door: Anja van de Boer

Voorst Actief
Volg ons
Laatste berichten van Voorst Actief (alles zien)